Woningcorporaties maken hogere kosten door Woningwet in 2017

Woningcorporaties zijn organisaties die woningen laten bouwen daarom spreekt men ook wel van woningbouwcorporaties. Naast het laten bouwen van woningen beheren woningbouwcorporaties ook woningen en verhuren ze deze. Hierdoor zijn deze corporaties belangrijke spelers op de woningmarkt. De activiteiten en plannen van de woningbouwcorporaties zorgen er tevens voor dat de woningmarkt aantrekt en dat er meer nieuwbouwplannen worden gerealiseerd. Dit is ook gunstig voor bouwbedrijven die meer nieuwbouwwoningen kunnen bouwen maar ook renoveren. Kortom woningcorporaties zijn een belangrijke factor in de volkshuisvesting van Nederland.

Nieuwe Woningwet
Het is natuurlijk mooi dat de woningbouwcorporaties een belangrijke rol vervullen in de woningsector maar deze rol zorgt ook voor verantwoordelijkheden. De woningcorporaties hebben namelijk te maken met de regels uit de nieuwe Woningwet. Dit vereist ook een bepaalde administratie en deze administratiekosten blijken hoog uit te vallen. De gezamenlijke administratiekosten die voortvloeien uit de nieuwe Woningwet lopen op tot 90 miljoen euro. Dat bedrag is drie keer zo hoog als het bedrag dat woningcorporaties betaalden voordat de nieuwe Woningwet werd ingevoerd.

Aedes
Bovenstaande informatie komt naar voren uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Aedes. De organisatie Aedes is de vereniging van woningcorporaties in Nederland. De organisatie vind het goed dat de nieuwe Woningwet is ingevoerd en beaamt dat het belangrijk is dat er een goede controle en een duidelijk toezicht wordt gehanteerd. Aedes-voorzitter Marnix Norder vindt het echter wel zinloos dat er een wildgroei aan regels ontstaat. De administratiekosten van woningcorporaties lopen daardoor heel hoog op. Dat zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat er minder geld beschikbaar is. Dat geld zou bijvoorbeeld ook besteed kunnen worden aan de bouw van nieuwe woningen of aan het verduurzamen van bestaande woningen van woningcorporaties.

Waardebepaling woningen
Door de nieuwe Woningwet moeten woningcorporaties bijvoorbeeld op zes verschillende manieren de waarde van hun woningen bepalen. Dit zou voor woningcorporaties gezamenlijk een administratieve kostenpost opleveren van ruim 25 miljoen euro. Norder noemt dit totaal onnodige kosten. Volgens hem moet één keer de waarde bepalen van een woning voldoende zijn. Aedes heeft nu zestien voorstellen ingediend om de administratiekosten met 28 miljoen te verlagen voor woningcorporaties.