Woningcorporaties, Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond voor behoud subsidie zonnepanelen in 2023

De subsidie voor zonnepanelen wordt momenteel ter discussie gesteld in de Tweede Kamer. De overheid wil de subsidie op het plaatsen van zonnepanelen afschaffen. Dit vinden verschillende organisaties een zeer onverstandig besluit. Onder andere Vereniging Eigen Huis, de Woonbond, woningcorporatiekoepel Aedes en de Consumentenbond hebben aangegeven dat de subsidie op zonnepanelen pas kan verdwijnen zodra er een concreet alternatief wordt geboden. De organisaties hebben in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat het ontbreken van een subsidie op zonnepanelen er straks voor kan zorgen dat bepaalde huishoudens geen zonnepanelen meer kunnen plaatsen. Het zou daarbij gaan om huishoudens die in de lage inkomens klasse vallen. Deze huishoudens zouden het plaatsen van zonnepanelen zonder subsidie niet of nauwelijks kunnen betalen. Daarnaast zouden deze huishoudens wegens het ontbreken van zonnepanelen ook in de toekomst een hoge energierekening moeten betalen.

Ze kunnen immers niet zelf stroom opwekken en zijn hiervoor dus afhankelijk van energieleveranciers die de afgelopen tijd de prijzen van stroom fors hebben verhoogd. Desondanks wil de overheid de zogenoemde salderingsregeling vanaf 2025 stapsgewijs afbouwen. Op dit moment ontbreekt echter voldoende politieke steun voor dit plan. Er wordt deze week door de Kamer een debat gehouden over de afbouw van de salderingsregeling. Deze regeling is gunstig voor huishoudens die zonnepanelen hebben en meer stroom opwekken dan ze verbruiken. Het overschot aan elektriciteit kan namelijk teruggeleverd worden op het net waarvoor ze een vergoeding ontvangen. Via de salderingsregeling kunnen de huishoudens aan het eind van het jaar de zelf opgewekte stroom verrekenen met de stroom die ze van het net hebben afgenomen. De salderingsregeling is een groot succes. Mede door deze regeling heeft inmiddels een op de vijf huishoudens in Nederland zonnepanelen.