Woningbouw mogelijk in de knel door val van kabinet in juli 2023

De overheid heeft de afgelopen tijd meerdere pogingen ondernomen om de woningbouw te stimuleren maar dit was eigenlijk allemaal zonder succes. Er worden in Nederland veel te weinig woningen gebouwd om aan de vraag vanuit de woningmarkt te voldoen. Hierbij moet men echter wel rekening houden met het feit dat de vraag naar nieuwe woningen niet in alle regio’s even groot is. Zo is er ook sprake van krimpregio’s waar de vraag naar woningen en het aanbod aan woningen veel meer in balans is. Toch kan men landelijk de conclusie trekken dat er meer vraag is naar nieuwe woningen dan aanbod. Omdat de regering is gevallen lijkt aan deze ontwikkeling de komende tijd weinig te veranderen. Nederland heeft opnieuw een demissionair kabinet waardoor verder weinig kan ondernomen om de woningbouw daadwerkelijk er bovenop te helpen.

Niet alleen woningcorporaties, woningzoekers en bouwbedrijven vrezen dat de woningbouw in de knel komt ook veel bedrijven die verbonden zijn aan de inrichting of installatie van woningen zullen de gevolgen gaan merken. De vraag naar woningen is groot maar er wordt veel te weinig gebouwd. Er is een gebrek aan bouwlocaties en er zijn zeer strenge regels waaronder stikstofregels. Al deze factoren werken als een belemmering op de bouw van nieuwe woningen. Vereniging Eigen Huis (VEH) is van mening dat de problemen op de woningmarkt de komende tijd nog wel groter zouden kunnen worden. Er kunnen nu geen beslissingen worden genomen door de regering. De regering is namelijk demissionair dat betekent dat ze geen grote beslissingen kunnen nemen. De problemen op de woningmarkt worden net als andere belangrijke problemen in Nederland nu doorgeschoven naar een nieuwe regering.