Werknemers met zittende beroepen hebben verhoogde kans op rugpijn

Ongeveer twee miljoen mensen in Nederland hebben last van de rug of nek. Volgens cijfers die door het RIVM zijn gepubliceerd hadden in 2017 in totaal 1,1 miljoen vrouwen en 858.600 mannen rugklachtklachten of nekklachten en werden ze daarvoor geholpen via de huisarts. De Nederlandse Chiropractoren Associatie heeft aangegeven dat het aantal mensen met dergelijke klachten ieder jaar toeneemt. De organisatie geeft aan dat de toename jaarlijks op enkele tienduizenden nieuwe patiënten komt. Over het algemeen hebben vrouwen meer last van de rug van de rug of de nek. Ook als men kijkt naar de leeftijd dan hebben vrouwen in alle leeftijdscategorieën vaker last van de rug en nek dan mannen. De meest voorkomende specifieke rugklacht is een hernia maar de meest algemene klacht waar mensen met rugpijn last van hebben is rugpijn zonder uitstraling. Rugklachten nemen toe naarmate men ouder wordt. De overgrote groep van mensen met rugklachten is 85 jaar of ouder.

De Nederlandse Chiropractoren Associatie geeft aan dat er steeds meer rugklachten voorkomen omdat mensen steeds meer zitten. Het aantal mensen in zittende beroepen neemt toe. Mensen bewegen minder en daar zijn risico’s aan verbonden. Voorzitter Gitte Tønner van de Nederlandse Chiropractoren Associatie geeft aan “We zien het allemaal in onze omgeving: mensen die massaal, en vaak al op jonge leeftijd, uren achtereen in starre houdingen zitten of hangen: met hun gsm, op de laptop, voor de tv, in een auto en op de zaak aan een bureau. Dat is funest voor je wervelkolom.” Ieder jaar zorgen rugklachten voor een kostenpost van miljarden euro’s in Nederland. Voor werkgevers is ziekteverzuim ten gevolge van rugklachten ook een kostenpost. Rugklachten zijn meestal niet snel verholpen. Voorkomen is daarom beter dan genezen. Daarom moeten werknemers in bepaalde beroepen meer bewegen.