WRR: basisbaan voor werklozen in plaats van uitkering

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) heeft in een advies aan de overheid benoemd dat er geïnvesteerd moet worden in basisbanen voor werklozen. Een basisbaan zou effectiever zijn dan een uitkering voor werklozen. De WRR is een belangrijk adviesorgaan van de overheid en heeft woensdag 15 januari 2020 een rapport gepubliceerd waarin dit advies is uitgewerkt. Werk is volgens de WRR een belangrijk aspect van de samenleving. Voor mensen is het goed dat ze een onderdeel vormen en blijven vormen van de maatschappij. Een uitkeringspositie is niet goed voor mensen die een bijdrage willen leveren aan de samenleving.

Op dit moment gaat het goed met de werkgelegenheid in Nederland. Desondanks kunnen ongeveer een miljoen Nederlanders geen werk vinden in 2020. Deze groep zou echter wel graag willen werken aldus de WRR. Om die reden is het volgens deze instantie belangrijk om een basisbaan in te voeren. Deze basisbaan zou de werkzoekende werklozen een mogelijkheid bieden om toch te werken. Het welzijn en de gezondheid van mensen wordt door het hebben van een baan bevorderd. Bovendien zorgt een baan ook voor meer sociale samenhang.