Werknemers metaal- en technieksector gaan staken in 2021

De vakbond FNV heeft aangegeven dat werknemers van bedrijven in de metaal- en technieksector op “op korte termijn” zullen gaan staken. De stakingen zullen plaatsvinden omdat werkgevers in de metaal- en techniek sector geen reactie hebben gegeven op een ultimatum dat de vakbonden hebben ingesteld. Dit ultimatum is inmiddels verstreken. Er is een duidelijk verschil van inzicht over het loon van de werknemers en ook verschillen de vakbonden van de werkgevers met betrekking tot het standpunt over een regeling voor zware beroepen.

CAO Metaal en Techniek

De cao Metaal & Techniek is een collectieve arbeidsovereenkomst waar in Nederland ongeveer 320.000 werknemers onder vallen. De Metaal & Techniek cao is van toepassing op medewerkers van bedrijven die actief zijn in de kleinmetaal, de installatie- en isolatiesector en de carrosseriebouw en goud- en zilversmeden. Deze werknemers werken bij duizenden verschillende bedrijven door heel Nederland. Je kunt hierbij denken aan bedrijven in de metaalproductie maar ook aan bedrijven in de installatietechniek en elektrotechniek.

Loonstijging vijf procent

De vakbonden komen op voor de belangen van de werknemers in deze sector. Namens de werknemers hebben de vakbonden aangegeven dat ze een loonsverhoging willen van vijf procent. Ze vinden echter het bod dat de werkgevers doen veel te laag. De werkgevers hebben een loonsverhoging geboden bij een gemiddeld salaris neerkomt op 1,4 procent. Door de toegenomen inflatie zouden werknemers er teveel op achteruit gaan.

Zware beroepen

Daarnaast komen de werknemers met zware beroepen ook op latere leeftijd vaak in de problemen. Ze kunnen dan de zware werkzaamheden niet meer aan of krijgen last van fysieke klachten. Om die reden vinden de vakbonden het belangrijk dat er wat voor werknemers in de zware beroepsgroepen wordt geregeld. Werknemers met een zwaar beroep zouden drie jaar voor hun pensioenleeftijd moeten kunnen stoppen met werken. Het lijkt er niet op dat de werkgevers gehoor geven aan de eisen van de vakbonden. Daarom volgen er stakingen op korte termijn.