Zestig procent bedrijven onduidelijk over thuiswerken na coronapandemie in 2021

Een groot aantal bedrijven is onduidelijk over de manier waarop ze met thuiswerker omgaan na de coronacrisis. Uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van de Coalitie Anders Reizen is naar voren gekomen dat ongeveer zes op de tien werkgevers nog onduidelijk is over de manier waarop thuiswerken in hun bedrijfsbeleid gaat vorm krijgen. Door de coronacrisis is het thuiswerken op een veel grote schaal ingevoerd dan voor de coronacrisis het geval was. Door de lockdown was thuiswerken voor bepaalde kantoorfuncties een ideale oplossing om besmetting op de werkvloer te voorkomen. Door minder mensen op de werkvloer samen te laten komen werd de kans dat het coronavirus zich ging verspreiden verkleind.

Nu langzaam maar zeker de coronacrisis voorbij lijkt te zijn en het coronavirus mogelijk endemisch wordt zullen bedrijven op een andere manier met thuiswerken omgaan. Hoe dat precies gebeurd is echter nog onduidelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden die er voor zorgen dat thuiswerken structureel gaat plaatsvinden in Nederland. Dat zorgt in ieder geval voor een reductie in de CO2-emissie omdat er minder wegverkeer plaats zal vinden bij grootschalig thuiswerken. De vraag is echter of er in de toekomst nog op grote schaal thuisgewerkt zal worden. Veel bedrijven lijken er toch de voorkeur aan te geven om personeel naar de bedrijfslocatie te laten komen. Ook bij kantoorwerk lijkt werken op de werklocatie de voorkeur te genieten boven thuiswerken. Desondanks zijn er weinig bedrijven die dat expliciet uitspreken.