Belastingdienst heeft schijnconstructies zzp’ers nauwelijks aangepakt sinds 2018 tot 2022

De Belastingdienst heeft opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp’ers) die op basis van schijnconstructies met elkaar samenwerkten nauwelijks aanwijzingen gegeven en van correctie is al helemaal weinig sprake geweest. Dit komt naar voren uit een conclusie van de Algemene Rekenkamer. Deze organisatie heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de Belastingdienst omgaat met schijnconstructies is Nederland. Volgens … Read more

Invoering van de Wet DBA in 2016

De Wet deregulering arbeidsrelaties is ingevoerd op 1 mei 2016. Het is een Nederlandse wet die met name duidelijkheid verschaft over de arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en een zelfstandige zonder personeel. De Wet deregulering arbeidsrelaties wordt in de praktijk vaak de Wet DBA genoemd. De Wet DBA vervangt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) die zzp’ers in … Read more