Plannen voor bouw van 2 miljoen extra nieuwe woningen in Nederland vanaf 2021

In Nederland is een groot tekort aan woningen. Dat blijkt onder andere uit de krapte in aanbod in bestaande woningen. De prijzen van woningen zijn omhoog geschoten vanwege de schaarste aan woningen op de woningmarkt. Vrijwel elke categorie woningzoekenden op de markt merkt de schaarste aan woningen. Zowel starters als doorstromers, mensen met een uitkering … Read more