Wat is een accutol?

Een accutol is een handgereedschap dat elektrisch wordt aangedreven vanuit een opgeladen accu. Met accutol kan men gaten boren of schroeven aandraaien. Daarvoor plaatst men een boortje of een schroefbitje in de snelspankop van de accuschroefmachine. De accu van dit elektrische apparaat is meestal geplaatst onder het handvat. Over het algemeen is deze accu eenvoudig te verwijder door deze los te klikken of te schuiven. Omdat het elektrische vermogen uit een accu wordt gehaald kan er over het algemeen niet heel veel kracht worden overgebracht op een boor. Daarom kan men een accutol in de praktijk beter niet gebruiken voor het boren van gaten in beton of dik metaal. Daarvoor zijn boormachines die aangesloten worden op netstroom beter geschikt. Voor het vast en losdraaien van schroeven is een accutol wel uitstekend geschikt. Wel is het belangrijk dat men daarvoor het juiste schroefbitje gebruikt bijvoorbeeld een kruiskop of torx.

Keuren van een accutol
Veilig werken is van groot belang. Daarvoor zijn verschillende richtlijnen ontwikkeld zoals basis VCA en VCA VOL. Voor het gebruik van elektrisch gereedschap zijn ook richtlijnen ontwikkeld die men kan terugvinden in de NEN3140. Deze NEN3140 richtlijn schrijf ook voor dat elektrische handgereedschap gekeurd moet worden. Het betreft dan echter wel elektrisch handgereedschap dat doormiddel van een stekker is aangesloten in een stop van het lichtnet. Dit zorgt er voor dat de accutol zelf niet gekeurd hoeft te worden op basis van de NEN3140 maar de acculader echter wel. De acculader wordt namelijk doormiddel van een snoer in het stopcontact gesloten. Een bevoegd persoon met geldige NEN3140 papieren mag de acculader van de accutol keuren. Daarbij wordt onder andere naar de werking en de bedrading gekeken.

Accutol of accuschroefmachine?
In de praktijk worden regelmatig verschillende benamingen gebruikt voor het zelfde gereedschap. Dit is ook het geval met de accutol. Dit elektrische handgereedschap wordt ook wel accuschroefmachine genoemd of accuboormachine. Welke benaming gehanteerd wordt is vaak afhankelijk van de toepassing. Iemand die de machine wil gebruiken voor schroeven zal waarschijnlijk de benaming accuschroefmachine of accutol gebruiken. Voor boren zou je de naam accuboormachine gebruiken. Daarnaast noemen sommige mensen de accutol een boormachine maar dat kan verwarrend zijn  want een klopboor die op netstroom wordt aangesloten wordt ook wel boormachine genoemd. Daarom is het in ieder geval belangrijk dat men in ieder geval benoemd dat het om elektrisch boorgereedschap gaat dat een accu bevat.

Wat is een accuboormachine?

Een accuboormachine is een elektrisch aangedreven handgereedschap dat een accu bevat en een ronddraaiende kop waarin een boor of schroefbitje kan worden geplaatst. De accuboormachine kan worden gebruikt als schroefmachine maar is eventueel ook te gebruiken als lichte boormachine. Daardoor is de accuboormachine een breed inzetbaar elektrisch handgereedschap. Accuboormachines worden op de bouw door verschillende werknemers gebruikt zoals elektromonteurs, installatiemonteurs en natuurlijk door timmermannen. In deze tekst staat algemene informatie over de accuboormachine.

Accuboormachine of accuschroefmachine?
Op de bouw wordt het woord accuboormachine en accuschroefmachine gebruikt. Dit kan verwarrend werken want in feite bedoelt men hetzelfde elektrische handgereedschap. Soms gebruikt men ook de algemene benaming accutol. Ook dit is in feite het zelfde stuk gereedschap. Het is belangrijk te weten dat men met de aanduiding boormachine zowel een boormachine met een accu (accuboormachine) als een elektrische boormachine met lichtnetaansluiting kan bedoelen. Daarom is het belangrijk om goed duidelijk te maken of het om een accuboormachine gaat of om een elektrische boormachine met lichtnetaansluiting. Om die reden gebruiken sommige werknemers voor de accuboormachine liever de term accuschroefmachine en de boormachine die aangesloten wordt op het lichtnet wordt dan klopboor of klopboormachine genoemd.

Accu
Men moet rekening houden met het feit dat de accuboormachine haar elektrische vermogen haalt uit een accu en niet uit het netstroom. Dit zorgt er voor dat een accuboormachine vermogen verliest naarmate de accu leeg raakt. Daarom moet voor een accuboormachine regelmatig de accu worden opgeladen. Daarvoor worden bij de accuboormachine specifieke acculaders geleverd. Deze worden doormiddel van een stekker in een stop in het netstroom geplaatst. De accu zelf kan meestal onder het handvat van de accuboormachine worden geklikt om deze vervolgens in de acculader te plaatsen. Doormiddel van een lichtje/ diode wordt meestal duidelijk gemaakt hoe het is gesteld met de accu. Een volle accu wordt meestal met een groen lichtje aangeduid. Ook kan er muziek of geluid uit de acculader komen om aan te geven dat de accu is opgeladen. Dit is echter per merk en type acculader verschillend.

Accuboormachine NEN 3140
Op de bouw moet de acculader gekeurd zijn conform de NEN 3140 maar de accuboormachine hoeft zelf niet gekeurd te worden. De acculader wordt door een bevoegd persoon gekeurd conform de NEN 3140 richtlijnen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de kabel. Er moet geen kabelbreuk aanwezig zijn. Ook naar het veilig functioneren van de acculader wordt gekeken. Er wordt daadwerkelijk getest maar ook visueel geïnspecteerd conform de NEN 3140.

Accuboormachine voor het boren van gaten
Een accuboormachine kan men zoals de naam doet vermoeden gebruiken als boormachine. De accuboormachine moet men echter niet gebruiken voor zware boorklussen waarbij gaten in steen of beton moeten worden geboord. Voor het boren van gaten van een kleine diameter in hout, bepaalde kunststoffen en ander zacht materiaal is de accuboormachine echter wel geschikt. Voor zwaardere boorklussen kan men vaak beter een klopboormachine gebruiken.

Snelspankop
De meeste accuboormachines bevatten een snelspankop. In deze kop kan een schroefbitje worden geplaatst of een boor. De snelspankop kan worden beschouwd als een boorhouder. Achter de snelspanknop zit meestal een slipkoppeling. Daarbij is doormiddel van cijfers aangeduid wat de maximale koppel is waarmee men kan werken. Hiermee wordt duidelijk hoeveel kracht op de schroef kan worden overgedragen tijdens het schroeven. Dit koppel kan men afstellen en is afhankelijk van de afmeting van de in te draaien schroef. Ook de hardheid van de ondergrond en de hardheid van het te bevestigen onderdeel of materiaal is van belang.