Werkzoekenden zochten in 2013 lang naar een baan

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde cijfers over de termijn die werkzoekenden nodig hebben om werk te vinden. Hieruit kwam naar voren dat werkzoekenden in 2013 verhoudingsgewijs langer zochten naar een baan dan in 2012. In 2013 zochten werkzoekenden lang naar werk. Van de werkzoekenden zocht 29,1 procent in 2013 langer dan twee jaar naar een betaalde baan. In 2012 zocht 21,5 procent van de werklozen op de arbeidsmarkt langer dan twee jaar naar betaald werk. De verschillen tussen provincies zijn groot. In bepaalde provincies zochten werknemers verhoudingsgewijs lang naar werk. In de provincie Groningen zocht 37 procent van de werklozen langer dan twee jaar naar betaald werk in 2013.

In de provincie Noord-Holland zochten werkzoekenden verhoudingsgewijs minder lang naar een baan. Ongeveer 25,9 procent van de werkzoekenden deed er twee jaar of langer over om een betaalde baan te vinden. Ook provincie Utrecht stond er ten opzichte van andere provincies redelijk voor. In die provincie zocht 26,1 procent van de werkzoekenden  langer dan twee jaar na een baan.

Ten opzichte van de periode voor de crisis waren de percentages langdurig werkzoekenden verhoudingsgewijs hoog in zowel 2013 als 2012. In 2002 was het aantal werkzoekenden dat meer dan twee jaar nodig had om een baan te vinden nog slechts 16 procent ten opzichte van het totale aantal werkzoekenden.

Reactie van Technisch Werken
Het vinden van werk is niet eenvoudig in crisistijd. Het vacatureaanbod is gering en het aantal werkzoekenden is verhoudingsgewijs groot. Met name voor functies die bestemd zijn voor lager geschoold personeel is er veel aanbod aan werkzoekenden op de arbeidsmarkt beschikbaar. Voor veel lager functies nemen bedrijven tegenwoordig personeel aan met verhoudingsgewijs hoge opleidingen. Hierdoor verdringen hoger opgeleide werkzoekenden de lager opgeleide werkzoekenden.

Een andere ontwikkeling is de aarzeling die veel bedrijven in 2012 en 2013 hadden om personeel aan te nemen. Deze aarzeling ontstond door de onduidelijkheid over de productie en de aanvragen die klanten hadden. Het aannemen van personeel zorgt er voor dat bedrijven een financieel risico aangaan. Als het personeel namelijk niet werkt zal het bedrijf er voor moeten zorgen dat het personeel voor de duur van het contract doorbetaald krijgt. Een goed beeld van de productie is daardoor van groot belang. Zonder een goed beeld op dit gebied aarzelen bedrijven om personeel aan te nemen. Soms zetten bedrijven desondanks vacatures online. De onzekerheid zorgt er voor dat bedrijven lang wachten met het aannemen van personeel. Sollicitatieprocedures nemen in crisistijd verhoudingsgewijs veel tijd in beslag. Bedrijven willen er zeker van zijn dat ze een goede werknemer aannemen en dat er voldoende werk is voor de nieuwe werknemer.

Een tussenoplossing is het inschakelen van uitzendbureaus en andere arbeidsbemiddelingsbureaus. Deze bureaus worden vooral inschakelt als de crisis ten einde komt en de economie weer gaat groeien. Daarom worden uitzendbureaus ook wel de graadmeter van de economie genoemd. In 2014 is er een duidelijke groei te merken in de aanvragen van bedrijven voor flexibel personeel. Dit is onder andere merkbaar in de technische sector. Technisch personeel was aan het begin van 2014 nog goed vindbaar op de arbeidsmarkt. Hierdoor konden veel technische uitzendbureaus personeel plaatsen op technisch uitvoerende functies. Voor leidinggevende vacatures en middenkaderfuncties in de techniek was aanzienlijk minder goed personeel te vinden. Bedrijven schakelen voor specialistische technische functies naast technische uitzendbureaus ook bureaus in die zijn gericht op technisch recruitment.

Deze arbeidsbemiddelingsbureaus gebruiken hun eigen netwerk om geschikt technisch personeel te vinden voor hun opdrachtgevers. De opdrachtgevers stellen hoge eisen aan kandidaten. Dit zorgt er voor dat veel kandidaten voor specialistische functies bij bedrijven weggehaald worden. De arbeidsmarkt in de techniek komt weer in beweging en bedrijven zullen er alles aan doen om hoogwaardig technisch personeel aan hun te binden zodat ze niet overstappen naar hun concurrenten.