Begin april 2022 voor het eerst ruim de helft van alle verbruikte elektrische stroom uit hernieuwbare bronnen

Op elektrisch gebied is Nederland behoorlijk aan het verduurzamen. De windturbines en de zonnepanelen zorgen er voor dat er veel elektrische stroom wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Afgelopen week zou ruim de helft van alle gebruikte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen afkomstig zijn geweest. Dit wordt duidelijk gemaakt door cijfers van de website Energieopwek.nl. Deze organisatie … Read more

Wat zijn fotovoltaïsche cellen?

Fotovoltaïsche cellen zijn gemaakt van halfgeleidend materiaal en worden gebruikt om zonlicht om te zetten in elektrische energie. Over het algemeen gebruikt men niet één fotovoltaïsche cel maar meerdere fotovoltaïsche cellen gezamenlijk om energie op te wekken uit zonlicht. Deze cellen worden onder andere geplaatst in zonnepanelen die gebruikt worden om zonne-energie om te zetten … Read more

Wanneer is energie duurzaam?

Energie is duurzaam wanneer het wordt opgewekt uit energiebronnen die niet op kunnen raken. Voorbeelden van duurzame energiebronnen zijn windkracht, zonlicht en aardwarmte. Verder kan ook het stomen van water in rivieren en in de zee worden gebruikt als duurzame energiebron. Denk hierbij aan onder andere getijdenenergie. In plaats van duurzame energie Duurzame energie wordt … Read more