Windturbineproducenten in moeilijkheden door hoge grondstofprijzen in 2021

De vraag naar windturbines is de afgelopen tijd toegenomen. Dat is niet verwonderlijk want op steeds meer locaties worden grote windmolenparken gebouwd. De materialen die nodig zijn voor de productie van windturbines zijn echter ook in andere sectoren nodig. Dat maakt duidelijk dat er een steeds groter tekort ontstaat aan grondstoffen. De grondstofprijzen nemen toe en dat maakt het ook voor producenten van windturbines heel lastig om winstgevend te zijn. Dit hebben een aantal producenten van windturbines benoemd bij het bekendmaken van hun kwartaalcijfers.

Duurzame energie

Wereldwijd is de focus meer komen te liggen op duurzame energie. Verduurzaming en duurzame energie zijn belangrijke politieke speerpunten geworden. Regeringsleiders maken er bijna een wedstrijd van om zo hard mogelijk te roepen hoe duurzaam ze willen worden. Inderdaad lijkt het niet te gaan om hoe duurzaam landen zijn maar vooral hoe duurzaam ze willen worden in de toekomst. Dat zorgt voor veel mooie deadlines die door de media bijna één op één worden overgenomen in hun artikelen. Daarbij wordt vaak niet de kanttekening geplaatst of bepaalde doelstellingen wel haalbaar zijn of niet. Zo is het ook met het plaatsen van windturbines.

Tekort aan materiaal

Hoeveel windturbines met ook plaatst er zal altijd rekening moeten worden gehouden met de beschikbaarheid van materialen, de productietijd en natuurlijk de locatie. Daarbij komt dat men bij de ingebruikname van windmolens ook rekening moet houden met de afhankelijkheid van windkracht. Als er te weinig wind staat om voldoende elektrische stroom op te wekken voor de stroomvoorziening dan heeft dat direct een effect voor bedrijven en burgers. Daarom moet er altijd een vangnet aanwezig zijn van alternatieve energiebronnen. Vaak betekent dit dat er nog steeds aardgas of zelfs steenkool moet worden verbrand om elektrische stroom op te wekken. Het overstappen van fossiele energie naar volledig duurzame energiebronnen is dus niet zou eenvoudig als het lijkt.

Windturbineproducenten

Dat weten ook de windturbineproducenten. Siemens Gamesa is de grootste turbinemaker in de wereld maar leed het afgelopen boekjaar, dat tot en met september liep, een verlies van 627 miljoen euro. Dat verlies komt bovenop het nettoverlies van 918 miljoen euro dat het bedrijf in de twaalf maanden daarvoor had geleden. Vooral staal is de afgelopen tijd steeds duurder geworden. Staal en aluminium zijn belangrijke grondstoffen voor de productie van windturbines. Siemens Gamesa is een  Spaans-Duits concern en heeft aangegeven dat het economische herstel er voor heeft gezorgd dat er een grote toename was in de vraag naar staal. Verder zijn ook bepaalde onderdelen schaars geworden merkt de producent op. Het Deense concern Vestas heeft echter ook te maken met deze problemen.