Zonnepanelen hadden hoge opbrengst in juli 2018

De maand juli in 2018 is bijzonder zonnig geweest. Daardoor hebben eigenaren van zonnepanelen enkele tientallen euro’s extra verdient met de opbrengst van deze panelen. In de afgelopen vijf jaar is er geen enkele maand geweest waarin de opbrengst van zonnepanelen zo hoog is geweest als de julimaand van 2018. Er wordt al gesproken over een record. Dit bericht werd bekend gemaakt door energiebedrijf Essent. Volgens deze energie-organisatie hebben zonnepanelen in de maand juli ongeveer 91 euro opgeleverd. Dat is 21 euro meer opbrengst dan er in een gemiddelde julimaand werd gerealiseerd in de periode tussen 1981 en 2010. Natuurlijk zijn zonnepanelen de afgelopen jaren ook beter en efficiënter geworden. Daardoor wordt het rendement van zonnepanelen hoger.

Berekening opbrengst zonnepanelen
Voor de berekeningen heeft Essent gebruik gemaakt van een systeem van 2.600 wattpiek. Dat is ongeveer acht tot tien zonnepanelen, met een efficiëntie van 88 procent. Deze zonnepanelen dienen dan wel in een ideale opstelling te hebben en naar het zuiden te zijn gericht. In 2018 leveren zonnepanelen verhoudingsgewijs veel geld op. Niet alleen de julimaand is namelijk erg zonnig geweest ook de maanden februari, mei en juni hebben veel zonuren gehad. Eigenaren van zonnepanelen die gebaseerd zijn op het hiervoor genoemde systeem hebben in 2018 tot nu toe al 372 euro extra verdient aan hun zonnepanelen en het jaar is nog lang niet om. Tot nu toe ligt de opbrengst al 54 euro hoger dan de gemiddelde opbrengst in de afgelopen jaren. Gemiddeld leverden zonnepanelen gebaseerd op het eerder genoemde systeem tussen de 450 euro tot 500 euro per jaar op.

Slimme meters
Doormiddel van een zogenaamde slimme meter wordt berekend en weergegeven hoeveel zonnepaneeleigenaren terugleveren aan het energienet. Op zonnige dagen geven slimme meters beduidend meer opbrengst aan dan de energieafname van de woningeigenaar. Op die manier wordt de woning energieneutraal en CO2 neutraal. De opbrengst van zonnepanelen is afhankelijk van de kwaliteit en het rendement van zonnepanelen. Daarnaast is dit een hernieuwbare energievoorziening die sterk afhankelijk is van het weer. Het aantal zonuren en de instraling van de zon bepalen de hoeveelheid zonne-energie die wordt opgewekt. Als men kijkt naar de eerste zeven maanden van 2018 dan ziet men dat het aantal zonuren ongeveer 25 procent hoger lag dan het langjarige gemiddelde op dit gebied.

Zonnepanelen zijn populair
De instraling van de zon ligt in die zelfde periode ongeveer 16 procent hoger vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen jaren. Mensen die een slimme meter in de meterkast hebben hangen kunnen duidelijk zien dat ze meer rendement hebben gehaald uit zonlicht via hun zonnepanelen dan de afgelopen jaren. Dat zorgt er voor dat de populariteit van zonnepanelen alleen maar toeneemt. Geen wonder dat er steeds meer zonnepanelen worden aangebracht op woningen en utiliteit. Zonnepanelen vormen een belangrijk onderdeel van de energietransitie in Nederland.