Wat is de opleiding Beroepsgekwalificeerd Assistent BKA en wat kun je er mee?

Na het afronden van een opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA) kunnen leerlingen doorstromen naar de arbeidsmarkt of naar een naar de opleiding Beroepsgekwalificeerd assistent (BKA). Deze opleiding is specifieker gericht op een beroepenveld dan de AKA opleiding. De AKA opleiding wordt gezien als een vrij brede assistentenopleiding om leerlingen te kwalificeren voor de arbeidsmarkt. De opleiding Beroepsgekwalificeerd Assistent BKA is een smalle opleiding. Wanneer leerlingen aan de toelatingseisen voldoen kunnen leerlingen ook rechtstreeks instromen op de BKA opleiding. De meeste leerlingen die een BKA opleiding willen volgen hebben een duidelijk beeld van beroepen. Hieronder is meer informatie weergegeven over de opleidingen tot Beroepsgekwalificeerd Assistent BKA.

Beroepsgekwalificeerd Assistent opleiding
De Beroepsgekwalificeerd Assistent opleiding is geschikt voor leerlingen die een goed beeld hebben van het beroep dat ze later willen uitvoeren. Deze BKA opleidingen zijn bedoelt om leerlingen verschillende vaardigheden aan te leren om als beginnend beroepsbeoefenaar op de arbeidsmarkt uit te stromen. Daarnaast is het mogelijk om door te stromen naar een MBO niveau 2 opleiding. Leerlingen kunnen vaardigheden leren voor verschillende sectoren van de arbeidsmarkt. De sectoren waar de Beroepsgekwalificeerde assistentenopleidingen onder vallen zijn: Landbouw, Zorg & Welzijn, Economie en Techniek. Door deze specifieke sectoren en specifieke beroepsrichtingen onderscheid de BKA opleiding zich van de AKA opleiding. De AKA opleiding wordt ook wel de brede assistentenopleiding genoemd. De BKA is de tegenhanger daarvan en wordt de smalle assistentenopleiding genoemd.

Wat kun je met een Beroepsgekwalificeerd Assistent opleiding?
Leerlingen die een BKA opleiding hebben afgerond hebben vaardigheden aangeleerd in een specifiek vakgebied. Wanneer ze niet besluiten om verder te leren kunnen leerlingen met een BKA opleiding aan de slag in de praktijk. Met een technisch profiel kunnen ze aan de slag in een technisch bedrijf. Bij deze technische bedrijven zullen Beroepsgekwalificeerde Assistenten in eerste instantie als assistent aan de slag gaan. Ze ondersteunen ervaren collega’s bij het uitvoeren van technische werkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan het aangeven van materialen en gereedschappen en het op maat zagen van leidingen. Ook draadsnijden in bijvoorbeeld de installatietechniek kan door een beroepsgekwalificeerd assistent worden gedaan. Daarnaast kan een assistent ook prima gaten boren en leidingen beugelen.

Ervaren collega belangrijk voor assistent
Voor een beroepsgekwalificeerd assistent is het belangrijk dat hij of zij een ervaren collega heeft die goed in staat is om de kennis en kunde die bij het vak hoort over te dragen. Wanneer de collega de tijd neemt om zijn assistent het vak goed te leren kan de assistent na verloop van tijd meer taken zelfstandig uitvoeren en kan zijn of haar werkervaring groeien. Deze werkervaring is belangrijk voor de toekomst van de assistent op de arbeidsmarkt. Een ervaren collega van een technisch bedrijf weet hoe werkzaamheden in de praktijk het beste uitgevoerd moeten worden. Dit verschilt regelmatig met de werkwijze die opleidingen hanteren wanneer ze de leerlingen vaardigheden van een bepaald beroepenveld aanleren. Een ervaren technische collega kan het verschil in werkzaamheden goed uitleggen aan zijn of haar assistent. Dit is belangrijke kennis en informatie waardoor de assistent kan groeien in zijn of haar professionaliteit.  erschilt regelmatig met de werkwijze die opleidingen hanteren wanneer ze de leerlingen vaardigheden van een bepaald beroepsveld

Beroepspraktijkvorming en de praktijk
Een deel van de praktijkkennis wordt al tijdens de BKA opleiding opgedaan tijdens de stage die ook wel Beroepspraktijkvorming BPV wordt genoemd. Het echte werk gebeurd natuurlijk in de praktijk wanneer de beroepsgekwalificeerd assistent daadwerkelijk in loondienst is bij een bedrijf. Dan moet er echt gepresteerd worden en moet de assistent zich goed houden aan de werktijden en (veiligheids)regels van een bedrijf. Uiteindelijk is de praktijk natuurlijk ook de mooiste gelegenheid voor de assistent om zijn of haar meerwaarde op de arbeidsmarkt te vergoten.

Wat is opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (AKA) en wat kun je er mee?

De opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent wordt ook wel afgekort met AKA. Deze opleiding is bedoeld voor jongeren. Met een AKA opleiding kunnen jongeren die geen of nauwelijks opleiding hebben gehad toch een basisberoep aanleren om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan. Vaak nemen jongeren aan een AKA opleiding deel wanneer ze geen afgeronde MBO opleiding hebben gehad. De AKA opleidingen zijn over het algemeen praktijkgericht. Het zijn opleidingen waarin de leerlingen vaardigheden aanleren die ze in de praktijk kunnen toepassen. Een belangrijk onderdeel van AKA opleidingen is de stage. De stage wordt in een AKA opleiding ook wel beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. Tijdens de BPV  leren de leerlingen hun vaardigheden in de praktijk brengen bij een bedrijf. Na het afronden van een AKA opleiding heeft de leerling een grotere kans op werk in de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent
De opleidingen die onder Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent vallen zijn divers. Het zijn opleidingen op MBO niveau 1. De AKA opleidingen zijn gericht op een bepaalde sector of branche. Deelnemers aan de opleiding leren om te werken binnen een bedrijf. Naast de algemene vaardigheden en beroepshouding die nodig zijn om binnen een bedrijf te functioneren is het ook belangrijk dat de deelnemers specifieke vaardigheden aanleren om in een bedrijf aan de slag te kunnen. Deze vaardigheden verschillen per AKA opleiding. AKA leerlingen werken onder begeleiding van ervaren collega. Deze collega zorgt voor opdrachten.

Een AKA leerling leert opdrachten uit te voeren en de benodigde materialen en gereedschappen daarvoor te verzamelen. De opdrachten moeten binnen een bepaald tijdsbestek worden uitgevoerd. Hierdoor moet een leerling goed leren plannen en moet hij of zij kunnen bedenken welke werkzaamheden het eerst moeten worden uitgevoerd en wat de daarop volgende werkzaamheden zijn. Daarbij moet natuurlijk ook rekening worden gehouden met de werkzaamheden en de belangen van collega’s.

Opdrachten moeten zowel zelfstandig als in teamverband worden afgerond. De AKA opleidingen besteden veel aandacht aan het leren van een goede beroepshouding. Daarnaast zijn er verschillende beroepen die met een AKA opleiding kunnen worden uitgevoerd. Deze beroepen zijn afhankelijk van de uitstroomrichting. Er zijn een aantal verschillende uitstroomrichtingen waar de techniek er één van is. Na het afronden van een AKA opleiding krijgt de deelnemer of deelneemster een diploma assistent.

Voor wie is een AKA opleiding geschikt?
De opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent is geschikt voor leerlingen vanaf 16 jaar die weinig aanleg hebben om te leren. Vooral leerlingen die graag met hun handen werken kunnen op een AKA opleiding goed nieuwe vaardigheden aanleren zonder dat ze voortdurend in boeken moeten lezen en studeren. Een AKA opleiding is praktijkgericht. Daarom hebben de meeste leerlingen die zich aanmelden voor een AKA opleiding Praktijkonderwijs gevolgd of een VMBO –diploma. Ook zonder diploma kan iemand zich aanmelden voor een AKA opleiding. Meestal duurt de opleiding één jaar maar er zijn ook mogelijkheden om AKA opleidingen in twee jaar af te ronden.

Wat kun je met een AKA opleiding in de techniek?
Een AKA opleiding is een MBO niveau 1 opleiding na deze opleiding kun je verder leren naar een hoger niveau of je kunt in de praktijk aan de slag. Vaak zal je met een AKA opleiding aan het werk gaan als assistent. Hierbij kan gedacht worden aan een assistentenfunctie op de bouw in de installatietechniek, elektrotechniek of timmeren. Van een ervaren collega leert een assistent in de praktijk tijdens de uitoefening zijn of haar beroep nog beter de vaardigheden van de opleiding toepassen. Hierdoor kan een assistent na verloop van tijd zelfstandiger werken en verantwoordelijkheid dragen voor montageklussen. Door deze werkervaring kunnen assistenten in de praktijk ook zelfstandig monteurs worden. Vaak moeten hiervoor nog wel aanvullende cursussen en opleidingen worden gevolgd. Wanneer dat niet binnen de mogelijkheden van de assistent ligt zal de assistent alleen werkzaamheden onder toezicht kunnen verrichten.