WW-uitkeringen in bouwsector sterk gedaald in juni 2017

In juni 2017 is het aantal WW-uitkeringen aanzienlijk afgenomen ten opzichte van dezelfde maand in 2016. Het aantal WW-uitkering in juni 2017 lag 15 procent lager dan juni 2016 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er blijken grote verschillen tussen de bedrijfssectoren als het gaat om het aantal werkzoekenden met een WW-uitkering. Vooral in de bouwsector is WW-uitkeringen bovengemiddeld afgenomen. Bij bouwbedrijven is ten opzichte van een jaar geleden het aantal WW-uitkeringen met bijna 43 procent afgenomen aldus het CBS.

Naast de bouwsector daalde ook in bijna alle andere sectoren het aantal nieuwe uitkeringen. Het aantal nieuwe uitkeringen daalde echter bovengemiddeld bij bouwbedrijven en grootwinkelbedrijven. De bankensector liet echter ene andere tendens zien hier nam het aantal WW-uitkeringen niet af maar steeg deze juist met 19 procent. In deze sector kwamen er juist nieuwe WW-uitkeringen bij ten opzichte van 2016.

Werkgelegenheid in de bouwsector
Het is al maanden duidelijk dat het goed gaat met de werkgelegenheid in de bouw. Veel bouwbedrijven hebben het in 2016 en in 2017 steeds drukker gekregen. Dit zorgt voor een kettingreactie op de markt. Naast timmermannen en metselaars is er bijvoorbeeld ook steeds meer behoefte ontstaan aan elektromonteurs en installatiemonteurs. Veel bedrijven in de bouw en installatietechniek zetten vacatures voor deze functies open. Uitzendbureaus krijgen daarnaast ook steeds vaker vacatures van deze technische bedrijven en bouwbedrijven.

VCU uitzendbureaus
Technische uitzendbureaus die VCU gecertificeerd zijn kunnen rekenen op een enorme toestroom aan vacatures van hun opdrachtgevers. Er is echter weinig geschikt beschikbaar personeel te vinden op de arbeidsmarkt. Het meeste personeel dat een VCA basis of een VCA Vol heeft behaald is al aan het werk. Juist deze veiligheidscertificaten vormen een belangrijke basis voor het werken in de bouw en de techniek. Daarom leggen veel bedrijven en uitzendbureaus de nadruk op het in bezit zijn van VCA. Als een kandidaat niet in bezit is van dit veiligheidscertificaat houdt een verdere sollicitatieprocedure vaak al op.

Persoonlijke ontwikkeling
Uiteraard zijn diploma’s en werkervaring verder bepalend voor de werkzaamheden die de desbetreffende sollicitant mag uitvoeren op de bouw. De eisen aan bouwpersoneel zijn wegens krapte op de markt al aanzienlijk naar beneden bijgesteld bij uitzendbureaus en bouwbedrijven. Nu krijgen ook jongere krachten de mogelijkheid om een vak te leren in de bouw en installatietechniek. Dit zorgt er voor dat het arbeidspotentieel in de techniek voor de toekomst alleen maar toeneemt. Zowel uitzendbureaus als reguliere werkgevers nemen de rol van opleider op zich in de techniek en de bouw.