Wet DBA had negatief effect voor 122.000 zzp’ers in 2016

In 2016 hadden 122.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) de negatieve effecten gemerkt van de wet DBA. De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, beter bekend als de wet DBA, werd in Nederland ingevoerd om schijnconstructies tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers tegen te gaan. De wet schrijft voor dat bedrijven modelovereenkomsten moeten gebruiken waarmee hun onderlinge werkverhouding duidelijk kan worden aangetoond. Als een bedrijf de modelovereenkomst op orde heeft en daar in de praktijk ook naar handelt  dan kan de werkrelatie niet achteraf als een verkapt dienstverband worden beschouwd. Als dat het geval zou zijn dan zal het bedrijf in kwestie een naheffing van de belastingdienst kunnen ontvangen plus een boete.

Werkgevers willen uiteraard geen boeten en zitten ook niet te wachten op een naheffing. Ze willen daarom niet dat de werkrelatie met de zzp’er achteraf als een verkapt dienstverband kan worden beschouwd. Omdat de nieuwe wet DBA veel onduidelijkheden biedt zijn veel werkgevers onzeker over het inzetten van zzp’ers op klussen. In plaats daarvan kiezen ze dikwijls voor andere oplossingen. Hierdoor liep ongeveer twintig procent van de zzp’ers in Nederland een opdracht of zelfs meerdere opdrachten mis. Dit heeft de Kamer van Koophandel (KvK) maandag 13 februari 2017 geconcludeerd na eigen onderzoek.

Bedrijven nemen liever geen zzp’ers meer aan om onzekerheden te vermijden. In plaats daarvan nemen ze uitzendkrachten aan of zetten ze een payrollbedrijf of uitzendbureau in om via die kanalen bepaalde zzp’ers in te lenen. Zo proberen ze de risico’s te beperken of over te dragen op andere partijen zoals intermediairs. Een zzp’er kan ook als uitzendkracht aan de slag en daarbij zijn zzp’ers wel hun zelfstandigheid kwijt. In feite zijn ze dan in dienst bij het uitzendbureau en dat kan ook fiscale gevolgen hebben volgens het KvK.