Werkloosheid gedaald in november 2015

Aan het einde van 2015 neemt de werkgelegenheid in Nederland nog steeds toe. In november van dit jaar is de werkloosheid iets afgenomen. Totaal kwam de werkloosheid op ongeveer 6,8 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. In Nederland hadden in november 2015 ongeveer 606.000 mensen geen betaalde baan. Dit werd donderdag 17 december 2015 bekend gemaakt door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

In de maand oktober had ongeveer 6,9 procent van de Nederlandse beroepsbevolking geen werk. Als men dit percentage vertaald naar aantal dan zaten er in de maand oktober 3000 mensen meer thuis dan in de maand november.

Tendens
Hoewel het aantal mensen dat in november werkloos thuis zat is gedaald ten opzichte van oktober kan men nog niet spreken van een langdurige daling in de werkloosheid in Nederland. Als je kijkt naar de ontwikkeling in de werkloosheid in de afgelopen drie maanden dan zijn er gemiddeld per maand ongeveer duizend personen extra in de werkloosheid gekomen. Over de langere termijn neemt de werkloosheid dus nog niet af. In de periode tussen februari 2015 en juli 2015 daalde de werkloosheid in Nederland wel maar dat had te maken met een toename in de seizoensarbeid. Hierbij kan men denken aan de werkzaamheden in de landbouwsector en de horeca. Aan het einde van het jaar zijn in deze sectoren minder mensen nodig. Daarom neemt de werkloosheid automatisch toe.

Reactie van Technisch Werken
Het herstel van de economie gaat bijna nooit in één rechte lijn omhoog. In plaats daarvan is er meestal sprake van een op en neergaande beweging. Deze beweging is meestal gekoppeld aan seizoenen. De constatering dat de werkloosheid aan het einde van 2015 niet sterk gedaald is hoeft daarom niet zorgwekkend te zijn. Het begin van 2016 wordt veel belangrijker. In 2016 zal blijken of de economie echt structureel hersteld is.