BAM heeft verliesprojecten onder controle

De BAM heeft vijf van haar projecten in het buitenland waar ze verlies op leed onder controle. Dit stond dinsdag 3 september 2013 in Het Financiële Dagblad. Dit dagblad had een gesprek gehad met BAM-topman Nico de Vries. Tijdens dit gesprek werd onder andere ingegaan op verlieslijdende projecten. Hieronder valt bijvoorbeeld de bouw van het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Naast dit project waren er nog vier grote buitenlandse projecten die minder goed liepen. Nu zijn de problemen inmiddels onder controle.

De BAM had te ‘scherp’ op deze projecten ingeschreven volgens Nico de Vries. Volgens hem zal de BAM in de toekomst voorzichtiger omgaan met grotere projecten. De omvangrijke projecten zullen niet snel meer alleen worden opgepakt. Samenwerking met andere partijen kan daardoor noodzakelijk worden. De BAM zal voorzichtiger worden in het aanbestedingsproces.

Fukushima een technisch probleem

Reuters heeft woensdag 21 augustus 2013 gemeld dat Japan het alarmniveau zal verhogen voor de gevaarlijke kerncentrale Fukushima. Het alarmniveau gaat nu naar 3. Dit niveau betekend volgens de INES  een ernstig internationaal stralingsgevaar incident. Het INES heeft verschillende schalen waarmee het stralingsgevaar kan worden aangeduid. Deze schalen lopen op van schaal 1 tot 8. Schaal 8 is hierbij de meest ernstige situatie.

Door het verhogen van het alarmniveau naar schaal 3 wil Japan een duidelijk signaal afgeven. Dit signaal is dat de crisis rondom de kerncentrale nog steeds toeneemt. In eerdere stadia gaf Japan nog een alarmniveau 1 af. Dit niveau betekende dat er sprake was van een ‘afwijking’.

NRA
De Japanse toezichthouder van de NRA (nucleaire activiteiten) gaf als reden voor de verhoging naar fase 3 de hoeveelheid verontreinigd water dat naar de zee toestroomt. De kerncentrale Fukushima staat heel dicht bij zee. Ondergrondse waterstromen nemen het gelekte nucleaire koelwater van de reactor mee naar zee. Een van de opslagtanks heeft 300.000 liter zwaar radioactief water gelekt volgens de beheerde van de Tepco kerncentrale.

Er zijn stralingsmetingen gedaan bij de waterpoel. Deze kwamen op een stralingsniveau van 100 millisievert per uur. Dit aantal is vijf keer zoveel als de hoeveelheid waaraan medewerkers per jaar mogen blootstaan bij kerncentrales.

Reactie
De ramp rondom de kerncentrale van Fukushima lijkt nog lang niet opgelost. De voortdurende stroom grondwater die de zee bereikt zorgt er voor dat het water wereldwijd enorm wordt vergiftigd. Als dit niet wordt gestopt kunnen we ons afvragen in hoeverre we nog vis kunnen eten uit de wateren rondom Japan en ook in de buurt van het Europese contingent. Water en andere stoffen die radioactief besmet zijn raken deze radioactieve vergiftiging niet binnen een paar jaar kwijt. Een structureel probleem bedreigd daarmee de aarde.

De technici van Japan doen er veel aan om een verdere toestroom van radioactief water naar de zee te voorkomen. In eerdere nieuwsberichten kwam naar voren dat een ondergrondse keerdam de waterstroom niet meer kan weerhouden om de weg naar de zee te vinden. Nu zijn er plannen om de grond onder de reactor te bevriezen. De vraag is of dit technisch uitvoerbaar is. Daarnaast speelt ook de factor tijd een belangrijke rol. Elke dag wordt het zeewater meer vergiftigd. Daarnaast is het de vraag of verdamping van het zeewater door de zon niet er voor zorgt dat ook regenwater ernstig besmet is. De aarde is maar klein. Door verspreiding van giftige stoffen door verdamping is het goed denkbaar dat ook Europa in toenemende mate te maken krijgt met de verwoestende nasleep van de ramp van Fukushima.