Wordt de subsidie afgebouwd voor huishoudens met zonnepanelen vanaf 2023?

Het antwoord op bovenstaande vraag is nog steeds onduidelijk. De overheid heeft al meerdere keren voorzichtig aangegeven dat er nagedacht wordt over het afschaffen van subsidie op zonnepanelen. Het afbouwen van de subsidie zou mogelijk vanaf 2023 plaatsvinden. Het is goed mogelijk dat het afbouwen van zonnepaneelsubsidie langer duurt dan eerder werd aangegeven. Dan is het voor veel mensen ook op een later moment aantrekkelijk om zonnepanelen te plaatsen. Toch zou het wel de ontwikkeling van zogenaamde thuisbatterijen vertragen.

In de toekomst zijn thuisbaterijen wel belangrijk. In deze batterijen kan men duurzame stroom opslaan zodat deze niet van het energienet hoeft te worden gehaald als er een bepaalde periode minder zon op de zonnepanelen schijnt. Door thuisbaterijen wordt het energienet minder belast maar worden woningen ook zelfstandiger op het gebied van energie. Woningen kunnen dan zelf energie opwekken, opslaan en gebruiken op het moment wanneer dat nodig is. Na de val van het kabinet werd de salderingsregeling controversieel verklaard. Dat betekent dat op dit moment de salderingsregeling nog niet afgeschaft kan worden.

Een nieuwe regering zal zich over de salderingsregeling moeten gaan buigen. Op dit moment is er nog geen nieuw kabinet gevormd. Er is zelfs nog niet eens een formatie gestart. Dat zorgt er voor dat het aanpassen van de salderingsregeling waarschijnlijk in 2023 nog niet gedaan kan worden. Het afschaffen van de salderingsregeling vereist namelijk een aanpassing in de slimme meters. Deze meters zijn nodig om te registreren hoeveel elektrische stroom door een woning wordt opgewekt. Deze installatie en instelling van slimme meters kost tijd en moet bovendien ook voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar zijn om dit werk uit te kunnen voeren.