Wet Werk en Zekerheid maakt ontslaan van medewerkers moeilijker

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) dat was de oplossing die minister Lodewijk Asscher had ingevoerd als antwoord op de problemen op de arbeidsmarkt en het arbeidsrecht.  De Wet Werk en Zekerheid ging van kracht in de zomer van 2015. Sinds de invoering van de WWZ is er bijna alleen maar kritiek op de wet geuit. De wet is eigenlijk niet positief in het nieuws geweest. De Wet Werk en Zekerheid moest er voor zorgen dat werknemers die niet functioneren sneller konden worden ontslagen en dat bedrijven ook in andere situaties sneller afscheid kunnen nemen van werknemers.

De wet heeft het ontslaan van werknemers in de praktijk helemaal niet makkelijker gemaakt. Dit beweert arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen bij BNR. De heer Van Gelderen heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop ontslagaanvragen worden behandeld op basis van de nieuwe wet. Uit het onderzoek komt naar voren dat rechters veel kritischer persoonlijke ontslagaanvragen toetsen sinds de invoering van de WWZ. Werkgevers moeten daarom veel meer inspanningen verrichten als ze een werknemer willen ontslaan. Het ontslagdossier over een werknemer moet veel beter op orde zijn om iemand daadwerkelijk te kunnen ontslaan.

Dit is voor veel werkgevers inpannend en tijdrovend.  Volgens Van Gelderen zorgt dit er voor dat er in de praktijk steeds vaker wordt geschikt tussen werkgever en werknemer. Het ontslaan van werknemers blijkt sinds de invoering van de WWZ helemaal niet goedkoper en makkelijker te zijn vergeleken met de situatie voordat de WWZ van kracht ging in Nederland.

Reactie van Technisch Werken

De werkgevers, de werknemers, uitzendbureau’s en arbeidsrechters hebben het allemaal niet makkelijker gekregen met de Wet Werk en Zekerheid. Het ontslaan van werknemers wordt moeilijker en de transitievergoeding zorgt in combinatie met het moeilijker ontslaan alleen maar voor minder vaste contracten. Flexibel werken is daardoor nog flexibeler geworden en vast werk nog vaster. Dat is precies het omgekeerde resultaat dan het doel waar de wet voor werd opgericht.  Dat is op zich wel een teleurstelling.  De wet werk en zekerheid kan maar beter helemaal de prullebak in om plaats te maken voor een wet die wel werkt. Er is al genoeg schade aangebracht door de WWZ.