Ziekenhuizen moeten ook verduurzamen na 2018

Als men het heeft over verduurzaming van gebouwen denkt men al snel aan kantoorpanden, industriële bedrijven en aan woningen. Toch zijn er veel meer gebouwen aanwezig in Nederland die kunnen worden verduurzaamd. Ook de processen die plaatsvinden kunnen worden verduurzaamd. t Peter Blankestijn, internist in het UMC Utrecht heeft als eerste auteur van de Nederlandse versie van The Lancet Countdown 2018 een bijdrage geleverd aan het in kaart brengen van de gezondheidsrisico’s voor de wereldbevolking met betrekking tot de klimaatontwikkelingen.

Volgens het rapport kunnen veel bedrijven en organisaties meer doen om de emissie van fijnstof en CO2 tegen te gaan. Ook ziekenhuizen en medisch personeel moeten daaraan een bijdrage leveren. Volgens Blankestijn is het hele rapport ook een grote oproep aan het medische personeel zelf. “We moeten veel duurzamer gaan werken en dat gaat grote gevolgen hebben.” Zo geeft Blankestijn aan dat het dagelijkse spreekuur in de toekomst minder bezocht zal worden als patiënten in de toekomst zelf controles thuis uit kunnen voeren met behulp van een zogenaamde smartwatch. Daardoor hoeven minder mensen naar ziekenhuizen te rijden. Dat beperkt de uitstoot van fijnstof en CO2 in het verkeer. Volgens Blankestijn zal het ziekenhuis als gebouw in de toekomst voor veel minder patiënten een rol spelen.