Wat is de MKB Marktmonitor van Unique uitzendbureau?

De MKB Marktmonitor is rapportage die ieder jaar tot stand komt na een groot onderzoek van uitzendbureau Unique, uitzendbureau Technicum (dit is een onderdeel van Unique) en Motivaction onder meer dan 1.500 ondernemers en HR professionals in het MKB-segment. Unique en Technicum stellen het rapport kosteloos beschikbaar aan hun klanten in duidelijke (deel)rapporten. De MKB Marktmonitor kan door medewerkers van Technicum en Unique persoonlijk worden overhandigd aan hun klanten en prospects.

Tijdens een gesprek kunnen de intercedenten en consultants van het uitzendbureau een toelichting geven aan hun (potentiële) klant over de ontwikkelingen op de markt. Ondernemers kunnen via de website van Unique uitzendbureau zelf een exemplaar aanvragen van de MKB Marktmonitor. Ook kunnen ondernemers met een Unique of Technicum vestiging bij hun in de regio telefonisch of per mail contact opnemen om een exemplaar van de MKB Marktmonitor te ontvangen.

Waarom de MKB Marktmonitor?
De MKB Marktmonitor is een naslagwerk voor ondernemers in het Midden en Kleinbedrijf van Nederland. Het is een interessante rapportage omdat er verschillende ontwikkelingen in staan beschreven. Hierbij kan men denken aan het percentage ondernemers dat verwacht te groeien de komende tijd. Of het aantal ondernemers dat meer personeel nodig denkt te hebben. Verder staan er ontwikkelingen op het gebied van scholing en vergrijzing in. Aspecten met betrekking tot ziekte en mobiliteit komen aan de orde. Naast de ontwikkelingen komen ook verwachtingen met betrekking tot de toekomst aan bod in de MKB Marktmonitor.

Het interessante van de MKB Marktmonitor is dat de informatie van dit rapport afkomstig is van ondernemers uit het MKB-segment. De ondernemers leveren dus zelf de informatie aan voor dit document. Dat zorgt er voor dat er een heel duidelijk beeld ontstaat. Bovendien is de MKB Marktmonitor ingedeeld in verschillende sectoren. Hierbij kan men denken aan de techniek maar ook aan financiële dienstverlening. Verder is de marktmonitor ook gericht op de verschillende provincies. Er wordt duidelijk inzichtelijk gemaakt wat de verwachtingen zijn met betrekking tot de omzetgroei per provincie. Hierdoor ontstaat ook een beeld van het ondernemersvertrouwen in de toekomst.

MKB Marktmonitor ieder jaar
Unique Uitzendbureau publiceert ieder jaar opnieuw een MKB Marktmonitor. Dit doet het uitzendbureau al sinds 2009. In dat jaar werd de eerste editie van dit rapport uitgebracht. Dat was midden in de economische crisis, daarom was de titel van deze MKB  Marktmonitor: Crisis; kans of bedreiging? Ieder jaar staat een bepaald onderwerp centraal. Hieronder zijn de eerdere edities van de MKB Marktmonitor benoemd.

  • MKB Marktmonitor 2014: Innovatie
  • MKB Marktmonitor 2013: Perspectief
  • MKB Marktmonitor 2012: In Beweging
  • MKB Marktmonitor 2011: Nieuwe Tijden
  • MKB Marktmonitor 2010: Optimisme
  • MKB Marktmonitor 2009: Crisis; kans of bedreiging?

Wat opvalt is dat Unique vanuit de economische crisis een steeds positiever onderwerp voor het rapport heeft gekozen. Vanaf 2013 is duidelijk de focus op groei en ontwikkeling merkbaar. Dit geeft aan welke tendens aanwezig is onder het MKB in Nederland. Vanaf 2014 heeft men echter voor een andere ondertitel gekozen.

De officiële titel in 2016 voor dit rapport is in feite ‘MKB Marktmonitor 2016’. De meest gangbare ondertitel is: trends en ontwikkelingen in het MKB.

De Marktmonitor is opgeknipt in 4 onderdelen. Deze vormen alle 4 tezamen dus de MKB Marktmonitor 2016. De onderdelen noemen we deelrapporten (of deelrapportages) en die zijn als volgt:

  1. Omzet- en organisatorische ontwikkelingen
  2. Personele ontwikkelingen
  3. Innovatie
  4. Duurzame inzetbaarheid

Zoals je ziet worden verschillende aspecten van de markt in kaart gebracht voor de MKB bedrijven.

Wat is de Metaalunie en wat doet de Metaalunie?

De Metaalunie is de grootste ondernemersorganisatie voor midden- en kleinbedrijven in de metaalsector. De mkb-bedrijven die aangesloten zijn bij de Metaalunie zijn divers. De diversiteit zit niet alleen in de producten die de bedrijven vervaardigden, ook de omvang van de bedrijven loopt sterk uiteen. Zo zijn er kleine bedrijven van 5 tot 15 werknemers aangesloten bij de Metaalunie maar ook grote bedrijven waarin meer dan 100 werknemers werkzaam zijn. In totaal zijn er bij de Metaalunie flink wat leden aangesloten. Het ledenaantal is ruim 13.000.

In welke sectoren is de Metaalunie actief?
De metaalunie is in verschillende sectoren actief. Hierbij kan gedacht worden aan metaalbedrijven in de fijnmechanische techniek maar ook bedrijven die grote grove metaalconstructies produceren en assembleren. De metaal is een brede branche waarin veel verschillende processen plaatsvinden. De Metaalunie is actief in vrijwel elk bedrijfsproces in de metaalsector. Zo zijn er scheepsbouwers en jachtenbouwers bij de Metaalunie aangesloten. Ook grote machinebouwers en lasbedrijven behoren tot het klantenbestand van de Metaalunie. Aan deze bedrijven zijn vaak toeleveranciers zoals verspanende bedrijven verbonden en gereedschapbouwers. Deze bedrijven kunnen echter ook bij de Metaalunie aangesloten zijn.

Bedrijven in de afwerking zoals slijpbedrijven en polijsters kunnen eveneens aangesloten zijn bij de Metaalunie. Bedrijven in de (industriële) elektronica en meet- en regeltechniek hebben veel te maken met softwaresystemen en elektrotechniek. Ondanks dat kunnen ook deze bedrijven bij de Metaalunie aangesloten zijn. De Metaalunie heeft een enorme diversiteit in haar ledenbestand. Dit zorgt er voor dat binnen deze ondernemersorganisatie veel kennis samen komt.

Wat doet de Metaalunie?
De metaalunie is een ondernemers organisatie die veel informatie verstrekt aan haar leden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan informatie over CE-markeringen en NEN normeringen. Daarnaast is bij de Metaalunie ook informatie op te vragen over juridische aspecten en de cao. De Metaalunie is aangesloten bij MKB-Nederland. De organisatie heeft een buitendienst waardoor ze direct contact heeft met de leden die bij de organisatie zijn aangesloten. De stem van elk lid van de Metaalunie telt mee. De kennis en informatie van deze organisatie wordt gedeeld.

Leden van de Metaalunie kunnen gratis advies inwinnen over uiteenlopende onderwerpen. Hierbij kan gedacht worden aan juridisch advies voor bedrijven over bedrijfseconomische zaken, fiscale zaken en bestuursrechtelijke aspecten. Verder wordt kennis doormiddel van verschillende media verspreid. Dit gebeurd onder andere op de website en de uitgave van het vakblad Metaal & Techniek uit.

De Metaalunie organiseert ook bijeenkomsten voor de leden die bij de unie zijn aangesloten. Deze bijeenkomsten worden regionaal gehouden en behandelen verschillende onderwerpen. Er worden onder andere netwerkbijeenkomsten georganiseerd en informatiebijeenkomsten gehouden die bepaalde onderwerpen behandelen die verbonden zijn aan de metaalbranche of werktuigbouwkunde.