MBV monteur beveiligingsinstallaties

MBV is een opleiding of cursus die voluit geschreven wordt als monteur beveiligingsinstallaties. Deze opleiding wordt door verschillende opleidingsinstituten in Nederland aangeboden en is specifiek gericht op (elektro)monteurs die werkzaamheden verrichten aan beveiligingsinstallaties. Werknemers die in de praktijk werkzaamheden uitvoeren aan beveiligingsinstallaties moeten zelfs volgens de wet in het bezit zijn van het diploma Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV). Om die reden wordt het MBV diploma in de praktijk vaak gevraagd in vacatures van installateurs en elektrotechnische bedrijven. Ook technische uitzendbureau (VCU gecertificeerde uitzendbureaus) vragen in hun vacatures regelmatig om elektrotechnisch personeel dat in bezit is van een MBV diploma of MBV-papieren.

Wat leer je in een opleiding MBV?
Hoewel de opleiding MBV door verschillende opleidingsinstituten wordt aangeboden zal de inhoud van deze opleiding of cursus grotendeels hetzelfde zijn. Uiteraard staan de beveiligingsinstallaties hierbij centraal. Deelnemers aan de MBV opleiding zullen binnen een dag of vier alle belangrijke aspecten leren met betrekking tot beveiligingsinstallaties. Het gaat hierbij om het plaatsen en bedienen van beveiligingsinstallaties. Ook het instellen en aanpassen van deze installaties komt aan de orde. Er wordt aandacht besteed aan de techniek van beveiligingsinstallaties waardoor een (toekomstig) beveiligingsmonteur in deze systemen effectiever een storing kan zoeken en oplossen.

Vooral het zoeken naar storingen het deskundig oplossen daarvan is een belangrijke taak van de monteur beveiligingsinstallaties. Daarom wordt aan dit aspect tijdens de MBV opleiding veel aandacht besteed. Storingen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door installatiefouten maar ook door invloed van buitenaf. De invloeden van buitenaf kunnen te maken hebben met temperatuur, de invloed van licht of bijvoorbeeld trillingen door machines en veranderingen in de constructie van gebouwen en omringende installaties. De oorzaken van storingen zijn divers en de oplossingen verschillen daardoor ook. Omdat beveiligingsinstallaties een belangrijke taak vervullen is het van groot belang dat deze installaties optimaal functioneren. Daarom wordt in de MBV opleiding aan de deelnemers alle relevante kennis bijgebracht die nodig is om deze installaties zo goed mogelijk te installeren, te onderhouden, te repareren en te vervangen.

Voor wie is de MBV cursus bedoelt?
In de regels van de vorige alinea’s kwam al een beetje naar voren dat de cursus monteur beveiligingsinstallaties voor werknemers bedoelt is die werken aan beveiligingsinstallaties. Dit zijn in de praktijk vaak elektromonteurs maar het kunnen ook onderhoudsmonteurs zijn of servicemonteurs. Werknemers die specifieke kennis hebben van gebouwgebonden installaties zullen in de praktijk ook vaak te maken krijgen met beveiligingsinstallaties en hebben daardoor ook baad bij de opleiding MBV.

Diploma MBV
De opleiding MBV wordt afgerond met een examen. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt de deelnemer het certificaat MBV praktijk. Daarnaast moet ook het MBV theorie worden behaald. MBV theorie en MBV praktijk vormen samen het MBV diploma. Met dit diploma kan de werknemer aan werkgevers duidelijk maken dat hij of zij zelfstandig een beveiligingsinstallatie kan inregelen, wijzigingen kan aanbrengen en storingen in deze systemen kan verhelpen.

Vooropleiding voor MBV
De meeste opleidingsinstituten die de MBV opleiding aanbieden vinden het belangrijk dat de deelnemers aan de opleiding over voldoende basiskennis over elektrotechniek beschikken. Dit kan blijken uit een vooropleiding in de elektrotechniek of aantoonbare werkervaring in de elektrotechniek. De potentiële deelnemer moet hiermee aantonen dat hij of zij over basismontagevaardigheden beschikt. Als dit voldoende inzichtelijk gemaakt kan worden zullen de meeste opleidingsinstituten iemand laten deelnemen aan de opleiding MBV.

Welke opleidingen zijn er in de sprinklertechniek en sprinklerinstallaties?

Sprinklerinstallaties worden aangebracht onder plafonds en daken van gebouwen. Deze installatie worden gebruikt voor het blussen van branden. Daarnaast zorgden sprinklerinstallaties er voor dat branden tijdig opgemerkt worden en dat de brand beheersbaar blijft. Een sprinklerinstallatie bestaat in de basis uit leidingen en sproeikoppen. Deze sproeikoppen worden ook wel sprinklers genoemd. De sprinkler treed in werking als de smeltzekering door de hitte in een ruimte gaat springen. Een sprinklerinstallatie vormt een belangrijk onderdeel van de brandpreventie. Daarom moeten deze installaties vakkundig worden aangelegd door een goed opgeleide sprinklermonteur. Bij sprinklerinstallaties kunnen verschillende opleiding aan de orde komen. Hieronder volgt een kort overzicht.

Leidinggevende Monteur Sprinklertechniek
De cursus Leidinggevende Monteur Sprinklertechniek werd in het verleden ook wel VSI A genoemd. Deze cursus is bestemd voor werknemers die werken aan automatische sprinklerinstallaties. Voor deze opleiding is een vooropleiding niet verplicht. Wel is werkervaring verplicht, deelnemers aan de cursus moeten ervaring hebben in het monteren en installeren van sprinklerinstallaties. Deze ervaring moet dusdanig zijn dat de monteur zelfstandig kan werken aan sprinklerinstallaties.

Aankomend technicus Sprinklertechniek
Een leidinggevend sprinklermonteur kan doorleren in de sprinklertechniek doormiddel van het volgen van de opleiding Aankomend technicus Sprinklertechniek. Deze opleiding werd in het verleden ook wel VSI-B of Sprinkler I genoemd. Deze opleiding is bestemd voor technisch personeel dat zich bezighoudt met het ontwerpen van sprinklerinstallaties, ook preventisten volgen deze opleiding zodat ze kunnen adviseren op het gebied van de aanleg van deze installaties. In de opleiding Aankomend technicus Sprinklertechniek leert de deelnemer eenvoudige sprinklersystemen te ontwerpen.

Technicus Sprinkler
Na het behalen van de opleiding  Aankomend technicus Sprinklertechniek kan een deelnemer doorstromen naar de opleiding Technicus Sprinkler. Deze opleiding werd vroeger ook wel VSI-C of Sprinkler II genoemd. Deze opleiding is gericht op werknemers die zich beroepsmatig bezig houden met het ontwerp van sprinklerinstallaties en al ruime ervaring hebben met het ontwerpen van eenvoudige installaties. De opleiding Technicus Sprinkler draait met name om het hydraulisch ontwerp van sprinklerinstallaties.

NEN-EN 12845/NEN 1073
Daarnaast is er ook nog de cursus NEN-EN 12845/NEN 1073. Deze cursus is ontwikkelt op basis van de norm NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 (NL) die van kracht is sinds 1 oktober 2010. Deze norm vervangt het Voorschrift Automatische Sprinklerinstallaties (VAS) en heeft een groot deel van de behorende Memoranda overgenomen.

De NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 (NL) is van toepassing op Nederlandse Vaste brandblusinstallaties en op Automatische sprinklerinstallaties. De norm is zowel gericht op het ontwerpen als installeren van brandblusinstallaties en sprinklerinstallaties. Daarnaast is de norm ook gericht op het onderhouden van deze installaties.

Deze NEN-cursus is op het niveau VSI-B of Sprinkler I en bestemd voor technici en projectleiders die werkzaam zijn in de sprinklertechniek. Als iemand in aanmerking wil komen voor de cursus NEN-EN 12845/NEN 1073 moet hij of zij in bezit zijn van een diploma VSI-B of Sprinklertechniek I.