Wat is stadsverwarming en hoe wordt dit verwarmingssysteem toegepast?

Stadsverwarming  of blokverwarming zijn verwarmingssystemen die worden gebruikt om woningen te verwarmen en/ of van warm water te voorzien. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van aardgas. Woningen die aangesloten zijn op stadsverwarming hebben daardoor geen eigen cv-ketel. De woningeigenaren krijgen warm water door een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. Dit wordt ook wel warmtedistributie genoemd. Het warme water wordt namelijk getransporteerd of gedistribueerd naar de aangesloten woningen en bedrijven. Deze woningen en bedrijven maken dus gebruik van zogenoemde stadswarmte.

Hoe ontstaat stadswarmte of stadsverwarming?
Water wordt uit zichzelf niet warm of koud. Er dient hiervoor een bewerking plaats te vinden. Deze bewerking kan bijvoorbeeld plaatsvinden bij elektriciteitscentrales. In de meeste elektriciteitscentrales worden kolen verbrand met eventueel biomassa zoals houtpallets. De warmte wordt gebruikt om water te verwarmen tot er stoom ontstaat. Deze stoom brengt turbines in beweging zodat elektriciteit kan worden opgewekt. Niet alle warmte wordt tijdens dit proces optimaal benut. Er ontstaat namelijk restwarmte.

Deze restwarmte kan op verschillende manieren worden hergebruikt. Een manier om restwarmte te hergebruiken is het verwarmen van water voor stadsverwarming. Omdat deze verwarming plaatsvindt bij een warmtebron in bijvoorbeeld de eerdere genoemde energiecentrales hoeft er geen gebruik te worden gemaakt van cv-ketels. Dit zorgt er voor dat warmtedistributie energiebesparend en kostenbesparend werkt. Voor het aanleggen van een warmtedistributienetwerk moeten echter wel grote investeringen worden gedaan. Daarnaast kost het aanleggen van een warmtedistributienetwerk ook energie en materiaal.

Huizen die aangesloten zijn op stadswarmte hebben een dubbele waterleiding. Een waterleiding voor koud water en een waterleiding voor verwarmd water. Deze huizen zijn over het algemeen niet aangesloten op het aardgasnet. Doormiddel van een warmtewisselaar wordt het leidingwater door de warmtedistributie verwarmd. Bij woningen met een aparte waterleiding voor warm water wordt het warme tapwater bij het verdeelstation geproduceerd.

Bronnen van stadswarmte
Naast de eerder genoemde elektriciteitscentrales worden ook andere bronnen aangewend voor stadswarmte. Bij afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) ontstaat ook restwarmte die kan worden gebruikt voor warmtedistributie. Naast restwarmte die wordt gewonnen vanuit elektriciteitscentrales en afvalverbrandingsinstallaties is het ook mogelijk om rechtstreeks warmte te winnen door bijvoorbeeld biomassa te verbranden. Hierbij komt echter (ook)  CO2 vrij. Warmtepompen en geothermie zijn over het algemeen beter voor het milieu. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van zonnecollectoren.

Leidingwaterbelasting gaat omhoog

De overheid wil dat de basisvoorzieningen van haar bevolking gegarandeerd zijn. Onder de basisvoorzieningen vallen alle voorzieningen die mensen nodig hebben om goed te kunnen wonen. Voorbeelden van basisvoorzieningen zijn de mogelijkheid om gas en elektriciteit te gebruiken. Ook het openbaar vervoer en het gebruik van leidingwater wordt volgens de overheid tot belangrijke basisvoorzieningen gerekend. De overheid wil er voor zorgen dat deze basisvoorzieningen altijd aanwezig zijn. Om dit te bewerkstelligen worden de meeste basisvoorzieningen onder toezicht van de overheid geregeld. Hiervoor heeft de overheid nutsbedrijven opgericht. Deze nutsbedrijven dienen een algemeen nut. Het dienen van het nut staat voorop en is belangrijker dan de winstgevendheid van nutsbedrijven.  Desondanks kunnen nutsbedrijven er soms niet onderuit dat de prijzen van de geleverde ‘producten’ omhoog moeten.

Prijs van waterbelasting stijgt
Daarnaast kunnen de prijzen van de belasting op de geleverde ‘producten’ ook omhoog gaan. De regeringspartijen VVD en PvdA steunen een verhoging op de leidingwaterbelasting. Samen met andere leden in de Kamer vormen ze een Kamermeerderheid. De belasting op leidingwater wordt verhoogd met een tarief dat aflopend is. Er is geen plafond verbonden aan de belastingverhoging.

Voor zowel bedrijven als huishoudens is water uitermate belangrijk. De belasting zal daarom door iedereen betaald moeten worden. Voor een huishouden zal de belasting ongeveer 30 euro bedragen. Grote bedrijven die veel gebruik maken van water kunnen rekenen op een hoge belasting. De allergrootste bedrijven kunnen op jaarbasis wel meer dan één miljoen euro betalen aan belasting op het gebruik van leidingwater.

Het is nog onduidelijk of de Kamer ook daadwerkelijk grote bedrijven enorme belastingen wil laten betalen voor het gebruik van leidingwater. De Tweede Kamer is hierover verdeeld. Er wordt gesproken over het invoeren van een plafond. Toch is ook hier geen overeenstemming voor bereikt. Grootverbruikers moeten wel voor een deel worden ontzien, desondanks moet de prikkel wel aanwezig blijven om het gebruik van leidingwater te verminderen.

Zuinig omgaan met leidingwater
Ook andere bedrijven en huishoudens moeten door de leidingwaterbelasting gestimuleerd worden om zuiniger met water om te gaan. Er treed in het dagelijks leven veel verspilling op bij het gebruik van leidingwater. Huishoudens kunnen deze verspilling beperken. Hierbij kan gedacht worden aan het laten draaien van een wasmachine en vaatwasser wanneer deze voldoende gevuld is. Ook op andere manieren kunnen huishoudens het gebruik van leidingwater beperken waardoor naast een beperking van de kosten van leidingwater ook nog een besparing voor het milieu tot stand wordt gebracht.

Reactie Technisch Werken
Schoon leidingwater is in Nederland een vanzelfsprekendheid. Het leidingwater in Nederland is van zeer hoge kwaliteit en kan zonder problemen worden gedronken. Volgens sommigen is het water dat in Nederland uit de kraan komt nog gezonder dan de flessen bronwater die gekocht kunnen worden in de supermarkt. Deze kwaliteit is natuurlijk geweldig. Toch moet er een intensief zuiveringsproces aan te pas komen voordat de kwaliteit van drinkwater eenmaal op dit niveau is gebracht. Dit zuiveringsproces kost veel energie.

Het water dat doormiddel van het zuiveringsproces op de kwaliteit van drinkwater is gebracht wordt in het dagelijks leven overal voor gebruikt. Het drinkwater wordt niet alleen gebruikt voor de consumptie en het spoelen van de vaat. Het wordt op talloze manieren gebruikt. Voor de douche, bad, de wasmachine enz. Voor veel van deze toepassingen is schoon drinkwater een vereiste. Maar is schoon drinkwater ook noodzakelijk voor het spoelen van de WC of voor het besproeien van de planten in de tuin? Er zou eigenlijk naast schoon drinkwater ook een andere minder gezuiverde waterbron aanwezig moeten zijn voor toepassing op deze gebieden.