Zakelijke sector investeerde steeds meer in zonnepanelen vanaf 2017

Steeds meer bedrijven hebben zonnepanelen geplaatst de afgelopen jaren. In 2017 waren het nog de woningen die voorop liepen op dit gebied maar zakelijke sector haalt de woningen in. Zo werden in 2017 nog 51 procent van de zonnepanelen geplaatst op woningen. in 2018 daalde dat percentage naar 38 procent en in 2019 zelfs naar 27 procent. Het verschil wordt vrijwel geheel gecompenseerd door de bedrijven. In 2019 zijn in Nederland meer dan 8,1 miljoen zonnepanelen geplaatst in Nederland.

Het mag duidelijk zijn dat het overgrote deel van dit aantal op bedrijfsgebouwen of in zonnevelden is geplaatst. Bedrijven maken werk van verduurzaming en het compenseren van CO2 uitstoot. Dat is niet alleen goed voor de energietransitie maar ook voor de werkgelegenheid. In Nederland is de hoeveelheid voltijdsbanen in de zonnesector tussen 2010 en 2017 meer dan verviervoudigd. In 2019 zal de werkgelegenheid in de zonne-energie zijn toegenomen naar vijftienduizend.