Ziekenhuizen en gemeentehuizen verduurzamen langzaam in 2019

De Bouwagenda is een organisatie die zich inzet voor de verduurzaming van utiliteitscomplexen zoals scholen. Op donderdag 11 april 2019 werd er door deze organisatie via dagblad Trouw bekend gemaakt dat er nog veel gedaan moet worden op het gebied van de verduurzaming van scholen en ziekenhuizen in Nederland. Veel van deze gebouwen zijn nog nauwelijks voorzien van zonnepanelen en ook andere duurzame energiebronnen worden bijna niet benut. Daarom doet de Bouwagenda een oproep om meer te investeren in verduurzaming. Daarbij moet de overheid ook naar zichzelf kijken.

Veel gemeentehuizen en andere overheidsgebouwen worden in de praktijk namelijk ook nauwelijks duurzaam verwarmd of verlicht. Er zijn ruim honderd ziekenhuizen die nog een inhaalslag moeten maken op het gebied van verduurzaming en ongeveer 380 gemeentehuizen die nog moeten verduurzamen. “Zij hebben de klimaatdoelstellingen niet scherp op het netvlies”, menen Wientjes en Schippers die beiden behoren tot het bestuur van de Bouwagenda, “Een ziekenhuis wil vooral goede zorg bieden, en energiekosten zijn daar laag in vergelijking met andere uitgaven.”

Er zouden stimuleringsmaatregelen moeten komen waardoor overheidsinstellingen, scholen en bedrijven geprikkeld of zelfs gedwongen worden om meer te investeren in duurzame oplossingen met betrekking tot energieverbruik en de herkomst van energie. Veel utiliteitscomplexen maken op grote schaal gebruik van aardgas en elektrische stroom. Als men in Nederland de energiedoelstellingen wil behalen die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs dan moet er nog veel gebeuren.