Wat zijn de voordelen en nadelen LPG

Lpg wordt over het algemeen autogas genoemd. De afkorting lpg staat voor ‘Liquefied Petroleum Gas’. Dit betekend vloeibaar petroleum gas. Lpg kan als brandstof worden gebruikt in mengselmotoren (Ottomotor). Daarvoor moet echter wel een lpg installatie worden aangebracht. Deze installatie zet de vloeibare lpg weer om in gas. Dit gasmengsel bestaat uit propaan (C3H8) en butaan (C4H10). Er zijn een aantal voordelen voor het gebruikt van lpg als brandstof ten opzichte van bijvoorbeeld benzine en diesel.

Voordelen van lpg
De brandstof lpg heeft een aantal voordelen ten opzichte van diesel en benzine deze staan hieronder vermeld:

 • Het belangrijkste voordeel van lpg is de prijs van deze brandstof. De prijs van lpg ligt lager dan de prijs van benzine en diesel. Iemand die veel rijd per jaar kan daardoor veel geld besparen op brandstof.
 • Lpg is beter voor het milieu dan diesel en benzine. Dat komt omdat bij de verbranding van lpg veel minder CO2 wordt uitgestoten dan bij de verbranding van bijvoorbeeld benzine.

Deze twee voordelen zijn eigenlijk de enige twee voordelen die lpg heeft ten opzichte van diesel en benzine. Daarom wordt lpg in Nederland niet heel veel als brandstof gebruikt.

Nadelen van lpg
Hoewel er twee voordelen voor lpg genoemd kunnen worden zijn er ook nadelen. Het aantal nadelen van lpg ten opzichte van andere fossiele brandstoffen is best groot. Hieronder zijn een aantal belangrijke nadelen genoemd:

 • Lpg is niet overal verkrijgbaar. Niet elk tankstation verkoopt lpg.
 • Lpg is meer belastend voor de motor dan diesel en benzine. Dat komt omdat lpg in gasvorm de motor wordt ingebracht. Diesel en benzine worden in vloeibare vorm in de motor gebracht waardoor deze brandstoffen de motor smeren en koelen. De brandstof lpg doet dit niet waardoor de motor die op lpg rijd heter zal worden.
 • Het aanbrengen van een lpg-installatie vergt een investering van een paar duizend euro.
 • Daarnaast neemt de gastank waar de lpg in wordt opgeslagen ruimte in. Meestal wordt deze lpg-tank in de kofferbak van de auto geplaatst. Daardoor is er minder ruimte over voor bagage. Soms plaatst men een lpg-installatie ook op de plek van een reservewiel. Daardoor zal men het reservewiel op een andere plaats moeten vervoeren of geheel uit de auto moeten verwijderen.
 • De kosten voor het onderhoud van een auto die op lpg rijd zullen over het algemeen hoger zijn dan de onderhoudskosten voor een benzineauto of een dieselauto. Dit komt onder andere door de zwaardere belasting van de motor en het aanbrengen en onderhouden van een lpg-installatie (G1, G2 of G3 lpg-installatie)
 • Als men in het buitenland lpg gaat tanken zal men dikwijls gebruik moeten maken van zogenoemde vulplugjes.
 • Lpg auto’s zitten in een hogere gewichtsklasse waardoor de wegenbelasting hoger is dan een auto die op benzine rijd.

Vanwege deze nadelen is lpg in Nederland nog geen populaire brandstof. Voor veel mensen wegen de nadelen niet op tegen de voordelen van lpg. Toch kan in de toekomst een verandering ontstaan. Men wordt milieubewuster en lpg is een brandstof met een lage CO2 emissie. Misschien gaat de overheid rijden op lpg aantrekkelijker maken om daarmee indirect het milieu te besparen.

Wat is een roetmeting en viergasmeting tijdens een APK?

De Algemene Periodieke Keuring voor voertuigen is in Nederland vooral bekend als afkorting APK. Deze keuring is vanuit Europa als verplichting opgelegd. De verplichte APK moet de verkeersveiligheid bevorderen en daarnaast moeten de voertuigen doormiddel van deze keuring gecontroleerd worden op een aantal milieutechnische aspecten.

De APK wordt gedaan door een keuringsbedrijf dat door de RDW erkend is. Deze bedrijven hebben een bord met daarop RDW erkend. De eisen aan auto’s worden steeds strenger. Dit heeft onder andere te maken met de strengere eisen die worden gesteld aan de verkeersveiligheid. Ook het milieu is wereldwijd een belangrijk aandachtspunt.

De CO2 uitstoot van auto’s moet zoveel mogelijk worden beperkt. Daarom worden ook de milieueisen die aan de orde komen bij de APK steeds strenger. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de roetmeting en de viergasmeting. Daarover is hieronder in twee alinea’s informatie weergegeven.

Wat is de roetmeting?
De roetmeting is sinds 1 januari 1997 ingevoerd. Deze meting wordt gedaan bij auto’s die een dieselmotor hebben en daarnaast een bouwjaar hebben van 1980 of later. Tijdens de roetmeting wordt door een APK-keurmeester de hoeveelheid roet gecontroleerd die een auto uitstoot. Hierbij wordt de motor van de auto aangezet en laat men de motor eerst onbelast draaien en vervolgens volgas. Tijdens de roetmeting meet men optisch de hoeveelheid roet die wordt uitgestoten. De roetmeting duurt maar een paar seconden. Desondanks moet de roetmeting wel goed worden uitgevoerd. Er zijn motoren die een Comprexlader bevatten deze motoren zijn uitgesloten van de roetmeting.

Veel auto’s hebben tegenwoordig een OBD. Deze afkorting staat voor On-Board Diagnostics. Dit is een systeem in de auto-elektronica en vormt het voertuigmanagementsysteem van de auto. Daarnaast vormen de On-Board Diagnostics een interface die gebruikt kan worden voor het uitlezen van verschillende technische aspecten van het voertuig. De OBD is ingevoerd in de jaren tachtig. De hoeveelheid informatie die in een OBD kan worden opgevraagd is sinds de invoering toegenomen. De nieuwste variant van OBD is OBD II. Een roetmeting hoeft niet te worden uitgevoerd wanneer een OBD de hoeveelheid roetuitstoot aangeeft. Als een OBD echter een foutmelding heeft moet de roetmeting alsnog worden gedaan.

Wat is een viergasmeting?
Auto’s met een bouwjaar van 1993 of later die zijn uitgerust met een benzinemotor of LPG-motor met een ‘geregelde’ katalysator moeten sinds 1 januari 1998 een zogenoemde viergasmeting ondergaan tijdens de APK. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een viergastester. Met behulp van dit instrument wordt door de APK keurmeester gecontroleerd of de uitlaatgassen niet de wettelijk vastgestelde percentages overschrijden. Als de viergastester aangeeft dat de percentages van bepaalde gassen worden overschreden kan de oorzaak daarvan liggen in een defecte katalysator. De katalysator van een voertuig zet namelijk de meeste schadelijke stoffen om die door de motor worden uitgestoten.

Met de viergasmeting worden vier verschillende gassen die uit de uitlaat komen gemeten. Dit zijn de gassen:

 • Koolmonoxide, dit wordt aangegeven met CO
 • Kooldioxide, dit wordt aangegeven met CO2
 • Koolwaterstoffen, dit wordt aangegeven met HC
 • Zuurstof, dit wordt aangegeven met O2

Door deze gassen te meten kan de APK keurmeester tevens controleren of de werking van de  lambdasonde, de katalysator en het regelsysteem goed is. In de huidige eisen voor de APK is een maximaal toelaatbaar CO2-gehalte vastgelegd dat gemeten wordt in het uitlaatgas. Dit CO2 gehalte wordt gemeten achter de katalysator. Daarnaast heeft men het bij de APK ook over een lambdawaarde. De lambdawaarde kan worden gepaald door het meten van meerdere uitlaatgascomponenten. Daarom is de APK keurmeester verplicht om een 4-gastester te gebruiken.