SEU examen afkortingen in de uitzendbranche

Voor iedereen die in de arbeidsbemiddeling aan de slag wil is het SEU examen een waardevolle basis waarmee een intercedent, vestigingsmanager, regiomanager of andere professional in de arbeidsbemiddeling zijn of haar kennis kan aantonen over de uitzendbranche en detachering. Er zijn in deze branche echter veel afkortingen. Deze afkortingen worden getoetst tijdens het SEU examen … Read more

Belastingdienst heeft schijnconstructies zzp’ers nauwelijks aangepakt sinds 2018 tot 2022

De Belastingdienst heeft opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp’ers) die op basis van schijnconstructies met elkaar samenwerkten nauwelijks aanwijzingen gegeven en van correctie is al helemaal weinig sprake geweest. Dit komt naar voren uit een conclusie van de Algemene Rekenkamer. Deze organisatie heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de Belastingdienst omgaat met schijnconstructies is Nederland. Volgens … Read more

Invoering van de Wet DBA in 2016

De Wet deregulering arbeidsrelaties is ingevoerd op 1 mei 2016. Het is een Nederlandse wet die met name duidelijkheid verschaft over de arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en een zelfstandige zonder personeel. De Wet deregulering arbeidsrelaties wordt in de praktijk vaak de Wet DBA genoemd. De Wet DBA vervangt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) die zzp’ers in … Read more