Werkloosheid daalt

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte donderdag 21 november 2013 bekend dat de werkloosheid in Nederland is gedaald. In oktober is de werkloosheid afgenomen met ongeveer elfduizend personen. Hierdoor komt het totaal aantal werklozen in de maand oktober op 674.000. Van de beroepsbevolking zit nu ongeveer 8,5 procent zonder werk.

De werkloosheid was in de maand september van 2013 nog 8,6 procent. Ten opzichte van oktober was de werkloosheid toen nog één tiende procent hoger. De maand juli van 2013 was de werkloosheid het allerhoogste. Toen zat 8,7 procent van de beroepsbevolking zonder werk. Dit was het hoogste percentage werklozen in de afgelopen twee jaar. Na juli is de werkloosheid met kleine stappen afgenomen. Wanneer ontwikkelingen van de werkloosheid de afgelopen drie maanden bekeken worden dan is de conclusie dat gemiddeld per maand zevenduizend mensen minder werkloos zijn geworden. Vooral mannen en jongeren ging het goed af op de arbeidsmarkt. Onder deze groepen daalde de werkloosheid het meest.

WW uitkeringen
Ondanks de daling in het aantal werklozen nam het aantal mensen dat gebruik maakt van een WW-uitkering wel toe in de maand oktober. In totaal maakten in oktober achtduizend mensen meer gebruik van de WW-uitkering ten opzichte van de maand september. Het totaal aantal mensen in de WW komt daarmee op 408.000. Dit aantal is 2 procent hoger dan in de maand september.

Reactie van Technisch Werken
Er komen langzamerhand meer positieve berichten over de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat deze positieve ontwikkeling wordt doorgezet. Veel consumenten verwachten dat 2014 een beter jaar wordt dan 2013. Deze verwachtingen worden door verschillende onderzoeksinstanties ondersteun. Deze positieve beeldvorming kan er goed voor zorgen dat het consumentenvertrouwen stijgt. Dit consumentenvertrouwen is nodig om de binnenlandse bestedingen omhoog gaan. Wanneer dit gebeurd kunnen de bedrijven in de maakindustrie van Nederland meer produceren. Dit is belangrijk voor het behoud van banen. De positieve cirkel is dan rond. Hoe beter het gaat met bedrijven hoe minder mensen gebruik hoeven te maken van een uitkering. Hoe minder uitkeringen worden verstrekt hoe minder kosten de overheid heeft. Als de overheid minder kosten heeft hoeft er minder bezuinigd te worden en kunnen mensen weer meer besteden. Het klinkt simpel maar dit is wel de kern waarom het draait.

Economie van Nederland bereikt dieptepunt in 2014?

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zal de economie van Nederland ook in 2014 krimpen. De OESO gaf haar voorspellingen op dinsdag 19 november weer in een rapport genaamd Economic Outlook. De economie in Nederland zal in 2014 volgens OESO nog een kleine krimp doormaken van 0,1 procent. Pas na 2014 zal er een herstel optreden.

Volgens de OESO zal het eerste herstel van de Nederlandse economie in 2015 plaatsvinden. Dan wordt en herstel verwacht van 0,9 procent. Dit is slechts een voorlopige berekening van de  OESO. Voor 2013 wordt een totale krimp verwacht van 1,1 procent. De krimp die voor 2014 wordt verwacht is echter wel lager dan de verwachte krimp van 2013.

Volgens de OESO zal de werkloosheid in Nederland ook stijgen het komende jaar. In het jaar 2015 zal er een einde komen aan de stijging van de werkloosheid. Dan verwacht de OESO een stabilisering van de werkloosheid. In totaal zal dan ongeveer acht procent van de beroepsbevolking zonder werk zitten. Wanneer dit percentage daadwerkelijk wordt gehaald betekent dat een flinke stijging van de werkloosheid in vier jaar tijd. De werkloosheid zou dan in een periode van vier jaar bijna het dubbele zijn geworden.

Niet alleen de stijging van de werkloosheid vormt een risico voor de economie van Nederland, ook de ontwikkelingen in de woningmarkt spelen een belangrijke rol. Wanneer de verkoop van woningen en bedrijfspanden niet wordt gestimuleerd kan de economie er beroerder voor komen te staan. ook de hoogte van de woningprijzen is van invloed op het herstel van de economie.

Reactie van Technisch Werken
Wederom weer een instantie die een duidelijk beeld probeert te schetsen van de ontwikkelingen in de Nederlandse economie. Het valt op dat veel instanties de beroerde situatie op de woningmarkt en de stijgende werkloosheid zien als een belangrijke indicatoren van een slechte economie. Het is duidelijk dat de ontwikkelingen in de woningmarkt verband houden met de stijgende werkloosheid. Veel bouwbedrijven moeten noodgedwongen afscheid nemen van personeel omdat ze te weinig opdrachten binnen krijgen om personeel aan het werk te houden. Hierdoor komt veel bouwpersoneel op ‘straat’ te staan.

Het kabinet moet nu de spreekwoordelijke ‘knopen doorhakken’ om de woningmarkt en de arbeidsmarkt effectief te hervormen. Wanneer dat niet gebeurd is de kans groot dat de economie niet snel zal herstellen. Het opvoeren van de bezuinigingen zorgt er alleen maar voor dat bepaalde kosten tijdelijk worden beperkt. Uiteindelijk zal een economie alleen maar groeien wanneer er geïnvesteerd wordt. De overheid verlangd van de inwoners van Nederland dat ze meer besteden. Toch doet de overheid zelf ook nauwelijks investeringen. De bevolking volgt haar voorbeeld en beperkt haar uitgaven. Veel mensen bezuinigen zelf thuis ook. Dit heeft niet alleen te maken met een daling van de koopkracht. Veel mensen ervaren ook onzekerheid over het behoud van hun baan. Grote uitgaven worden uitgesteld naar het moment waarop er wel meer zekerheid is over het voortbestaan van hun werk.

Autoverkoop is gestegen in Europa

De brancheorganisatie ACEA maakte dinsdag 19 november 2013 bekend dat de verkoop van personenauto’s is gestegen in Europa. In de maand oktober van 2013 is het aantal personenauto’s dat verkocht is ten opzichte van de maand daarvoor gestegen. Daarmee is de maand oktober al de tweede opeenvolgende maand dat de autoverkoop is gestegen in de Europese Unie.

Er zijn in de oktobermaand veel auto’s verkocht. In totaal gaat het om meer dan een miljoen. Dit waren allemaal nieuwe personenauto’s. Wanneer de verkoop van de auto’s in oktober 2013 wordt vergeleken met de autoverkoop van oktober 2012 dan is de stijging van de verkoop behoorlijk. De stijging van het aantal verkochte personenauto’s komt op bijna vijf procent uit in oktober 2013 ten opzichte van een jaar geleden. In totaal zijn er in 2013 meer dan 10 miljoen auto’s verkocht in Europa. De stijging van het aantal nieuwe auto’s dat verkocht is verschild per land. Nederland kreeg te maken met een enorme stijging van de autoverkoop. In oktober werden maar liefst 36.784 nieuwe personenwagens verkocht. Dit was een stijging van 37,4 procent.

Reactie van Technisch Werken
In eerdere nieuwsberichten kwam al naar voren dat de autoverkoop inderdaad in Nederland is gestegen. De oorzaak van deze stijging heeft te maken met de gunstige belastingregels voor de aanschaf van nieuwe zuinige auto’s. Voor 2014 zijn deze regels minder gunstig. Daarom schaffen veel Nederlanders die het kunnen betalen nu nog een zuinige auto aan.

Dit verklaard echter de stijging in Europa niet. Andere Europese landen hebben wellicht niet of in mindere mate te maken met een afschaffing van gunstige fiscale regels met betrekking tot de aanschaf van zuinige auto’s. Het feit dat de autoverkoop in Europa aantrekt is een goed teken. De aanschaf van een personenauto is voor veel mensen een grote uitgave. Een grote uitgave doe je alleen als je over voldoende financiële middelen beschikt en vertrouwen hebt in de economie. Nu is het belangrijk dat dit consumentenvertrouwen wordt versterkt. Dan kan de economie daadwerkelijk herleven.