Werkloosheid in Amerika in 2019 gedaald naar laagste niveau sinds 1969

De werkloosheid is gedaald in de Verenigde Staten in het eerste helft van 2019. In de maand april is de werkloosheid gedaald van 3,8 procent naar 3,6 procent. Dit is een historische ontwikkeling op het gebied van de werkloosheid. Sinds december 1969 is de werkloosheid in Amerika niet zo laag geweest. De cijfers over de werkloosheid werden afgelopen vrijdag bekend gemaakt door het Amerikaanse ministerie van Arbeid.

In de maand april nam de werkgelegenheid in Amerika toe met 263.000 banen. Dit aantal is exclusief de banen in de landbouw. Het aantal nieuwe banen is veel hoger dan eerder door economen werd beraamd. Verschillende economen gingen er vanuit dat in de maand april 185.000 banen zouden worden gecreëerd in Amerika. Ook in de maanden februari en maart nam het aantal banen toe in Amerika. In die periode zijn volgens de cijfers van het ministerie van Arbeid gemiddeld zestienduizend banen meer zijn gecreëerd dan eerder werd ingeschat.

De economie van Amerika zou per maand ongeveer 100.000 nieuwe banen nodig hebben om de werkloosheid op hetzelfde lage niveau te houden. Als er meer banen bij komen kan de economie verder groeien en neemt de werkloosheid verder af. Economen zijn positief over de cijfers. Zij zien in de cijfers een duidelijk teken dat de economie van Amerika verder aan het groeien is. De economie in Amerika is in het eerste kwartaal gestegen met 3,4 procent. Dit groeicijfer is ook hoger dan eerder ingeschat is.