Wet werk en zekerheid discussiepunt kabinetsformatie 2017

De Wet werk en zekerheid is al geruime tijd onderwerp van discussie voor verschillende politieke partijen maar ook voor verschillende spelers op de arbeidsmarkt.  Eigenlijk is niemand tevreden over de wet Wwz. Geen wonder dat deze wet een onderwerp van discussie vormt bij de formatie van het nieuwe kabinet. De Wet werk en zekerheid moet verdwijnen of worden aangepast maar hoe? De meningen hierover zijn verdeeld.

Arbeidsmarkt

Feit blijft dat het nieuwe kabinet een aantal maatregelen zal moeten nemen die goed zijn voor de arbeidsmarkt. De verschillende partijen die aan de onderhandelingen voor het nieuwe kabinet deelnemen zijn het momenteel nog net eens over wat goed is voor de arbeidsmarkt. De meningen van VVD, CDA, D66 en GroenLinks lopen uiteen. Dat maakt het lastig om tot een goede oplossing te komen.

Wwz aanpassen

Dat de Wet werk en zekerheid (Wwz) in huidige vorm niet functioneert is duidelijk.  In deze wet zijn bijvoorbeeld het ontslagrecht en de regels rondom flexwerk heregeld. Het doel van de Wwz was het versterken van de positie van flexwerkers op de arbeidsmarkt en het vergroten van de kans op een vast contract voor deze groep. In de praktijk blijkt de wet echter eerder het tegenovergestelde te bereiken. Alle vier de partijen willen iets aan de Wet werk en zekerheid doen. Ook zij merken dat er vanuit de samenleving veel klachten over de wet binnenkomen. De VVD, die met de PvdA het vorige kabinet heeft gevormd waarin de Wwz werd ingevoerd, wil zelfs deze wet helemaal afschaffen.  D66 wil het ontslagrecht aanpassen en versoepelen.  Ook het CDA en GroenLinks willen aanpassigen alleen verschillen die onderling. Daardoor is nog steeds niets duidelijk over de vorm van de Wet werk en zekerheid in de toekomst.