Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 worden de bedragen van het wettelijk minimumloon in Nederland verhoogd. Per jaar wordt tweemaal de hoogte van het wettelijk minimumloon vastgesteld. Dit gebeurd op 1 januari en op 1 juli. het minimumloon wordt aangegeven in een bruto bedrag of bruto bedragen. De verhoging van het minimumloon is van toepassing op het loon voor werknemers van 22 jaar en ouder. Voor werknemers onder deze leeftijdsgrens is het minimumjeugdloon van toepassing. De informatie in de volgende alinea is van toepassing op werknemers die 22 jaar of ouder zijn.

Verhoging minimumloon per 1 juli 2017
Het minimumloon van werknemers wordt in Nederland per 1 juli 2017 aangepast. Het percentage van de loonsverhoging voor het minimumloon is 0,89%. Bij een volledig dienstverband bedraagt het minimumloon per 1 juli 2017:

  • minimum maandloon: € 1.565,40
  • minimum weekloon: € 361,25
  • minimum dagloon: € 72,25

Inschaling werknemers
Vanaf 1 juli moet iedereen die het minimumloon verdient of gaat verdienen minimaal uitbetaald worden op basis van bovenstaande salarisrichtlijnen. Het is echter niet toegestaan om elke werknemer op basis van het minimumloon in te schalen. De collectieve arbeidsovereenkomst van de sector waar een bedrijf toe behoort is meestal voorzien van een duidelijke salaristabel. Deze salaristabel biedt een duidelijke indeling die gebaseerd is op het opleidingsniveau en dienstjaren van werknemers. De cao dient door bedrijven te worden gehanteerd bij de inschaling van zowel de werknemer als de toekomstig werknemer of sollicitant.

Inlenersbeloning
Ook uitzendbureaus moeten zich aan het wettelijke minimumloon houden en aan de cao van de inlener als het gaat om de inschaling van de uitzendkracht of flexkracht. Dit is wettelijk vastgelegd in de wet werk en zekerheid die ook wel de nieuwe flexwet wordt genoemd. Het inschalen van uitzendkrachten op basis van de beloningsmethodieken van de inlener noemt men in de praktijk het hanteren van de inlenersbeloning. Uitzendbureaus moeten deze inlenersbeloning hanteren als ze werknemers ter beschikking stellen bij opdrachtgevers.

De cao’s van opdrachtgevers kunnen echter verschillen daarom moeten uitzendbureaus van te voren goed navraag doen naar het soort cao waaronder het bedrijf valt dat de vacature heeft uitgezet bij de uitzendonderneming. Uitzendbureaus worden onder andere door de Stichting Normering Arbeid (SNA) gecontroleerd op de naleving van de wet als het gaat om het betalen van uitzendkrachten en het betalen van de wettelijk opgelegde loonbelastingen en afdrachten.