Woningprijzen liggen in november 2019 ongeveer 42 hoger dan 2013

In de maand november 2019 lagen de woningprijzen gemiddeld 42 procent hoger ten opzichte van 2013.Dat hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster bekend gemaakt op vrijdag 20 december 2019. Deze prijsontwikkeling is fors maar verklaarbaar. In 2013 kwam de woningmarkt in Nederland in een diep dal terecht. De prijzen van woningen lagen toen historisch laag. Vanaf dat jaar is de woningmarkt langzaam maar zeker omhoog geklommen. Er werden meer woningen verkocht en de prijzen van woningen gingen ook omhoog. Toch kan de woningmarkt niet tot het oneindige door blijven groeien. Vraag en aanbod zijn belangrijke voorwaarden in de marktwerking. Deze moeten goed op elkaar afgestemd zijn om een nieuwe groei te realiseren in de verkoop.

In 2019 is het aanbod aan woningen omlaag gegaan en zijn de woningprijzen gestegen. Het gevolg is dat er minder mensen zijn die een woning kunnen kopen. Als minder mensen een woning kunnen aanschaffen heeft dat een effect op de vraag. Het is daarom niet verwonderlijk dat er in 2019 minder woningen zijn verkocht maar dat de woningprijzen nog wel wat hoger liggen dan 2018. Langzaam maar zeker komt de woningmarkt op slot. Als dat gebeurd zullen de woningprijzen weer gaan dalen. Dat is een kwestie van een paar maanden tijd. Vermoedelijk komt de omkeer op de woningmarkt in 2020 op gang en zal deze doorzetten tot 2021.