Werkloosheid onder Nederlandse jeugd neemt af in 2015

De jeugdwerkloosheid neemt af in Nederland. Dit komt omdat het aantal jongeren met een betaalde baan toeneemt. In het tweede kwartaal van 2015 waren in Nederland 629.000 jongeren aan het werk. Dit aantal ligt 21.000 hoger dan in dezelfde periode in 2014. In dezelfde periode nam de jeugdwerkloosheid af van 9,9 procent naar 8,2 procent.

CBS
De cijfers hierboven werden bekend gemaakt op woensdag 30 september 2015 door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De groep die door het CBS werd onderzocht viel in de leeftijd van 15 tot 27 jaar. Daarbij werden alleen de jongeren in het onderzoek meegenomen die geen onderwijs aan het volgen waren.

Daling werkloosheid vooral onder opgeleide jongeren
De daling onder werkloze jeugd was niet voor iedereen merkbaar. Met name laag opgeleide jongeren komen nog moeilijk aan het werk. Hoog opgeleide jongeren en middelbaar opgeleide jongeren komen sneller aan een baan. Laagopgeleide jongeren komen daarentegen juist moeilijker aan een baan.

Reactie van Technisch Werken
Dit artikel maakt niet alleen duidelijk dat de jeugdwerkloosheid af neemt in Nederland. Veel belangrijker is dat het duidelijk wordt dat het volgen van een opleiding een verstandige keuze is. Zonder opleiding wordt het in Nederland steeds moeilijker om aan een betaalde baan te komen. Daarom moeten jongeren gestimuleerd worden om een opleiding te volgen en af te ronden. De automatisering neemt overigens ook toe in Nederland en de rest van Europa. Daardoor verdwijnen veel productiefuncties op den duur. Voor laaggeschoold personeel is daarom ook in de toekomst weinig werk.