Zweden produceert meeste duurzame energie in 2019

Nederland doet het op het gebied van het winnen van energie uit duurzame energiebronnen niet bepaald goed in Europa. Het Scandinavische land Zweden doet het op dit gebied aanzienlijk beter. In 2017 haalde Zweden maar liefst 54,5 procent van al haar energie uit duurzame energiebronnen. Hiervan kwam overigens het overgrote deel uit biomassa. Deze energiebron wordt als duurzame energiebron beschouwd maar niet tot de hernieuwbare energiebronnen gerekend.

Biomassa is een verzamelnaam voor massa uit de natuur die vergist of verbrand kan worden. Houtsnippers en mest worden bijvoorbeeld tot de biomassa gerekend. Als men deze biomassa gaat vergisten dan is dit niet heel schadelijk voor het milieu. Bij het verbranden van biomassa komt echter wel CO2 vrij en is de schade voor het milieu en het klimaat groter. Daarom wordt biomassa niet per definitie als heel natuurvriendelijk beschouwd. Daarnaast is biomassa geen hernieuwbare energiebron omdat biomassa niet telkens hernieuwd kan worden. Als men een bepaalde hoeveelheid biomassa verstookt kan men deze massa niet opnieuw gebruiken en zal men een nieuwe hoeveelheid biomassa moeten aanwenden voor de energie-installatie. In Zweden is veel hout aanwezig in enorme bossen waardoor het logisch is dat Zweden biomassa gebruikt. In Zweden zijn veel woningen voorzien van houtkachels.

In Nederland is dat niet het geval. Wel zijn er in Nederland steeds meer palletkachels in gebruik waarin houtkorrels worden verstookt. Deze houtkorrels of houtpallets worden ook tot de biomassa gerekend. Er worden in Nederland niet of nauwelijks bomen gekapt voor de houtbouw daarom komt er ook vrijwel geen biomassa vrij. Veel houtpallets zullen daarom over een langere afstand moeten worden getransporteerd. Dat is niet duurzaam en bovendien ook kostbaarder. Daarom is biomassa in Nederland geen effectieve oplossing. Nederland moet meer met windenergie, zonne-energie en aardwarmte doen.