Werkloosheid in Nederland op 4,7 procent in september 2017

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte donderdag 19 oktober 2017 gegevens bekend over de werkloosheid onder de Nederlandse beroepsbevolking. Deze werkloosheid bedroeg in de maand september 4,7 procent van de beroepsbevolking. Dit percentage is gelijk aan het werkloosheidspercentage van de maand augustus. Toch is het percentage wel positief ten opzichte van dezelfde maand in 2016 toen het werkloosheidspercentage nog uitkwam op 5,7 procent.

In Nederland waren er in de maand september 422.000 geregistreerde werklozen. Dit werkloosheidscijfer is overigens niet volledig. Er zijn ook mensen die wel willen werken maar nog niet recent gezocht hebben naar werk. Ook mensen die niet direct beschikbaar zijn voor werk vallen buiten de werkloosheidsdefinitie.

Werkloosheid
Daarnaast is er nog een groep werknemers die deeltijd werken en die graag meer uren zouden werken. Ook deze mensen vallen buiten de werkloosheidsdefinitie. Het CBS beschrijft deze groepen werkloosheid op kwartaalbasis. Het aantal 15- tot 74-jarigen met betaald werk is toegenomen in de afgelopen drie maanden. In die periode nam het aantal werkenden in deze grote leeftijdsgroep iedere maand met gemiddeld 21.000 per maand toe. In de maand september hadden ruim 8,6 miljoen mensen in deze leeftijdsgroep betaald werk. Daarnaast hadden ongeveer 4,3 miljoen mensen geen betaald werk om uiteenlopende redenen.

Bouwsector
Het aantal lopende ww-uitkeringen nam volgens het UWV in de maand september af met ruim 11.000 en kwam daardoor uit op 351.000. Vooral in de bouw was duidelijk te merken dat er veel werk was. Werkzoekenden met een bouwtechnische achtergrond raakten sneller uit de uitkeringspositie dan werknemers met een andere achtergrond.