Wat is een IPC?

Een IPC of een Industrial Personal Computer (IPC) is een besturingssysteem die gebruikt kan worden in machines. De meeste bedrijven in de industrie werken met PLC. Een IPC is in feite een industriële toepassing van een personal computer. IPC’s zien er echter niet hetzelfde uit als personal computers die door consumenten thuis worden gebruikt. Er zijn een aantal verschillen tussen de IPC en de standaard desktop PC’s die door consumenten worden gebruikt. Zo is de IPC in een andere behuizing geplaatst die robuuster is en bovendien bestand is tegen trillingen en hogere temperaturen.

Ook is de IPC bestand tegen stof en geluid. Daarnaast heeft de IPC een ander koelsysteem met een hoger vermogen. Ook de stoffilters van de IPC hebben meer capaciteit dan de personal computers die consumenten gebruiken. Er zijn op internet verschillende artikelen te vinden waarin de verschillen tussen de IPC en de PLC verder worden besproken. Er zijn voorstanders en tegenstanders ten opzichte van de IPC als vergelijking met de PLC. De meeste bedrijven in de industrie voelen zich echter vertrouwd met de PLC als besturingstechniek bijvoorbeeld in combinatie met SCADA. Toch zijn er ook bedrijven die werken met IPC. Deze verschillen zorgen er voor dat een industriële software programmeur of storingstechnicus van nog meer technieken op de hoogte moet zijn.

Hoe werkt een bus in de elektronica?

In de elektronica maakt men gebruik van verschillende transportsystemen voor elektronische signalen. Een voorbeeld van een transportsysteem is een bus. Een bus wordt in de elektronica gebruikt om elektronische signalen te transporteren tussen verschillende componenten van een installatie. Door gebruik te maken van een bussysteem kan men het aantal verbindingen tussen verschillende schakelingen beperken.

In een bussysteem kan men gebruik maken van parallelle en seriële bussen. Bij een parallelle bus worden meerdere databits parallel getransporteerd terwijl met een seriële bus de databits na elkaar worden verzonden. Veel bussen voldoen aan een standaard (zoals Europese Installatiebus EIB) zodat een bussysteem kan worden uitgebreid met meer soortgelijke schakelingen.

Hoe werkt een bussysteem?
Apparaten of werktuigen kunnen worden aangesloten aan een bus. De bus is een kabel waarover dataverkeer kan plaatsvinden. Aan beide uiteinden van de kabel is een interface geplaats. Doormiddel van de bus kan het apparaat of het werktuig gegevens of data uitwisselen met een ander apparaat of werktuig indien de bus vrij is. Het communiceren tussen aangesloten apparaten en werktuigen kan alleen via een bus gebeuren als de bus vrij is. Het apparaat dat de data of het bericht wil verzenden zet het adres van de gewenste ontvanger (apparaat) op de bus. Hierdoor wordt duidelijk voor welk apparaat een bepaald bericht bestemd is.

Een microprocessor kan via een bus met het geheugen communiceren. Bij deze bus wordt gebruik gemaakt van een adresbus, een databus en een besturingsbus. Een processor zorgt er voor dat het adres van een geheugenelement op de adresbus wordt gezet. Vervolgens zorgt de processor er voor dat duidelijk wordt dat de bus actief is en dat er gegevens uit het geheugen van de bus gelezen zullen moeten worden. Daarvoor maakt de processor gebruik van de besturingsbus.

Aan een bussysteem kunnen meerdere geheugenelementen aangesloten zijn. Al deze geheugenelementen lezen de bus uit. Omdat de gegevens die worden verstuurd voorzien zijn van een bestemmingsadres zal alleen het geheugenelement dat zijn eigen adres herkend reageren op de informatie. Dit geheugenelement zal vervolgens de benodigde gegevens op een databus zetten. De gegevens worden daarna door een microprocessor ingelezen.

Gegevens in een geheugen schrijven
In een bussysteem is het ook mogelijk om gegevens in een geheugen te schrijven. In dat geval zal de processor een adres op de adresbus zetten en de gegevens worden dan op de databus gezet. Daarna geeft de processor via een besturingsbus aan dat er gegevens moeten worden geschreven. Vervolgens worden deze gegevens verstuurd en het geheugenelement van het ontvangadres zal vervolgens gegevens van de databus opslaan.

Wat is kasten- panelenbouw?

Kasten- panelenbouwer valt onder de besturingstechniek. Besturingstechniek is een technisch vakgebied waaronder systemen vallen waarmee machines of installaties kunnen worden bestuurd. Kasten, panelen en bijbehorende PLC hard- en software vormen de besturingstechniek die verbonden is aan een machine of installatie. Een kasten- panelenbouwer kan op verschillende locaties en in verschillende bedrijven ingezet worden. Zo zijn er kasten- panelenbouwers aan het werk in de machinebouw maar worden ze ook ingezet in de industrie en de scheepsbouw. Kasten- panelenbouwers kunnen ingezet worden in de assemblage van nieuwe kasten en panelen. Ook in de reparatie en revisie van bestaande kasten en panelen worden kasten- panelenbouwers ingezet.

Wat zijn kasten?
Een kasten- panelbouwer werkt aan bedrading van panelen en regelkasten. Deze kasten zijn gekoppeld aan machines. Een PLC systeem bevindt zich in de regelkast en wordt door een PLC programmeur (vaak) doormiddel van een laptop ingeregeld. Het PLC systeem is gekoppeld aan de systemen en de bedrading die zich in de bedradingskast of relaiskast bevinden. In de bedradingskast loopt bedrading van de PLC naar verschillende relais. De PLC regelt welke relais worden ingeschakeld en welke worden uitgeschakeld. Wanneer een relais wordt ingeschakeld komt een stroomkring tot stand zodat een deel van de machine elektrische stroom krijgt en een bewerking kan uitvoeren. Wanneer een relais wordt uitgeschakeld wordt de stroomkring verbroken en krijgt een bepaald deel van de machine geen stroom en komt daardoor niet in beweging.

Wat zijn panelen?
Panelen zijn gekoppeld aan regelkasten/ bedradingskasten/ relaiskasten. Daarnaast kunnen panelen ook op deze kasten zelf bevestigd worden. Een paneel is voorzien van verschillende knoppen. Met deze knoppen kan een daartoe bevoegde medewerker de machine aan en uit zetten en kan hij of zij de machine verschillende bewerkingen laten uitvoeren. Wanneer een knop op het paneel wordt ingedrukt gaat er een signaal naar de PLC die in de regelkast is geplaatst. De PLC werkt vervolgens een ladderdiagram af die door de PLC programmeur is ingeregeld. Door het afwerken van de ladderdiagram blijft er uiteindelijk één handeling over die het PLC moet verrichten en dat is een signaal afgeven aan één of enkele relais. Dit relais wordt dan ingeschakeld of uitgeschakeld. Een paneel is het scherm met knoppen die daadwerkelijk gebruikt kunnen worden door degene die de machine bedient. Op het paneel staan als het ware de functies die de machine kan uitvoeren. In het paneel zit ook bedrading.

Wat doet een panelenbouwer?
De taken van een kasten- panelenbouwer zijn divers. De werkzaamheden bestaan voor een groot deel uit het aanleggen en aansluiten van bedrading. Ook afmonteren van panelen, verdeelinrichtingen en regelkasten komt aan de orde. Het plaatsen en aansluiten van relais in relaiskasten wordt ook door een  kasten- panelenbouwer uitgevoerd. Daarnaast kan de hardware van de PLC door hem of haar worden geplaatst en aangesloten. De kasten en panelen worden gecontroleerd en getest. Eventuele storingen worden opgelost. De werkzaamheden worden voor een groot deel uitgevoerd aan de hand
van schema’s en technische tekeningen. Naarmate een kasten- panelenbouwer meer ervaring en kennis krijgt kan hij of zij meer verantwoordelijkheid dragen en als aanspreekpunt dienen voor collega’s op de werkvloer. In ieder geval moet iemand die aan het werk wil als kasten- panelenbouwer beschikken over een goede theoretische basis. Deze basis kan geboden worden door een opleiding. Zoals de MBO opleiding monteur elektrotechnische panelen MEP.

Wat is Mechatronica?

Mechatronica is een technisch vakgebied waarbij verschillende disciplines worden samengevoegd. Een mechatronicus heeft kennis van de volgende technieken:

  • Werktuigbouwkunde
  • Elektrotechniek
  • Meet- en regeltechniek
  • Besturingstechniek

Mechatronica is een breed vakgebied omdat van een mechatronicus wordt verwacht dat hij of zij met bovengenoemde technieken zowel theoretisch als in de praktijk aan de slag kan. Mechatronica komt veel voor in de machinebouw en de industriële automatisering. Machines voeren bewerkingen uit op producten en grondstoffen. Deze bewerking wordt doormiddel van een besturingssysteem ingeregeld. Hierbij komt software en besturingstechniek aan de orde. Daarnaast zijn machines voorzien van bedrading en wordt er gebruik gemaakt van verschillende stroomsterktes. Dit wordt geregeld door weerstanden en condensatoren die op printplaten zijn aangebracht.

Relaiskasten moeten worden voorzien van bedrading en worden ingeregeld. Een relais werkt magnetisch. Het wordt aangestuurd door stroom en zorgt er voor dat er verbindingen tot stand worden gebracht en verbroken. Er bestaan Relais met maak-verbindingen en verbreek-verbindingen. Hierdoor krijgen bepaalde machineonderdelen stroom en voert een machine bewerkingen uit.

De machine zelf is gemaakt van ferro en non-ferro materialen en wordt eerst opgebouwd alvorens de software wordt geïnstalleerd. Een mechatronicus heeft verstand van machinebouw en kan, als hij of zij goed is opgeleid, goed tekening lezen. Sleutelen hoort bij Mechatronica. Machines worden complexer en daarom is het van belang dat een Mechatronicaopleiding voortdurend over de nieuwste kennis en innovaties beschikt zodat leerlingen up tot date worden en blijven.

Mechatronica is een uitdagend vakgebied. In de praktijk kunnen monteurs met Mechatronica zowel machines assembleren als repareren. In het laatste geval wordt een mechatronicus ingezet als storingsmonteur en onderhoudsmonteur. Daarbij zoekt hij of zij naar een storing in de machine door bijvoorbeeld gebruikt te maken van een softwaresysteem. Wanneer de storing gelokaliseerd is wordt deze verholpen. De storing kan zowel machanisch, elektrisch, softwarematig als op het gebied van meet en regeltechniek zijn. Daarom moet een mechatronicus verstand hebben van deze disciplines. In de praktijk werkt een mechatronicus in een team waarin elke medewerker zijn of haar eigen zwaartepunt heeft op het gebied van Mechatronica.