Wat is beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht?

Beroepsgeheim is een verplichting om te zwijgen over informatie en kennis die een persoon bij het uitoefenen van een beroep of functie wordt toevertrouwd. Dit wordt ook wel een geheimhoudingsplicht genoemd. Men is namelijk verplicht om bepaalde informatie geheim te houden. Men heeft het in dit verband ook wel over zwijgplicht. Vaak gaat het om … Read more