Wat kan een leidinggevende doen om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen?

De Arbowet is een kaderwet waarmee richtlijnen en voorschriften aan bedrijven worden gegeven om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers te beschermen. De doelstelling van de overheid is om de werkplekken in Nederland zo veilig mogelijk te maken. Leidinggevenden hebben hierbij een grote verantwoordelijkheid. Dit begint al in de top van het … Read more

Middelen, mogelijkheden, mentaliteit en de werkplek

Dit artikel begint met de titel ‘middelen, mogelijkheden, mentaliteit en de werkplek’. Deze aspecten zijn van groot belang als het gaat om het bevorderen van de veiligheid op de werkplek. In totaal wordt ongeveer tachtig procent van alle ongevallen die plaatsvinden veroorzaakt door menselijk falen. Daarbij gaat het ook om menselijk gedrag en de houding … Read more

Wat is arbeidsethos?

Arbeidsethos is een term die wordt gebruikt om iemand zijn of haar bereidwilligheid om te werken mee aan te duiden. Men definieert arbeidsethos ook wel als de betekenis die mensen aan arbeid toekennen of het geheel van waarden en normen met betrekking tot arbeid. Het arbeidsethos van iemand komt voort uit de wil om arbeid … Read more

Welke kleding draag je voor een sollicitatiegesprek?

Als je gaat solliciteren is het belangrijk dat je nadenkt over de manier waarop je jezelf presenteert.  De maniebepaaldaarop je jezelf presenteert komt naar voren op social media, het cv en de sollicitatiebrief of de schriftelijke motivatie die je bij je cv hebt toegevoegd voor je sollicitatie. Bedrijven houden er van om een duidelijke indruk … Read more

Wat is een motivatie of motivatiebrief voor een sollicitatie?

Solliciteren kan op verschillende manieren. Vaak geeft het bedrijf waar de vacature open staat aan op welke manier een geïnteresseerde kan solliciteren.  Dit staat meestal onderaan de vacature.  Sommige bedrijven wensen een sollicitatiebrief met een cv, andere bedrijven wensen een schriftelijke motievatie of een motivatiebrief met een cv. Een motivatie of motivatiebrief is wel iets … Read more

Sollicitatiebrieven moeten maatwerk brieven zijn

Solliciteren is niet moeilijk maar het is wel belangrijk dat men een aantal richtlijnen in gedachten houdt als men gaat solliciteren.  Een belangrijke richtlijn is dat de aandacht die men aan de sollicitatie besteed gericht moet zijn op een specifieke functie bij een specifiek bedrijf. Men moet er dus voor waken dat men dezelfde sollicitatiebrief … Read more