Werkloosheidspercentage op 3,5 procent in april 2023

In Nederland is momenteel 3,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Dit percentage komt neer op een aantal van 357.000 mensen die op dit moment geen werk hebben. Gaat hierbij om een groep die geen werk heeft maar wel aan het werk willen. Uit cijfers van statistiekbureau CBS kwam naar voren dat het aantal WW-uitkeringen is gestegen met 2,8 procent. De werkloosheid is in Nederland aan het begin van de coronaperiode behoorlijk opgelopen. Deze stijging is echter niet heel lang doorgezet. In een periode van twee jaar is het aantal werklozen in Nederland gedaald. In april 2022 kwam de werkloosheid uit op 3,2 procent.

Dit is het laagste werkloosheidspercentage in twintig jaar tijd. Na deze periode is de werkloosheid in Nederland weer iets opgelopen. Inmiddels is de werkloosheid beland op 3,5 procent. Dit heeft onder andere te maken met het tekort aan personeel. Op dit moment hebben 9,7 miljoen Nederlanders tussen de 15 en 75 jaar hebben een baan. In de groep boven de 45 jaar is een daling in de werkloosheid merkbaar maar onder jongeren tussen de 15 en 25 is sprake van een stijging in de werkloosheid. In maart 2023 kregen 158.000 mensen een werkloosheidsuitkering. Dat waren in ieder geval ruim 4.000 meer dan een maand eerder. Volgens het CBS kwamen met name meer mensen uit de detailhandel en de groothandel in de WW terecht.