Werknemers in loondienst nemen moet goedkoper volgens PVDA

In Nederland is sprake van een toename in het aantal zzp’ers. Volgens de PVDA moet deze toename worden ingeperkt. Dit werd door de partij gemeld aan De Volkskrant. De partij pleit voor een hogere heffingskorting voor werknemers zodat het voor bedrijven goedkoper wordt om werknemers in loondienst te nemen. De Volkskrant publiceerde woensdag 7 oktober 2015 het interview met Kamerleden Mei Li Vos en Ed Groot van de PVDA.

Teveel zzp’ers
De Kamerleden Mei Li Vos en Ed Groot benoemen dat het aantal zzp’ers in Nederland de afgelopen is toegenomen tot meer dan een miljoen. Door deze toename krijgt de overheid minder geld vis sociale premies binnen. Dit zorgt er vervolgens weer voor dat de overheid minder geld kan besteden aan onderwijs, zorg en sociale zekerheid.

Zzp’ers verlagen hun tarieven
Zzp’ers hebben het niet makkelijk gehad tijdens de economische crisis. In bepaalde segmenten, zoals bijvoorbeeld de techniek, hebben zzp’ers hun tarieven verlaagd om goed te kunnen concurreren met andere zzp’ers en uitzendkrachten. Doordat ze hun tarieven verlaagden konden de zzp’ers echter minder verdienen en minder reserves opbouwen voor het geval er geen werkzaamheden waren. Dit kan er voor zorgen dat zzp’ers financieel in de problemen raken.

ZZp’ers zijn goedkoper?
Doordat zzp’ers geen afdrachten doen aan sociale premies zijn de zzp’ers voor veel bedrijven een goedkopere oplossing dan het aannemen van personeel in loondienst. De kamerleden stelden dat bij een gelijk netto loon de zzp’ers ongeveer 40 procent goedkoper zijn van het personeel dat een rechtstreeks dienstverband heeft bij een bedrijf. Hierdoor zouden veel bedrijven er voor kiezen om zzp’ers in de huren.

Premiekorting de oplossing?
Volgens de PVDA’ers zou een heffingskorting er voor moeten zorgen dat bedrijven minder loonkosten moeten betalen voor personeel dat in loondienst werkt. De heffingskorting moet daarom volgens de partijleden geleidelijk worden verhoogd. Daarmee wordt het verschil in kosten voor een zzp’er en een medewerker in loondienst verkleind.  Vos en Groot stelden dat “De keuze voor zelfstandigheid wordt reëler en minder fiscaal gedreven door de opdrachtgevers; de perverse race naar de bodem wordt tegengegaan. Minder mensen worden min of meer gedwongen zich aan te bieden als zzp’er”. Er wordt door de Kamerleden echter geen dekking gegeven aan de hogere heffingskorting. Dit zorgt voor kritiek van coalitiepartner VVD.

VVD-Kamerlid Anne Mulder tegen de krant geeft als reactie op de uitspraken van de PVDA: “Het is erg mooi dat de PvdA denkt over lastenverlichting voor werknemers. Als de PvdA met dit soort voorstellen komt, zullen we daar altijd goed naar kijken en ze niet zomaar afschieten. Maar we moeten ook goed naar de dekking kijken”.

Reactie van Technisch Werken
De overheid heeft moeite om duidelijke hervormingen door te voeren op de arbeidsmarkt. Het lijkt er op dat ze dit vooral vanuit een economisch perspectief zien en niet vanuit een sociaal psychologisch perspectief. Veel arbeidskrachten kiezen en voor om zelfstandig te worden vanwege de vrijheid die dat biedt en de mogelijkheid om op verschillende plaatsen voor verschillende opdrachtgevers te werken. De tijd dat werknemers jaren lang voor dezelfde leidinggevende of hetzelfde bedrijf blijven werken lijkt voorbij. Flexwerk wordt belangrijker.

Ook organisaties zijn gebaad bij flexibel personeel. Met een flexibel personeelsbestand kunnen bedrijven makkelijker meebewegen op de ontwikkelingen in de productie en economie. Flexwerk is niet iets dat bestreden moet worden maar juist iets dat gestimuleerd moet worden. De Wet Werk en Zekerheid en de transitievergoeding die daaruit voortvloeit hebben tot nog toe geen gunstige uitwerking gehad op de arbeidsmarkt. De overheid doet er goed aan om meer naar bedrijven en personeelsleden te luisteren. Ook naar de belangrijke rol van zzp’ers op de arbeidsmarkt moet worden gekeken. Het mislopen van premies is niet echt het eerste aspect waarop dan gelet moet worden.