Wie is verantwoordelijk voor de ziektekosten van uitzendpersoneel?

Woensdagavond 27 november 2013 verscheen er op het NOS-journaal een korte rapportage over de ontwikkelingen omtrent de Ziektewet. Tijdens deze rapportage werd ingegaan op de risico’s voor een bedrijf die verbonden zijn aan ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers. Door deze rapportage ontstond onduidelijkheid over wie nu daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de ziekte van uitzendkrachten wanneer deze worden ingeleend door een bedrijf. Is in die situatie nu de inlener verantwoordelijk of het uitzendbureau?

Wie betaald de ziektekosten van uitzendkrachten?
In het nieuws van de NOS werd ten onrechte de indruk gewekt dat inlenende bedrijven door de vernieuwing van de Ziektewet in 2014 verantwoordelijk worden gehouden voor de financiële risico’s die zijn verbonden aan de ziekte en arbeidsongeschiktheid van uitzendkrachten. Dit is onjuist volgens de Algemene Bond Uitzendondernemingen ABU . Het gaat er bij de beoordeling van het risico om wie het loon aan de uitzendkracht betaald. Uitzendkrachten zijn formeel in dienst bij een uitzendbureau. Daarom is een uitzendbureau verantwoordelijk voor het doorbetalen van de uitzendkracht tijdens de ziekte periode. Een bedrijf is verantwoordelijk voor het doorbetalen van loon bij ziekte wanneer het bedrijf zelf een rechtstreeks een medewerker op basis van een tijdelijk of onbepaald dienstverband heeft aangenomen. Dit risico word door de uitzendonderneming overgenomen wanneer de uitzendkracht via een uitzendbureau bij een bedrijf word ingeleend.

Hoe groot is het risico voor een bedrijf?
De ABU bracht als reactie op de NOS rapportage naar buiten dat bedrijven grote risico’s lopen wanneer ze zelf medewerkers tijdelijke contracten bieden. De loonsom waarvoor werkgevers verantwoordelijk zijn bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van medewerkers is € 300.000. Ook na afloop van het contract is de (voormalig) werkgever verplicht om de werknemer gedurende de ziekte of arbeidsongeschiktheid door te betalen. Dan moet er natuurlijk wel sprake zijn van een doorlopende ziekmelding. Het bedrijf moet twee jaar ziekte doorbetalen en is verantwoordelijk voor tien jaar lang Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten oftewel WGA.

Hoe groot is het risico voor uitzendbureaus?
Uitzendbureaus dragen dezelfde risico’s als bedrijven. Wanneer uitzendkrachten ziek worden is een uitzendbureau ook verplicht om twee jaar ziekte door te betalen. Ook de tien jaar WGA zijn voor uitzendbureaus precies hetzelfde. Een uitzendbureau draagt dit risico wanneer een uitzendkracht bij een bedrijf te werk word gesteld. Een bedrijf kan met inschakeling van een uitzendbureau de financiële risico’s overdragen die verbonden zijn aan de ziekte van een medewerker.

Reactie van de uitzendbranche
Het betreft op dit moment nog een wetsvoorstel. De ABU heeft samen met de VNO/MKB en AWVN haar ongenoegen geuit over dit voorstel. Ook werkgevers zijn niet gerust bij deze wetsontwikkelingen. Werkzoekenden die te kampen hebben met gezondheidsproblemen hebben door de aanpassingen aan de Ziektewet een verminderde kans om werk te vinden. De overheid bespaard dan echter wel geld in de ziektekosten maar zal ook merken dat bepaalde medewerkers moeilijk uit een uitkeringspositie kunnen worden gehaald.

Uitzendbureaus zullen daarnaast naar mogelijkheden zoeken om de kosten die aan het ziekterisico verbonden zijn door te berekenen aan klanten. Hierdoor zal het uurtarief van uitzendkrachten waarschijnlijk stijgen. Bedrijven betalen daardoor meer voor uitzendkrachten zonder dat de kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden van uitzendkrachten toenemen.

Reactie van Technisch Werken
Het wetsvoorstel zal vermoedelijk averechts werken voor de arbeidsmarkt. Juist de arbeidskrachten die afhankelijk zijn van uitzendbureaus zullen moeilijkheden ondervinden om aan een baan te komen. De overheid wil natuurlijk de kosten beperken van ziekte-uitkeringen. Dat is begrijpelijk want de kosten voor de gezondheidssector zijn enorm. Toch is het niet verstandig om deze rekening door te schuiven naar uitzendbureaus en andere bedrijven. Deze partijen zullen er namelijk voor moeten zorgen dat de risico’s zoveel mogelijk worden beperkt. Met name malafide uitzendbureaus zullen naar slinkse manieren zoeken om deze risico’s geheel af te schuiven op de uitzendkracht of andere partijen. Professionele uitzendbureaus zullen ook de mazen van de wet opzoeken. Daarnaast zullen bedrijven en uitzendbureaus van te voren een helder beeld eisen van een sollicitant over diens medische status. Dit tast de privacy van een werkzoekende aan. Kortom een slecht plan met grote gevolgen voor de arbeidsmarkt.