Wet werk en zekerheid (Wwz) ontaard in een loopgravenoorlog in 2015?

Op woensdag 13 mei 2015 werd een interview in het Financieele Dagblad gepubliceerd waarin bestuurslid Chris Heutink van uitzendorganisatie Randstad zijn visie geeft op de arbeidsmarkt. Hierbij kwamen verschillende onderwerpen aan de orde zoals de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) en de mogelijkheden van uitzendkrachten om een hypotheek te kunnen afsluiten bij een hypotheekverstrekker. Over de Wet werk en zekerheid zegt Heutink dat er een discussie ontstaat over flexwerkers op de arbeidsmarkt. Deze discussie dreigt volgens hem te ontaarden in een ‘loopgravenoorlog tussen voor- en tegenstanders van flexwerk. Volgens Heutink moet men “eerst maar eens beginnen met de uitvoering van die wet”.

Wet werk en zekerheid
De Wet werk en zekerheid gaat in per 1 juli 2015. De doelstelling van deze wet is het bieden van meer zekerheid aan werknemers. In de wet zijn verschillende regels opgenomen waaronder de beperking van het bieden van tijdelijke contracten. Ook de transitievergoeding is in de Wet werk en zekerheid vastgelegd. De transitievergoeding moet door de werkgever worden betaald als hij na een twee jaar dienstverband het contract van de werknemer niet verlengd. De equal pay regeling is eveneens ingevoerd. Deze regeling is al sinds het begin van 2015 van kracht. Equal pay houdt in dat uitzendkrachten en andere flexwerkers minimaal hetzelfde loon moeten verdienen als werknemers die rechtsreeks in dienst zijn bij het inlenende bedrijf. Met de Wet werk en zekerheid en alle regels die daaraan verbonden zijn wil de overheid de arbeidsmarkt voor flexwerkers hervormen en verbeteren.

Reactie van Technisch Werken
De Wet werk en zekerheid heeft voor flink wat opschudding op de arbeidsmarkt gezorgd. Voor- en tegenstanders van deze wet bevechten elkaar met argumenten. Als we nauwgezet kijken naar de voordelen van deze wet dan zijn er nauwelijks een paar op te noemen. De werkgevers zijn niet blij met de wet en zullen er in veel gevallen alles aan doen om aan de betaling van de transitievergoeding te ontkomen. Daarnaast zullen werkgevers meestal niet eerder een vast contract verstrekken dan voorheen.

Werkgevers zullen werknemers na een periode van bijna twee jaar dienstverband eerst laten vertrekken om vervolgens na een half jaar dezelfde werknemers weer in dienst te nemen. Voor werknemers is deze handelswijze niet gunstig. Men probeert doormiddel van een meldpunt dit soort situaties in kaart te brengen en te voorkomen maar de praktijk leert dat dit nauwelijks effect heeft. Met de Wet werk en zekerheid houdt de overheid eenvoudigweg te weinig rekening met de belangen van een werkgever.

Daarnaast is het zo dat flexwerk juist heel belangrijk is voor de Nederlandse maatschappij. De uitzendbranche wordt ook wel de graadmeter genoemd voor de Nederlandse economie. Dit komt doordat de effecten van de economie in deze sector het duidelijkste naar voren komen. Als het goed gaat met de economie worden over het algemeen eerst flexwerkers ingezet alvorens er rechtstreekse contracten worden geboden. Als het slecht gaat met de economie worden meestal eerst de uitzendkrachten opgezegd voordat het rechtstreekse personeel wordt ontslagen.

Flexwerk is belangrijk voor de economie. Bedrijven kunnen meestal niet meteen contracten verstrekken omdat de ontwikkelingen in productie grillig verlopen. Ze moeten voortdurend inspringen op de wensen van klanten die orders plaatsen. Daarvoor kan men eenvoudigweg geen vast personeel opschakelen. Men zal dus tijdelijke krachten moeten inzetten om de pieken en dalen in de productie op te vangen. Daarvoor zijn uitzendbureaus en detacheringsbureaus de ideale oplossing. De overheid moet de uitzendbranche leren te waarderen.