Zelfstandigenaftrek voor zzp’ers omlaag in 2021

Dit jaar is de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers verder omlaag gegaan. De overheid heeft hier toe besloten. In 2021 bedraagt de aftrekpost voor zelfstandigen zonder personeel nog 6.670 euro. Dat is 360 euro minder dan zelfstandigen het afgelopen jaar voor deze aftrekpost kregen. Zelfstandigen met een BV kunnen echter wel profiteren van een lager tarief voor de vennootschapsbelasting. Dit tarief is namelijk door de overheid naar beneden toe bijgesteld van 16,5 procent naar 15 procent. Daarnaast blijven zelfstandigen zonder personeel met een bv in het lage tarief tot een winst van 245.000 euro. Dat was vorig jaar nog tot 200.000 euro.

Zelfstandigen zonder personeel

Het is nog onduidelijk wat de overheid het komende jaar precies voor plannen heeft voor zelfstandigen zonder personeel. Een groot deel van deze groep is het afgelopen jaar ondersteund in verband met de coronacrisis. Het blijkt dat er voor een grote groep mensen op de arbeidsmarkt geen goed vangnet is bij een economische crisis van grote omvang. Zelfstandigen zonder personeel verdienen over het algemeen goed als er sprake is van economische groei. Dat is in ieder geval zo men zelfstandigen zonder personeel die zelf bewust de keuze hebben gemaakt om zzp’er te worden. Werknemers die door hun werkgever of opdrachtgever gedwongen worden om zzp’er te worden hebben vaak een minder gunstige positie. Dan is er vaak sprake van een schijnzelfstandigheid en dat maakt deze zzp’ers erg kwetsbaar op de arbeidsmarkt.