Bedrijven betalen facturen sneller

Het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB) heeft maandag 4 november 2013 naar buiten gebracht dat bedrijven in Nederland sneller hun rekening betalen. De VCM doet deze uitspraak na een onderzoek over de snelheid waarmee bedrijven hun rekeningen betalen. Volgens de VCM staan de facturen in 2013 bij bedrijven minder lang open dan vorig jaar. Dit heeft niet zozeer te maken met een verbetering van de betaalmoraal van bedrijven in Nederland. Er worden volgens de VCM veel sneller maatregelen genomen door bedrijven die nog geld tegoed hebben van andere bedrijven. Hierdoor wordt tijdige betaling gestimuleerd.

Incassobedrijven
Bedrijven schakelen in 2013 veel sneller incassobedrijven in om geld voor hun openstaande facturen binnen te halen. In 2012 was het betaalmoraal van bedrijven in Nederland op een dieptepunt geland. Toen betaalden bedrijven gemiddeld rond 32 dagen na de vervaldatum. In 2013 is de betaalsnelheid iets verbetert. Bedrijven betalen nu gemiddeld zes dagen sneller. De gemiddelde betaaltermijn in 2013 komt daarmee op 26 dagen na de vervaldatum.

Reactie van Technisch Werken
De betaaltermijn is verbetert maar dat gebeurd in veel gevallen niet omdat bedrijven een betere moraal hebben met betrekking tot betalen. Verschillende dwangmiddelen blijken noodzakelijk te zijn om bedrijven zo snel mogelijk te laten betalen. Dit zorgt voor een kettingeffect in de markt. Bedrijven zijn van elkaars betalingen afhankelijk. Wanneer bedrijven in hun ketting eenmaal een betalingsachterstand hebben zullen de bedrijven in de volgende schakels dat moeten opvangen. Daarnaast is het zo dat veel bedrijven wel willen betalen maar het vaak niet kunnen omdat ze ook wachten op geld van een debiteuren. Banken verstrekken daarnaast moeilijk kredieten waardoor de bank vaak niet aangewend kan worden als oplossing voor een tijdelijke betalingsachterstand.

Banken worden soepeler bij het verstrekken van krediet?

Volgens de Europese Centrale Bank (ECB) zijn de banken in Europa bereid om soepeler te worden met het verstrekken van kredieten. Deze uitspraak deed de Europese Centrale Bank (ECB) in een rapport dat woensdag 30 oktober 2013 werd gepubliceerd.

Volgens het rapport van de Europese Centrale Bank hebben de benaderde banken aangegeven dat ze in kwartaal vier van 2013 meer bereid zullen zijn om kredieten te verstrekken aan bedrijven. Deze verwachting is sinds het vierde kwartaal van het jaar 2009 niet meer uitgesproken door banken volgens het ECB.

Naast bedrijven zal het voor particulieren ook eenvoudiger worden om een lening bij een bank aan te vragen. Ook voor de verstrekking van hypotheken is de versoepeling van toepassing. Door deze geplande versoepeling van banken zal volgens het ECB het aantal leningen in de Eurozone stijgen.

De reden die banken aanvoeren voor de versoepeling in het verstrekken van leningen ligt in het economische herstel dat plaatsvindt in Europa. Het economische herstel dat nu langzamerhand in Europa tot stand komt schenkt banken vertrouwen. Hoewel banken voor het vierde kwartaal de prognose hebben uitgesproken om meer leningen te verstrekken blijkt volgens het ECB dat ze de afgelopen tijd juist minder kredieten aan bedrijven en particulieren hebben verstrekt. Hierbij is gekeken naar de afgelopen zeventien maanden. In deze periode zijn er juist minder leningen verstrekt.

Reactie Technisch Werken
Dat banken aarzelen met het verstrekken van kredieten is begrijpelijk. Een groot deel van de economisch crisis is ontstaan door een te veel aan kredieten dat door banken is verstrekt. Niet voor niets werd gesproken van een kredietcrisis. Dit heeft echter tot gevolg gehad dat vrijwel geen kredieten meer werden verstrekt.

Ook bedrijven die kredietwaardig zijn kunnen moeilijk een krediet van banken ontvangen. Daarnaast worden er weinig kredieten verstrekt aan bedrijven die willen investeren in nieuwe technologieën. Juist deze investeringen zijn van groot belang voor de positie van Nederland in de kenniseconomie.

Daarom is het van belang dat banken niet lukraak kredieten gaan verstrekken maar juist een zorgvuldige afweging gaan maken bij het verstrekken van leningen. Bedrijven die kredietwaardig zijn en een bijdrage willen leveren aan innovatie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën moeten daarvoor de kans krijgen.