Zelfstandige schilders hebben weerstand tegen pensioenfonds in 2016

Nederlandse zelfstandige schilders hebben volgens een artikel in Het Financieele Dagblad (FD) grote moeite met de wijze waarop de pensioenplicht op dit moment voor hen is geregeld. Deze proberen op verschillende manieren onder de pensioenplicht uit te komen. Dit doen ze bijvoorbeeld door hun inschrijvingsgegevens bij de Kamer van Koophandel (KvK) te wijzigen.

Charles Verhoef de voorzitter van Zelfstandigen Bouw geeft aan dat sommige zelfstandige schilders zich anders gaan registreren bij het KvK om onder de pensioenplicht uit e komen. Ze schrijven zich dan niet in als zelfstandige schilder maar als klusbedrijf of onderhoudsbedrijf. Verhoef merkt op dat er onder schilders veel weerstand is tegen het pensioenfonds. Zelfstandigen Bouw heeft eerder bezwaar gemaakt tegen de pensioenregel uit 1951. In deze regel is vastgelegd dat zelfstandige schilders verplicht zijn om zich aan te sluiten bij het pensioenfonds BPF Schilders. Schilders die in loondienst werken moeten zich ook bij dit pensioenfonds aansluiten. De zelfstandige schilders moeten echter zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel van het pensioen inleggen.

De pensioenafdracht is daardoor voor zelfstandige schilder behoorlijk groot. Dit is voor zelfstandige schilders een forse kostenpost. Verhoef merkt verder op dat veel zelfstandige schilders het niet een zijn met de wijze waarop het pensioenfonds functioneert. Er worden volgens de zzp’ers verkeerde premienota’s verzonden. Verder functioneert het BPF pensioenfonds voor schilders niet als een vraagbaak. Ook wanneer de schilder tijdelijk geen werk heeft moet er een premieafdracht plaatsvinden aan het pensioenfonds. Deze pensioenplicht kan er voor zorgen dat zelfstandige schilders er financieel nog lastiger voor komen te staan als ze geen werk en dus geen inkomsten hebben. Tot slot geeft Verhoef aan dat het pensioenfonds volgens de zelfstandige schilders niet past bij hun ondernemerschap.

Reactie van Technisch Werken
Pensioenafdrachten moeten eerlijk geregeld zijn en niet voor bepaalde beroepsgroepen zwaarder uitpakken dan voor andere beroepsgroepen. Daarnaast mogen schilders wel medewerking verwachten van hun pensioenfonds. Ze betalen aan een fonds en daar mag best een behulpzame houding van dat fonds tegenover staan. Gelukkig staan de schilders niet alleen en kunnen ze via een organisatie als Zelfstandigen Bouw gezamenlijk voor een betere oplossing pleiten.