Wat is de Europese Detacheringsrichtlijn of RICHTLIJN 96/71/EG?

In het Europese Verdrag (EU-verdrag) zijn¬† vier vrijheden vastgelegd voor Europese landen. Het gaat hierbij om een vrij verkeer van: Goederen Diensten Kapitaal Personen Het vrij verkeer van personen maakt arbeidsmigratie tussen verschillende landen mogelijk omdat hieronder ook het vrij verkeer van werknemers valt. Verder valt onder vrij verkeer van personen ook de bedrijfs- en … Read more