Wettelijk minimumloon voor werknemers met arbeidsbeperking vanaf 2017?

Staatssecretaris van Ark heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer hierin geeft ze aan dat ze “koerst” op het wettelijk minimum loon (wml) voor mensen die werken terwijl ze een arbeidsbeperking hebben. De coalitie wil er voor zorgen dat er steeds meer mensen met een arbeidsbeperking worden betrokken bij het arbeidsproces. Er worden door de overheid verschillende maatregelen getroffen om de arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten of mensen met een arbeidsbeperking te verhogen.

Loonkostensubsidie of loondispensatie?
Werkgevers die een werknemer met een arbeidshandicap of arbeidsbeperking in dienst hadden konden hiervoor loonkostensubsidie ontvangen. Deze loonkostensubsidie voor werkgevers die een arbeidsgehandicapte in dienst hebben zal worden geschrapt. Werkgevers zullen hierdoor nog maar een deel van het loon van de arbeidskracht met arbeidsbeperking hoeven te betalen. In plaats van de loonkostensubsidie wordt de mogelijkheid voor loondispensatie ingevoerd. In dat geval zullen de gemeenten een aanvulling geven op het salaris. Daarbij zal worden gekeken naar de loonwaarde of de verdiencapaciteit van de desbetreffende arbeidskracht die de beperking heeft. Desondanks zijn er veel zorgen over deze gang van zaken. Verschillende mensen zijn bang dan werknemers met een arbeidsbeperking minder dan het wettelijk minimumloon zullen krijgen door de aangepaste regels.

Van Ark geeft echter aan dat ze koerst op het minimumloon. Werknemers met een arbeidshandicap moeten meer geld aan werk overhouden dan de hoogte van een uitkering. Werknemers met een arbeidsbeperking die bijvoorbeeld een contract hebben voor vijf uur per week zullen aan het einde van de maand meer geld moeten ontvangen dan mensen die alleen in de bijstand zitten en daarvoor geen tegensprestatie doen. Werknemers uit dezelfde doelgroep die nog meer werken zullen dus ook meer moeten verdienen.