Startkwalificatie belangrijk voor langdurig betaald werk

Een startkwalificatie is belangrijk op de arbeidsmarkt. Met een startkwalificatie oftewel een diploma op mbo niveau 2 of hoger heb je meer kans om aan een baan te komen en heb je bovendien ook betere loopbaanperspectieven. Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat tussen 2008 en 2018 is gehouden, komt naar voren dat jongeren met een startkwalificatie na tien jaar vaker betaald werk hebben.

Jongeren zonder startkwalificatie lopen de kans om op de langere termijn zonder werk te raken. In 2008 hebben ruim 87.000 jongeren onder de 23 jaar het mbo verlaten. Hiervan had 39 procent geen startkwalificatie. Deze groep had dus geen diploma op mbo-niveau 2 of hoger. Ook een havo of vwo-diploma wordt overigens als startkwalificatie beschouwd. Van de groep die geen startkwalificatie heeft behaald had 70 procent een baan. Volgens deze gegevens had dus 30 procent geen betaalde baan. Dat maakt duidelijk dat een startkwalificatie van groot belang is voor het behoud van een baan.

Van de oud-studenten die in 2008 wel een startkwalificatie van het mbo hadden behaald had 91 procent een betaalde baan in 2018. Daarnaast hadden werknemers met een startkwalificatie vaker een vast dienstverband, namelijk 56 procent. Werknemers zonder startkwalificatie hadden minder vaak een vaste baan in 2018 namelijk 40 procent. Het afronden van een mbo-opleiding is op basis van dit onderzoek erg belangrijk voor het vinden en behouden van een baan.

Technicum biedt werk en opleidingen voor technisch presoneel in 2019

De vraag naar vakkundig technisch personeel is groot. Technicum uitzendbureau zet zich in om medewerkers en aankomend talent op te leiden, om zo de arbeidsmarkt nu en in de toekomst te blijven voorzien van oplossingen. Hieronder staat een overzicht van de dienstverlening die Technicum uitzendbureau biedt op dit gebied.

Technicum biedt onder meer leerwerktrajecten aan om medewerkers op te leiden tot vakspecialisten. Dit is mogelijk van mbo-niveau 2 tot en met niveau 4.
Het uitzendbureau zorgt er voor dat nieuwe medewerkers een erkende opleiding gaan volgen. Dit doet Technicum samen met regionale ROC’s en andere opleiders in de techniek.
• Ze inventariseren welk opleidingstraject het beste aansluit en samen met u stellen ze het opleidingstraject op.
• Ze selecteren de leerling en bereiden hem of haar voor op de opleiding.
• Ze zorgen voor een tijdige aanmelding bij de opleiding en regelen al het benodigde lesmateriaal.
• Ze nemen de mentorbegeleiding voor hun rekening.
• Ze voeren de administratie voor de subsidieaanvraag praktijkleren en andere vergoedingen via OOM, A&O Metalektro en OTIB.

Technicum dekt de investeringskosten
Technicum neemt de investeringskosten van het leerwerktraject voor haar rekening. Hierbij kun je denken aan de volgende kosten:
• Het wettelijk schoolgeld.
• Bijkomende opleidingskosten (zoals boeken en lesmateriaal).
• Begeleiding door een consultant / opleidingsadviseur van Technicum.
• Persoonlijke beschermingsmiddelen en A-merk gereedschap.
• Verplichte cursussen en veiligheidscertificaten.

De subsidieregeling praktijkleren en vergoedingen.
Bied jouw organisatie een leerwerkplek aan? Dan zijn er diverse subsidies en vergoedingen beschikbaar.
• De subsidieregeling praktijkleren (maximaal 2.700 euro per jaar) is, via de RVO, voor elk traject beschikbaar.
• Daarnaast zijn er verschillende vergoedingen via OTIB, OOM of A&O Metalektro beschikbaar.

Interesse in een BBL werkplek?
Of je nu bij een organisatie werkt die overweegt om BBL werkplekken in te voeren of een werkzoekende bent die graag BBL zou willen doen: Technicum heeft altijd een oplossing.

BBL elektrotechniek belangrijke eerste stap in loopbaan voor elektromonteurs

De BBL opleiding elektrotechniek is voor steeds meer werkzoekenden in de elektrotechniek een belangrijke eerste opstap naar een baan in deze sector. Er is veel werk in de elektrotechniek dit is onder andere het gevolg van de energietransitie en het energiezuinig maken van woningen. Niet alleen in de bouw zijn elektromonteurs nodig ook in de werktuigbouwkunde en voertuigentechniek worden mensen gevraagd met inzicht in elektrotechniek. Om die reden is het belangrijk dat er in Nederland steeds meer mensen ervaring krijgen in elektrotechnische werkzaamheden.

Elektrotechniek is een uniek vak
Elektrotechniek is echter een veel abstractere technische sector dan bijvoorbeeld metaaltechniek. Bij elektrotechniek is er sprake van spanning, weerstand en andere factoren die niet direct met het blote oog kunnen worden gezien maar gemeten moeten worden met speciale meetapparatuur. Er bestaat in sommige gevallen een gevaar voor elektrocutie en dat is een groot veiligheidsrisico.

Elektromonteurs krijgen deze veiligheidsrisico’s tijdens hun BBL opleiding elektrotechniek te horen en worden er in getraind om zo veilig mogelijk te werken. Veiligheid gezondheid en milieu vormen bij veel technische opleidingen een belangrijk onderdeel. Meestal worden er naast de BBL opleiding elektrotechniek ook andere veiligheidsopleidingen en trainingen gegeven zoals VCA basis, VCA vol, NEN 3140 en NEN 1010. Deze opleidingen en cursussen vormen een aanvulling op de opleiding BBL elektrotechniek en zorgen er voor dat de aankomende elektromonteur nog beter voorbereid is op het werk en alles wat daar op het gebied van veiligheid aan de orde kan komen.

Werken in de elektrotechniek?
Wil je ook een opleiding volgen in de elektrotechniek en denk je na over een BBL opleiding elektrotechniek neem dan contact met ons op. Dit kan via de knop “BBL” in de menubalk. Ook kun je een bericht sturen via het contractformulier van de website. Mocht je al ervaring hebben in de elektrotechniek en ben je op zoek naar een interessante vacature in deze technische sector kijk dan bij onze vacatures. Deze vind je via de knop “Vacatures Technicum”.

Omscholing naar monteur zonnepanelen in 2019 mogelijk via Technicum

Er staan in Nederland veel vacatures open waarin monteurs voor zonnepanelen worden gevraagd. Zonnepanelen zijn populair omdat daarmee elektrische stroom uit zonlicht kan worden gewonnen waardoor woningen en bedrijven hun eigen elektrische energie voor een deel zelf kunnen opwekken. Dat is natuurlijk een hele gunstige ontwikkeling alleen is er een groot tekort aan technisch personeel om alle opdrachten in de zonnepanelen uit te voeren in 2019 en daarna. Daarom worden mensen ook bijgeschoold en omgeschoold tot monteur zonnepanelen.

Omscholen tot monteur zonnepanelen
Het omscholen van een werkzoekende tot een monteur in de zonnepanelen is een ideale oplossing om iemand aan een goede baan te helpen en tevens het personeelstekort van installatiebedrijven op te lossen. Er is namelijk een groot tekort aan mensen die dit werk op een veilige en vakkundige manier uit te voeren. Daarom zijn er maatwerkoplossingen ontwikkeld. Technicum uitzendbureau is een technisch uitzendbureau dat VCU gecertificeerd is. Dat betekent dat Technicum veiligheid, gezondheid en milieu extra aandacht geeft in haar bemiddeling.

In de maatwerkopleidingen voor aankomende monteurs zonnepanelen wordt hier dan ook extra aandacht aan besteed. Monteurs leren veilig te werken op hoogte en daarvoor ook de juiste beschermingsmiddelen te gebruiken. Ook leren ze hoe de panelen op daken kunnen worden geplaatst op beugels en andere bevestigingsmethodes. Het aansluiten van zonnepanelen komt ook aan de orde. Het aanschaffen van zonnepanelen is namelijk slechts één aspect een goede installatie van zonnepanelen is misschien wel veel belangrijker.

Aanmelden
Doormiddel van een korte BBL opleiding of zelfs een dagcursus kunnen werkzoekenden de basisprincipes leren van het plaatsen van zonnepanelen op een veilige en vakkundige manier. Wil je meer weten of jezelf aanmelden? Klik dan op de knop Technicum BBL of Vacatures Technicum in de menubalk. Dan kom je op een aanmeld pagina waar je jezelf ook kunt aanmelden voor een BBL opleiding in de zonnepanelen of een vraag hierover kunt stellen.

Wat is het STAP-budget of StimuleringArbeidsmarktPositie?

STAP-budget is een budget dat door de overheid beschikbaar wordt gesteld in het kader van de StimuleringArbeidsmarktPositie waarmee werkzoekenden en werknemers zichzelf kunnen blijven ontwikkelen om een meerwaarde te blijven vormen op de arbeidsmarkt. De afkorting STAP staat voor de eerdergenoemde StimuleringArbeidsmarktPositie waardoor duidelijk wordt dat de overheid de positie van werkzoekenden en werknemers op de arbeidsmarkt belangrijk vind. Het is belangrijk dat mensen worden gestimuleerd om zich te blijven ontwikkelen. In de huidige kenniseconomie zijn naast kennis ook vaardigheden en competenties van groot belang. Deze ontwikkelt een werknemer niet alleen in het werk maar ook tijdens opleidingen, cursussen en trainingen. Daarom vind de overheid het belangrijk dat er voldoende geld en tijd beschikbaar wordt gemaakt om mensen op de arbeidsmarkt de mogelijkheid te geven om zichzelf te ontwikkelen.

STAP-budget ter StimuleringArbeidsmarktPositie
Ieder jaar zal de overheid een bedrag van 1000 tot 2000 euro beschikbaar stellen voor mensen die tot de beroepsbevolking horen. Dit bedrag wordt ook wel het STAP-budget genoemd. het STAP-budget is specifiek bedoelt om de inzetbaarheid en het kennisniveau van mensen op de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en minister Van Engelshoven van Onderwijs hebben er gezamenlijk voor gezorgd dat het STAP-budget werd ontwikkeld. Het is medio 2019 nog onduidelijk wanneer het STAP-budget beschikbaar wordt gesteld. Als het STAP-budget beschikbaar wordt gesteld heeft dat wel consequenties voor de aftrekpost voor scholing die momenteel nog kan worden ingevuld bij de belastingaangifte. Deze aftrekpost zal namelijk verdwijnen zodra het STAP-budget wordt ingevoerd. Daarnaast wordt het STAP-budget ook niet standaard aan iedereen op de arbeidsmarkt beschikbaar gesteld. Jaarlijks kunnen tussen de 100.000 en 200.000 personen aanspraak maken op een STAP-budget.

STAP-budget aanvragen
Het aanvragen van een STAP-budget kan digitaal worden gedaan. Mensen die een dergelijk budget willen ontvangen kunnen via een website van de overheid aangeven voor welke opleiding ze een STAP-budget zouden willen ontvangen. Deze website is echter nog niet in de lucht omdat het STAP-budget nog niet is ingevoerd. Wanneer de aanvraag goedgekeurd zou worden door de overheid dan krijgt niet de aanvrager maar de opleidingsinstelling het STAP-budget uitgekeerd. Daarmee wil de overheid misbruik van het STAP-budget voorkomen.

Cursus monteur zonnepanelen ingevoerd door Technicum in 2019

Technicum heeft een specifieke opleiding voor mensen die aan de slag willen in het plaatsen en aansluiten van zonnepanelen. Het eerste cursusmoment is op dinsdag 2 april 2019. Tijdens deze cursus die 1 dag duurt leert de deelnemer alle basisvaardigheden die nodig zijn om het werk als zonnepaneelmonteur veilig en vakkundig uit te voeren. Er komen verschillende aspecten aan bod tijdens de cursus monteur zonnepanelen.

Wat leer je op de cursus monteur zonnepanelen?
Tijdens de cursus monteur zonnepanelen leert de deelnemer de verschillen tussen zonnepanelen kennen. Ook wordt er aandacht besteed aan de manier waarop zonnepanelen op het dak bevestigd kunnen worden. Over het algemeen worden hier specifieke ophangbeugels voor gebruikt. Een deelnemer leert tijdens de cursus hoe deze beugels goed en stevig kunnen worden aangebracht. De aankomend monteur zonnepanelen leert ook hoe zonnepanelen aangesloten kunnen worden zodat de elektriciteit die opgewekt wordt goed getransporteerd kan worden naar het lichtnet.

Zonnepanelen zijn belangrijk in de energietransitie
Steeds meer particulieren en bedrijven kiezen er voor om zonnepanelen op hun daken te plaatsen. Het plaatsen van zonnepanelen zorgt er voor dat men een zelf elektrische energie kan opwekken voor eigen gebruik of voor een terug levering aan het lichtnet. Op die manier kan energie worden bespaard en kan men ook geld besparen. Geen wonder dat een toenemend aantal mensen en bedrijven zonnepanelen laat plaatsen. Een belangrijk aspect van het plaatsen van zonnepanelen is echter wel de vakkundigheid. Men heeft ervaren zonnepaneelmonteurs nodig om de zonnepanelen op een vakkundige en veilige manier te plaatsen en aan te sluiten.

Wil je ook de cursus monteur zonnepanelen volgen?
Als je interesse hebt in de cursus monteur zonnepanelen kun je contact met ons opnemen via het contactformulier. Ook kun je rechtstreeks met Technicum in contact komen door op de knop Technicum BBL te klikken. Via die knop kom je op een aanvraagformulier voor een BBL opleiding. Hierop kun je echter ook een aanvraag indienen voor de cursus monteur zonnepanelen. Een opleidingscoördinator zal dan binnen een paar dagen contact met je opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Wat is BBL carrousel?

BBL carrousel is opleidingsprogramma van Technicum waarin deelnemers tijdens hun BBL-opleiding circuleren tussen verschillende opdrachtgevers in de elektrotechniek en installatietechniek zodat ze een zo goed mogelijk beeld krijgen van de verschillende disciplines in deze technische sectoren.

BBL carrousel
Het BBL carrousel is ingevoerd door Technicum installatietechniek omdat er een groot tekort is aan technisch personeel in de installatietechniek en elektrotechniek. Er is behoefte aan meer instromers in deze sector zodat de personeelstekorten die op dit moment aanwezig zijn en voor de toekomst worden verwacht zoveel mogelijk kunnen worden opgelost. Het opleiden van technisch personeel is bij uitstek de taak van een specialistische organisatie die een goed beeld heeft van de technische arbeidsmarkt. Daarom heeft Technicum uitzendbureau binnen haar organisatie extra aandacht voor de opleiding en ontwikkeling van (aankomende) vakkrachten. Werkzoekenden die interesse hebben in de techniek kunnen bij Technicum terecht voor een opleidingsadvies en een specifieke BBL-ondersteuning.

Verschillende technische disciplines
Het BBL carrousel is een roulatieproces waarbij de deelnemende BBL-ers rouleren tussen verschillende opdrachtgevers en projecten in de installatietechniek. Het is een programma binnen het kader van werken en leren. Doormiddel van de diversiteit in projecten leren de deelnemende BBL-ers verschillende unieke vaardigheden in de woningbouw, utiliteit en industrie. Deze vaardigheden kunnen ze voor de rest van hun loopbaan gebruiken. Daarnaast zorgt deze ervaring in verschillende installatietechnische disciplines en technieken er voor dat de deelnemer aan het BBL carrousel een duidelijke keuze kan maken voor de specifieke technische discipline waarin hij of zij zich verder wil ontwikkelen.

Aanmelden voor BBL carrousel
Technicum levert een bijdrage aan de ontwikkeling van technisch personeel en probeert het personeelstekort in de techniek zoveel mogelijk op te lossen door nieuw personeel op te leiden. Technicum is een VCU gecertificeerde uitzendorganisatie. Dat betekent dat veiligheid voorop staat. Als je ook interesse hebt voor een baan of BBL-traject bij Technicum dan kun je op de knoppen in de menubalk klikken op ‘vacatures Technicum’ of ‘BBL Technicum’. Ook kun je via het contactformulier van deze website een bericht insturen.

BBL de toekomst voor de techniek?

BBL oftewel de beroepsbegeleidende leerweg kan een belangrijk onderdeel vormen voor de toekomst van de techniek. In de techniek heeft men namelijk niet alleen te maken met technologie, innovatie en marktontwikkelingen. Ook het personeel vormt een belangrijk onderdeel van technische bedrijven. Er blijkt echter de afgelopen jaren een enorm tekort te zijn ontstaan aan technisch personeel. Dat betekent dat er de komende jaren aanzienlijk meer geïnvesteerd moet worden in technisch personeel. BBL kan hiervoor een prima oplossing zijn.

BBL
BBL wordt ook wel werken en leren genoemd. Iemand die aan een BBL opleiding deelneemt volgt in feite een opleiding op het middelbaarberoepsonderwijs oftewel een mbo-opleiding. Deze mbo-opleidingen zijn zeer praktijkgericht en zijn ontwikkeld om deelnemers of leerlingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden. Tijdens een BBL-opleiding is de deelnemer grotendeels aanwezig bij een erkend leerbedrijf waar hij of zij daadwerkelijk meedraait met de werkzaamheden. Een BBL-er leert in de praktijk. Daarom is een BBL-opleiding een vorm van praktijkgericht leren. BBL-ers leren daardoor meteen de theorie toe te passen in de praktijk. Dat is een groot voordeel voor zowel de BBL-er die vaardigheden en competenties leert in een bepaald vakgebied als voor het bedrijf dat meteen wordt ondersteund met het uitvoeren van werkzaamheden.

Toekomst

Naarmate een BBL-er langer bij een bedrijf werkt vordert hij of zij in het BBL-traject. Een BBL-opleiding is zo opgebouwd dat men steeds meer vaardigheden zelfstandig uit kan voeren. Dat zorgt er voor dat de meerwaarde van de BBL-er steeds groter wordt. BBL is daardoor voor veel bedrijven een nuttig middel om het personeelstekort op langere termijn aan te pakken. Dat maakt BBL een oplossing voor het personeelsprobleem in de techniek. BBL is daarbij belangrijk voor de toekomst van de techniek in Nederland.  

Cursus Elektrisch Schakelen

De cursus Elektrisch Schakelen wordt door verschillende opleidingsinstituten op het middelbaar beroepsonderwijs gegeven en is specifiek ontwikkeld voor werknemers die meer vakkennis willen of moeten krijgen op het gebied van industriële elektrotechniek.

Wat leer je tijdens de cursus Elektrisch Schakelen?
Tijdens de cursus Elektrisch Schakelen leert de deelnemer elektrische componenten, te installeren, te vervangen en te repareren. Daarnaast leert een deelnemer storingen zoeken en verhelpen. Het lezen van elektrische schema’s behoort ook tot het opleidingsprogramma. In een tekening kunnen de elektrische bedrading, de elektrische schakelingen overige componenten schematisch worden weergegeven. Het is belangrijk dat een monteur deze tekeningen en schema’s goed kan lezen.

Verder wordt er in de cursus elektrisch schakelen ook aandacht besteed aan meetapparatuur en de manieren waarop men metingen moet verrichten aan elektrische systemen. Ook relais, schakelkasten, draaistroommotoren, draaistroommotorschakelingen, frequentieregelaars, softstarters en alle beveiligingssystemen die bij deze voorgenoemde systemen behoren komen aan de orde in de cursus Elektrisch Schakelen. Toch verschilt de cursusinhoud voor Elektrisch Schakelen per opleidingsinstituut. Daarom is het belangrijk om van te voren goed na te vragen wat de precieze cursusinhoud is als je Elektrisch Schakelen wil gaan volgen bij een bepaald opleidingsinstituut.

Voorkennis en vooropleiding
Voor de cursus Elektrisch Schakelen is een mbo-3 werk- of denkniveau gewenst. Ook is het belangrijk dat iemand die deelneemt aan deze cursus affiniteit heeft met de techniek of in de techniek werkzaam (is gewenst). Vooropleidingen in de elektrotechniek en/ of werktuigbouwkunde zorgen er voor dat de cursus elektrisch schakelen effectiever kan worden opgepakt. Iemand met deze opleidingsachtergrond zal namelijk bepaalde informatie uit de opleiding Elektrisch Schakelen herkennen.

Doelgroep voor Elektrisch Schakelen
De cursus elektrisch schakelen is ontwikkeld voor mensen die werkzaam zijn in de machinebouw of machineonderhoud. Onderhoudsmonteurs, installatiemonteurs, servicemonteurs en andere werknemers die werken in het assembleren of repareren en onderhouden van machines kunnen voordeel hebben met de opleiding Elektrisch Schakelen. De cursus vormt een goede aanvulling voor technici die alleen maar kennis hebben van de mechanische componenten van machines en installaties.

Geen volledige elektrotechnische opleiding
Elektrisch Schakelen is echter geen volledige opleiding in de elektrotechniek. Als iemand een elektrotechnisch onderhoudsmonteur wil worden dan zijn aanvullende opleidingen op het gebied van mechatronica, elektronica en elektrotechniek gewenst en noodzakelijk. Ook veiligheidstrainingen in de vorm van VCA of NEN 3140 vormen een belangrijke aanvulling voor mensen die een opleiding Elektrisch Schakelen hebben gevolgd.

Wat is NEN 3140?

NEN 3140 is een cursus waarmee mensen die werken aan of in de buurt van elektrische werktuigen, arbeidsmiddelen en installaties hun kennis met betrekking tot het veilig en vakbekwaam uitvoeren van de werkzaamheden kunnen vergroten en aantoonbaar kunnen maken aan werkgevers en opdrachtgevers. NEN 3140 is geen wettelijke verplichting maar vloeit wel voort uit de Arbeidsomstandighedenwet. In Artikel 8 van de Arbeidsomstandighedenwet is namelijk beschreven dat werkgevers er alles aan moeten doen om de werknemers zo goed mogelijk te instrueren over het werk en de veiligheidsaspecten van het werk. NEN 3140 is specifiek van toepassing op het werken aan elektrische arbeidsmiddelen en elektrische installaties.

NEN 3140 VOP, VP, IV
In de praktijk worden werkzaamheden aan of in de buurt van elektrische installaties en arbeidsmiddelen door verschillende personen uitgevoerd. Men kan hierbij denken aan elektromonteurs, installatiemonteurs maar ook aan onderhoudsmonteurs en servicemonteurs. Verder zijn er in de praktijk ook leidinggevenden en toezichthouders aanwezig op en rondom de werkplek. Deze werknemers en leidinggevenden dragen in het werk verschillende verantwoordelijkheden en hebben verschillende taken. NEN 3140 is een certificering die hier mee rekening houdt. Daarom zijn er verschillende soorten NEN 3140:

  • NEN 3140 VOP: Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 .
  • NEN 3140 VP: Vakbekwaam Persoon NEN 3140.
  • NEN 3140 IV: Installatie- en Werkverantwoordelijke NEN 3140.

Bovenstaande niveaus lopen op van weinig verantwoordelijkheid VOP naar veel verantwoordelijkheid IV. In de praktijk betekent dit dat iemand met VOP niet bevoegd is om complexere taken uit te voeren aan installaties en arbeidsmiddelen. Een IV heeft een hoger kennisniveau op het gebied van elektrotechniek. Daardoor kan een NEN 3140 IV in de praktijk meer taken en verantwoordelijkheden op zich nemen in het werk.

Geldigheid NEN 3140
Een NEN 3140 heeft een geldigheid van 3 jaar. In die periode dient men echter wel op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid op de werkplek. Als een bedrijf een toolboxmeeting heeft zal men daar aan moeten meewerken en meedoen. NEN 3140 moet daarom tijdig herhaald worden hoewel het geen wettelijke verplichting is.

Veiligheid uitdragen op de werkplek
Veiligheid bereik je niet alleen met het behalen van een certificaat. Veiligheid is vooral doen en uitdragen. Daarom zal je in de praktijk ook andere collega’s moeten behoeden voor risico’s en ongelukken. Als je iemand onveilig ziet werken zal je hem of haar daarop moeten aanspreken. Dat lijkt misschien lastig als je bijvoorbeeld VOP hebt maar toch wordt dit altijd wel met dankbaarheid aanvaard. Je kunt namelijk beter ongelukken voorkomen op de werkplek.

NEN 3140 certificaat is 3 jaar geldig

Een NEN 3140 certificaat heeft een geldigheid van drie jaar. Deze geldigheid is echter niet wettelijk vastgelegd omdat NEN 3140 geen wettelijke verplichting is. In artikel 8 van de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat een werkgever in Nederland er alles aan moet doen om werknemers zo veilig mogelijk te laten werken door het bieden van duidelijke werkinstructies en het verstrekken van veiligheidsvoorschriften. NEN 3140 is een middel om deze instructies aan een werknemer te verstrekken die werkt aan of in de buurt van elektrische arbeidsmiddelen of elektrische installaties.

Geldigheid van NEN 3140
Een NEN 3140 certificaat kan door een werkgever verplicht worden gesteld. Werkgevers die NEN 3140 als voorwaarde stellen voor het uitvoeren van werkzaamheden zullen ook naar de geldigheid van het NEN 3140 certificaat vragen. In dat geval zal de werknemer die het certificaat heeft behaald moeten kijken naar het moment waarop deze het NEN 3140 certificaat heeft behaald. Vanaf die datum is het certificaat drie jaar geldig.

Verschillende soorten NEN 3140
Hou er rekening mee dat er verschillende soorten NEN 3140 certificaten zijn. Er is een NEN 3140 certificaat die met name gericht is op mensen die eenvoudige werkzaamheden in de buurt van elektrische installaties uitvoeren en een NEN 3140 certificaat voor mensen die verantwoordelijkheid dragen voor een elektrische installatie of voor de werkzaamheden van meerdere mensen in de elektrotechniek. Daarom zijn er vanuit het NEN 3140 de volgende niveaus:

  • NEN 3140 VOP: Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 .
  • NEN 3140 VP: Vakbekwaam Persoon NEN 3140.
  • NEN 3140 IV: Installatie- en Werkverantwoordelijke NEN 3140.

Een leidinggevende zal bijvoorbeeld den NEN 3140 IV moeten hebben en een werknemer die eenvoudige werkzaamheden in de buurt van een elektrische installatie verricht zal waarschijnlijk met de NEN 3140 VOP aan de slag kunnen. Mensen die zelfstandig werkzaamheden verrichten aan elektrische installaties zullen in de praktijk meestal in het bezit moeten zijn van NEN 3140 VP.

Verschillen tussen BBL en traineeship

Een BBL-traject lijkt een beetje op een traineeship omdat beide opleidingstrajecten in de regel binnen een bedrijf worden gevolgd. Toch zijn er grote verschillen tussen een traineeship en een BBL-opleiding. Hieronder worden de belangrijkste verschillen benoemd en wordt een duidelijk beeld gegeven van de begrippen traineeship en BBL-traject.

Traineeship
Een traineeship is een bedrijfsgebonden ontwikkeltraject en wordt over het algemeen aangeboden om een werknemer zich te laten ontwikkelen binnen een bedrijf in een soort trainingsprogramma. Daardoor is een traineeship in de praktijk vaak sterk organisatiegericht. Over het algemeen heeft een bedrijf een traineeship ontwikkeld en wordt het traineeship gegeven door trainers die werkzaam zijn bij het bedrijf of door het bedrijf zijn ingehuurd. De inhoud van een traineeship is er op gericht om de deelnemer (trainee) kennis te laten maken met de organisatie en het takenpakket dat hem of haar wordt opgedragen. Daarbij komen vaak ook algemene sectorgebonden aspecten aan de orde zoals informatie over wet- en regelgeving. Ook worden tijdens een traineeship vaak vaardigheden en competenties getraind die nuttig zijn om het werk goed uit te kunnen voeren.

BBL trajecten

Bij een BBL traject wordt juist gebruik gemaakt van BBL-opleidingen van een ROC of ander mbo-opleidingsinstituut. BBL is de Beroeps Begeleidende Leerweg en is een opleidingsvorm die binnen het MBO wordt gehanteerd naast de BOL variant. BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg en is met name de theoretische richting waarbij de deelnemers of leerlingen meer op school aanwezig zijn dan op een stage of beroepspraktijkvorming. BBL is juist de praktijkgerichte vorm waarvan het praktijkdeel wordt beschouwd als het grootste deel van de opleiding. Deze praktijk wordt gehouden bij een erkend leerbedrijf waar de leerling het grootste deel van de opleiding werkzaam zal zijn.

BBL en Bol zijn officiële opleidingsrichtingen binnen het mbo. Daardoor is een BBL-opleiding door de overheid erkend en dat is met een traineeship niet het geval. Bovendien duurt een volledige BBL-opleiding vaak langer dan een traineeship. Een volledige BBL-opleiding duurt drie tot vier jaar en een traineeship een half jaar tot een jaar gemiddeld. Dat is natuurlijk afhankelijk van het bedrijf en de functie. Over het algemeen heeft een BBL-opleiding een grotere meerwaarde op de arbeidsmarkt dan een traineeship. Toch kan een traineeship bij een groot gerenommeerd bedrijf er voor zorgen dat iemand zichzelf of haarzelf goed heeft ontwikkeld binnen een bepaalde beroepsgroep. Ook dat kan voor meerwaarde zorgen op de arbeidsmarkt.

Aanmelden voor carrousel BBL installatietechniek en BBL elektrotechniek

Heb je interesse in een baan in de installatietechniek of elektrotechniek, maar nog geen werkervaring? Dan is het BBL carrousel van Technicum een ideale oplossing. Technicum zoekt mensen die gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan in de techniek. BBL staat voor Beroepsbegeleidende leerweg. Dat betekent dat er begeleiding plaatsvind in de ontwikkeling van de deelnemers aan de BBL opleiding. Werkervaring en een relevante opleidingsachtergrond zijn niet de belangrijkste punten waarop Technicum kandidaten voor het BBL carrousel selecteert. Het BBL traject is er namelijk op gericht om niet-technisch personeel te ontwikkelen tot vakkrachten. Daar is natuurlijk inspanning voor nodig. Het leren van een technisch beroep gaat natuurlijk niet vanzelf maar je staat er niet alleen voor! Technicum en de erkende leerbedrijven waarmee dit uitzendbureau samenwerkt zullen er alles aan doen om jou te laten slagen.

Begeleiding tijdens BBL
Gelukkig heeft Technicum voldoende ervaring in het begeleiden van sollicitanten en BBL-ers richting de techniek. Zo heeft Technicum specialisten in dienst die adviezen kunnen geven over opleidingen maar ook over leer-werkplekken. Daarnaast heeft Technicum consultants in dienst die veel van de arbeidsmarkt weten en je goed kunnen ondersteunen bij het kiezen van een BBL-opleiding die een grote kans biedt op een baan waarin je verzekerd bent van werk voor de toekomst. De installatietechniek en de elektrotechniek zijn voorbeelden van een branche waarin veel werkgelegenheid is en in de toekomst ook zal blijven. Daarom is het BBL carrousel specifiek voor deze sectoren gestart.

Wat is het BBL carrousel?
In het BBL carrousel krijgt een BBL-er de mogelijkheid om bij diverse bedrijven het praktijkdeel van de BBL-opleiding te volgen. Daardoor kan de BBL-er de inhoud van diverse functies ontdekken en zijn of haar vaardigheden ontwikkelen. Technicum is het enige uitzend- en detacheringsbureau op de technische arbeidsmarkt die het BBL carrousel aanbied. Dat is geen wonder want deze BBL-oplossing is door Technicum zelf bedacht en ontwikkeld. Tijdens het BBL carrousel gaan kandidaten tien weken bij drie verschillende erkende leerbedrijven werken. De doelstelling van Technicum is om ieder BBL-er zo in de belangrijkste werkomgevingen van de installatietechniek en elektrotechniek ervaring te laten opdoen. Tijdens het BBL-traject zal de BBL-er in de woningbouw en in de utiliteit gaan werken en leren. Door het roulatieproces krijgen BBL-ers een goed beeld van de diversiteit die de installatietechniek en elektrotechniek hen te bieden.

Meer weten over het BBL carrousel?
Als je meer wilt weten over het BBL-carrousel kun je een vraag indienen via de knop ‘BBL Technicum’ of een reactie insturen via het contactformulier van technischwerken.nl. Zodra het formulier binnen is zal er zo spoedig mogelijk contact met je worden opgenomen om je vraag te beantwoorden en je te helpen bij een verstandige BBL-loopbaankeuze.

BBL trajecten kunnen een oplossing vormen voor personeelstekort in techniek

Het tekort aan ervaren krachten in de techniek neemt toe. Veel bedrijven hebben tijdens de economische crisis ook bezuinigd op hun personeelsbestand. Ook technische bedrijven en bedrijven in de bouw hebben veel personeel noodgedwongen moeten laten vertrekken toen het slecht ging met de economie. Er werd in die crisistijd nauwelijks geïnvesteerd in instromers. Daarnaast zorgde de bezuinigingen van technische bedrijven en bouwbedrijven er voor dat er in de periode rond 2013 niet veel leerlingen kozen voor een technische opleiding. Het gevolg is dat dat er een tekort is aan personeel en dat dit tekort niet opgelost kan worden als men niet bereid is om alsnog te investeren in opleiding en ontwikkeling van instromers. BBL opleidingen zijn daarbij een effectief middel.

Wat is BBL?
BBL is de Beroepsbegeleidende leerweg en wordt ook wel werken en leren genoemd. Het is een vorm van het middelbaar beroepsonderwijs. BBL is de tegenhangen van BOL dat staat voor Beroepsopleidende leerweg. Een BOL opleiding vind, op een paar praktijkstages na, volledig op een opleidingsinstituut plaats bijvoorbeel een ROC. Een BBL traject is praktijkgerichter en dat maakt deze mbo-opleidingsvorm een uitstekend middel om iemand een ideale mix van praktijk en theorie te bieden tijdens een uitdagend opleidingstraject. In feite heb je voor een succesvolle BBL een goede begeleiding nodig vanuit school en op het werk. Daarom worden er wel eisen gesteld aan bedrijven die BBL-ers in dienst nemen. Bedrijven moeten gecertificeerd worden als erkend leerbedrijf. Praktijkopleiders van bedrijven kunnen de BBL-er op de werkplek ondersteunen bij het leren van de comptenties die nodig zijn in een technisch vakgebied.

BBL en de toekomst
De BBL-er zal tijdens zijn of haar BBL traject een groot deel op het werk aanwezig zijn. Een klein deel van de opleiding vind op school plaats waar de theoretische aspecten voornamelijk worden bijgebracht. Door BBL-ers in te laten stromen in technische bedrijven ontstaat er een nieuwe toestroom aan toekomstige vakkrachten. Het inwerken van BBL-ers kost natuurlijk tijd en wellicht ook capaciteit maar bedrijven krijgen er veel voor terug. Zonder nieuwe instromers in de techniek kunnen de personeelstekorten de komende jaren niet worden opgelost. Dat zorgt er voor dat bedrijven in de techniek steeds vaker er voor kiezen om erkend leerbedrijf te worden en BBL-ers aan te nemen. Ook steeds meer uitzendbureaus maken deze keuze. Zo kunnen de tekorten aan personeel in de bouw en de techniek de komende jaren worden aangepakt.

Hybride leervorm, BBL en werken en leren

Een hybride leervorm is een leervorm waarbij gebruik wordt gemaakt van de praktijk als leeromgeving. Hybride leren is in feite werken en leren. Deze leervorm is vooral aanwezig in het middelbaar beroepsonderwijs oftewel het mbo. Op het mbo is de Beroepsbegeleidende leerweg een typerende vorm van hybride leren. Tijdens een BBL opleiding is een deelnemer zoveel mogelijk op de werklocatie van het erkend leerbedrijf aanwezig. Daar leert hij of zij vaardigheden en competenties aan.

Praktijkgericht
Hybride leren is in tegenstelling tot het klassikaal leren, dat vooral bij de BOL (Beroepsopleidende leerweg) wordt gehanteerd, meer gericht op de praktijk. Daarom zal iemand met een hybride leervorm tijdens zijn of haar opleiding nauwelijks op het opleidingsinstituut aanwezig zijn maar juist meer op de werkvloer. Op de werkvloer kunnen opdrachten worden gemaakt en beoordeeld door praktijkbegeleiders. Niet alleen de praktijkbegeleiders maar ook de collega’s op de werkvloer zorgen er voor dat de deelnemers aan de hybride leervorm zichzelf kan ontwikkelen.

BBL
BBL wordt als hybride leervorm veelvuldig ingezet bij technische bedrijven. In de installatietechniek en elektrotechniek worden BBL opleidingen gebruikt als oplossing voor het tekort aan technisch personeel. Doormiddel van BBL opleidingstrajecten kunnen mensen zonder technische achtergrond toch ontwikkeld worden tot een techneut. Dit gebeurd op een praktijkgerichte opleiding in de vorm van werken en leren. BBL is bij uitstek geschikt voor mensen die leren door te doen en mensen die tijdens de opleiding graag willen werken en geld verdienen.

Begrippen starter, herstarter en doorstarter op de arbeidsmarkt

Starter, herstarter en doorstarter zijn begrippen die op de arbeidsmarkt maar ook in loopbaanontwikkeling worden gehanteerd. Doormiddel van deze begrippen wordt duidelijk waar iemand in zijn of haar loopbaan staat. Dat is belangrijk voor het bepalen wat je nodig hebt in je loopbaan en waar je naar toe wilt. Om die reden worden deze begrippen ook wel gebruikt bij opleidingsinstituten en sollicitatieprocedures. Een belangrijke gedachte achter de classificering starterm herstarter en doorstarter is dat men altijd op een bepaald punt in de loopbaan is. Een loopbaan is voortdurend in beweging. Hieronder worden de begrippen nader toegelicht met name gericht op het volgen van opleidingen om de loopbaanperspectieven te vergroten.

Starter
Een starter is iemand die begint met zijn of haar loopbaan na het afronden van het voortgezet onderwijs of na het afronden van een beroepsopleiding in het middelbaar onderwijs of hoger onderwijs. Ook iemand die net zijn of haar wetenschappelijke opleiding (WO) heeft afgerond aan de universiteit en zich van daaruit op de arbeidsmarkt begeeft wordt een starter genoemd.

Herstarter
Een herstarter is iemand die in het verleden een opleiding heeft gevolgd maar het onderwijs systeem heeft verlaten. Een herstarter kan een diploma hebben maar dat hoeft niet. Herstarters zijn ook een bepaalde periode niet op de arbeidsmarkt actief geweest. Als men na deze periode besluit om weer op de arbeidsmarkt actief te worden of een opleiding te volgen dan wordt men beschouwd als herstarter. Sommige mensen kiezen er voor om een BBL opleiding te volgen als herstarter. Dan kan men werken en leren. Dat betekent dat men een vak kan leren tijdens het BBL en ook inkomsten verdiend.

Doorstarters
Een doorstarter is iemand die verder is in zijn of haar loopbaan en op een gegeven moment besluit om toch nog een bijscholing te volgen of omscholing. Dit kan in samenwerking met een werkgever maar iemand kan het besluit ook nemen zonder dat zijn of haar werkgever daarvan op de hoogte is.

De doelstelling die de doorstarter voor ogen heeft is gericht op de eigen ontwikkeling en het vergroten van de toekomstperspectieven op de arbeidsmarkt. Een doorstarter hoeft overigens niet altijd een opleiding te volgen op een hoger niveau. Specialiseren in een specifieke richting op hetzelfde niveau kan ook. Trainingen, certificaten en andere opleidingsvarianten om de vakkennis up to date te houden kan men ook vanuit het perspectief van een doorstarter beschouwen.

Wat is een kopstudie?

Een kopstudie is een extra studieperiode bovenop een afgeronde opleiding. Over het algemeen wordt een kopstudie als keuzemogelijkheid aangeboden voor leerlingen die een bepaalde opleiding hebben afgerond. Hierbij kun je denken aan een hbo oftewel een bacheloropleiding. Over het algemeen duurt een kopstudie korter dan de opleiding waar de kopstudie op volgt. Gemiddeld duurt een bacheloropleiding vier jaar en een kopstudie duurt dan bijvoorbeeld nog 1 jaar. Een bacheloropleiding is een volledige opleiding. Het volgen van een kopstudie is niet verplicht maar is een vrije keuze.

Is een kopstudie verplicht?

Iemand kan er voor kiezen om toch een kopstudie te volgen zodat hij of zij een bepaalde verdiepingsslag kan maken in een bepaalde studierichting of vakgebied. Op die manier kan een kopstudie er voor zorgen dat iemand gespecialiseerd wordt of nog beter ontwikkeld is voor een bepaald beroep of sector. De waarde van kopstudies op de arbeidsmarkt is minder concreet dan de waarde van lbo, mbo, hbo en wo opleidingen.

Post-hbo en kopstudie

Een post-hbo-opleiding is in feite een kopstudie die gevolgd kan worden nadat iemand succesvol een hbo-opleiding heeft afgerond. Een posthbo-opleiding kan worden beschouwd als een kopstudie op een hbo opleiding. De waarde van een posthbo-opleiding op de arbeidsmarkt is net als andere kopstudies niet voor iedereen duidelijk. Dat betekent dat werkgevers over het algemeen meer kijken naar diploma’s van reguliere opleidingen, bijvoorbeeld een associate degree, bachelordegree of een master degree. Een post-hbo opleiding wordt echter vaak HBO plus genoemd en met HBO + aangeduid.

Deze aanduiding doet vermoeden dat een post-HBO opleiding meer waarde heeft dan de hbo opleiding zelf oftewel de bachelor. Dat is echter niet het geval op de arbeidsmarkt. Sommige studenten zijn er op een bepaalde manier in geslaagd om alleen de post-hbo-opleiding te volgen zonder de volledige bachelor te hebben afgerond. Na het behalen van de post-hbo opleiding krijgt men echter van menig werkgever te horen waarom niet de volledige hbo opleiding is gevolgd. Het volgen van volledig hbo onderwijs heeft daarom wel de voorkeur op de arbeidsmarkt.

Wat is een leer-werkovereenkomst of leerovereenkomst?

Een leer-werkovereenkomst, leerarbeidsovereenkomst of een leerovereenkomst is een overeenkomst tussen een werkgever en een leerling, waarin de leerling gedurende een bepaalde periode gaat werken en leren bij een werkgever om zodoende de vaardigheden en competenties in een bepaald vakgebied te leren. De leer-werkovereenkomst niet hetzelfde als een arbeidsovereenkomst. Het verschil tussen een leer-werkovereenkomst en een arbeidsovereenkomst zit in het doel van de overeenkomst. De leer-werkovereenkomst is in de eerste plaatst gericht op het ontwikkelen van de leerling zodat hij of zij de opleiding goed kan afronden. Om die reden staat het leren meer centraal dan de arbeid. Dat betekent overigens ook dat een leerling van de werkgever ook een bepaalde begeleiding kan en mag verwachten tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

Leer-werkovereenkomst en arbeidsovereenkomst
In de eerste alinea werd duidelijk dat een leerovereenkomst of leer-werkovereenkomst primair bedoelt is voor de ontwikkeling van de leerling. Wanneer een werkgever en een leerling/ werknemer er voor kiezen dat de arbeid meer centraal moet staan en dat het leren van ondergeschikt belang is dan kan men er voor kiezen om toch een arbeidsovereenkomst op te stellen. Het verschil tussen deze arbeidsovereenkomst en de leer-werkovereenkomst is dat de leerling in feite meer als werknemer wordt beschouwd en dat er van hem of haar ook een bepaalde kwantiteit en kwaliteit in het werk wordt verwacht door de werkgever.

Men kan er ook voor kiezen om een leerovereenkomst en een arbeidsovereenkomst te sluiten. In dat geval is het heel belangrijk om duidelijke afspraken te maken over wat men van elkaar kan verwachten tijdens het dienstverband. Daarbij kun je denken aan de tijd die de werknemer of leerling mag besteden aan het leren van nieuwe vaardigheden. Ook moeten er afspraken worden gemaakt over de begeleiding en de instructies op de werkvloer. Voor werkgevers is het belangrijk om te weten dat voor werknemers loonbelasting en premies volksverzekering moeten worden ingehouden op het loon en tevens de premies werknemersverzekering.

Werken en leren of BBL
Leer-werkovereenkomsten worden over het algemeen afgesloten in het kader van werken en leren. Een voorbeeld van werken en leren zijn de zogenaamde BBL trajecten. De afkorting BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg. In feite leert een leerling via BBL een specifiek beroep door naast een theoretische ondersteuning op het opleidingsinstituut ook praktijk ondersteuning te krijgen bij een erkend leerbedrijf. Daarbij wordt er een leer-werkovereenkomst gesloten waarin vaak ook het opleidingsinstituut wordt benoemd. Dat houdt in dat een leer-werkovereenkomst of leerarbeidsovereenkomst door drie partijen wordt getekend: de leerling, het erkend leerbedrijf en het opleidingsinstituut waar de BBL opleiding wordt gevolgd.

Wat is de ambachtsschool?

Ambachtsschool is een benaming voor een praktijkgericht dagonderwijs in de ambacht en nijverheid die in Nederland gevolgd kon worden van 1865 tot 1968. Voor mensen die een vak of ambacht wilden leren was de ambachtsschool zeer geschikt. Voor mensen die na het afronden van de lagere school geen mogelijkheden hadden om langer door te leren was de ambachtsschool een uitkomst. Door de invoering van de ambachtsschool en de verlening van de leerplicht konden veel arbeiders zich verder ontwikkelen en ging bovendien het vakmanschap en het scholingsniveau omhoog in Nederland.

Ambachtsschool en huishoudschool
De ambachtsschool was altijd het opleidingsinstituut voor technische opleidingen. Die werden traditioneel aan jongens aangeboden. Naast de ambachtsschool was er de huishoudschool. Die school was met name gericht op meisjes. Op de Ambachtsschool werden opleidingen aangeboden van twee, drie of vier jaar. Sommige vierjarige opleidingen konden na drie jaar worden afgerond en daarvoor kon men een passend getuigschrift krijgen.

Opleidingsrichtingen van de ambachtsschool
Op de ambachtsschool leerden de leerlingen een beroep. Er waren verschillende vakrichtingen waaruit een leerling kon kiezen. De diversiteit in deze beroepsgroepen was groot. Zo kon iemand een opleiding volgen tot smid, loodbewerker, zinkbewerker of bankwerker. Ook waren er opleidingen in het hout zoals meubelmaker of timmerman. Verder waren er opleidingen zoals huisschilder maar werden ook opleidingen aangeboden in de voertuigentechniek zoals motorvoertuigenhersteller, automonteur en rijwielhersteller.

Lagere Technische School (lts) en vmbo
Het opleidingsaanbod op de ambachtsschool was gebaseerd op de behoefte van het bedrijfsleven, toekomstige arbeiders en werkgevers. Vanaf 1968 werd de ambachtsschool in het kader van de invoering van de Mammoetwet de Lagere Technische School (lts) genoemd. Daar werden veelal vierjarige opleidingen gegeven. Sinds 1999 maakt de Lagere Technische School als onderwijs deel uit van het vmbo. Daar is de Lts geïntegreerd in de beroepsgerichte leerwegen.

Wanneer kun je met een BBL opleiding starten?

BBL opleidingen worden steeds belangrijker op de arbeidsmarkt. Doormiddel van BBL kunnen leerlingen werken en leren. Dat zorgt er voor dat iemand een vak leert in de praktijk en daarnaast naar school gaat om op theoretisch gebied de nodige kennis aan te leren. BBL biedt een oplossing voor het tekort aan technisch personeel op de arbeidsmarkt. Omdat het tekort aan personeel in de techniek de komende jaren alleen maar zal oplopen is nieuwe instroom van personeel belangrijk. Instromen in BBL-opleidingen wordt de komende tijd alleen maar makkelijker en flexibeler.

Tekort aan technisch personeel
Er is op de arbeidsmarkt echter nauwelijks personeel beschikbaar met een technische achtergrond. Daarom wordt door bedrijven en uitzendbureaus steeds meer de focus gelegd op de ontwikkeling van aankomende vakkrachten. Bedrijven en opleidingsinstituten werken hierbij steeds beter samen zodat de inhoud en kwaliteit van de opleidingen optimaal aansluit bij de werkzaamheden in de praktijk. Ook de instroommomenten voor BBL worden flexibeler. Daardoor kan bijna iedereen instromen in een BBL opleiding op het moment dat hem of haar het beste uitkomt.

BBL opleiding starten wanneer jij dat wilt

In het verleden kon men instromen in een BBL opleiding als het nieuwe schooljaar begon. Inmiddels kun je bijna op elk moment een BBL-opleiding starten. De lesstof is zo ontwikkeld dat men flexibel kan instromen. Dat zorgt voor een grotere instroom van BBL leerlingen. In de praktijk is de instroom van BBL-ers in de installatietechniek en elektrotechniek echter nog veel te beperkt om de enorme hoeveelheid vacatures in deze sectoren in te vullen. Daarom wordt er door bedrijven en scholen zelfs actief aan werving gedaan om zoveel mogelijk BBL-ers binnen te halen. Hierdoor ontstaan BBL-programma’s en zelfs BBL-vacatures om aankomende BBL-ers enthousiast te maken om te kiezen voor de techniek en een technische opleiding.

Aanmelden voor BBL
Inderdaad aanmelden voor BBL-opleidingen kan op elk moment en het starten van een BBL opleiding kan op bijna elk moment. Er zijn namelijk vakantieperiodes en de bouwvak. In die periodes gaan BBL opleidingen niet van start maar kun je jezelf wel aanmelden voor een BBL opleiding of BBL traject. Als je interesse hebt in een BBL opleiding en hier meer over wilt weten of als je jezelf hiervoor wilt aanmelden kun je hier klikken en het aanmeldformulier invullen. Dan wordt er spoedig contact met je opgenomen door een opleidingsadviseur om je mogelijkheden te bespreken.