WOZ waarde in 2021 gemiddeld 9 procent gestegen in Nederland

In 2021 is de WOZ-waarde van woningen met gemiddeld 9 procent gestegen. Dit bericht werd dinsdag 25 januari 2022 bekend gemaakt door de meldt Vereniging Eigen Huis (VEH). Het bericht is gebaseerd op cijfers van de Waarderingskamer. Dit is het orgaan dat toezicht houdt op de door gemeenten vastgestelde waarden. De WOZ-waarde is een belangrijk gegeven. Op deze waarde bepalen gemeenten de hoogte van de onroerendezaakbelasting (ozb). Dit jaar zijn de heffingen gemiddeld genomen minder hard gestegen dan vorig jaar.

Voor het bepalen van de onroerendezaakbelasting gaan gemeenten in Nederland eerst vaststellen wat de huizen waard zijn in de desbetreffende gemeente. Omdat de huizenprijzen al geruime tijd gestegen zijn hebben gemeenten ook hogere waardes voor woningen bepaald. De WOZ-waardes stijgen dus mee op basis van de ontwikkelingen op de woningmarkt. Gemeenten hebben echter de extreme prijsstijging van de afgelopen periode niet meegenomen. Dat komt omdat gemeenten kijken naar de geschatte waarde voor woningen een jaar geleden.

Dit jaar is een woning in Nederland gemiddeld 316.000 euro waard voor de gemeentelijke belastingen. Een jaar geleden was deze gemiddelde waarde nog op 290.000 euro vastgelegd. De gemiddelde verkoopprijs voor woningen is echter veel hoger. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster is de gemiddelde prijs die voor een woning werd betaald ongeveer 400.000 euro. Dat geeft natuurlijk wel een vertekenend beeld. De werkelijke waarde van woningen is in Nederland niet gemiddeld dat bedrag. De hoge verkoopprijs van woningen is puur gekoppeld aan de huidige marktontwikkelingen waarbij er sprake is van een laag aanbod aan woningen en een grote vraag.